Cele i zakres tematyczny

„Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” jest interdyscyplinarnym czasopismem, integrującym zwłaszcza historyków, historyków sztuki, archeologów i etnologów, zainteresowanych dziejami cywilizacji. Publikowane materiały dotyczą szeroko rozumianej kultury materialnej Europy Centralnej (przede wszystkim Polski i krajów ościennych) od pradziejów po wiek XX. Tematyka obejmuje związane z materialnością zagadnienia z zakresu:

- źródłoznawstwa

- dziejów:

-- osadnictwa

-- gospodarki wiejskiej

-- rzemiosła i przemysłu

-- budownictwa i architektury

-- wymiany i pieniądza

-- transportu i komunikacji

-- konsumpcji

-- higieny, medycyny i zdrowotności

-- miast

-- sztuki wojskowej

- metodologii kultury materialnej

- metod badawczych

- ochrony zabytków

- organizacji nauki, muzeów i wystaw

- demografii

- antropologii

- środowiska geograficznego

 

Na łamach czasopisma publikowane są artykuły w języku polskim i w językach kongresowych, zróżnicowane pod względem tematyki oraz formy, a także pozycje o charakterze recenzyjnym i sprawozdawczym. Zamieszczane są one w kilku podstawowych działach: „Studia i Materiały”, „Komunikaty Naukowe”, „Metody badawcze”, „Źródła”, „Polemiki i dyskusje” oraz „Recenzje”, „Sprawozdania i zapiski”, a także „Kronika naukowa” (zob. Lista działów).

 

KHKM stanowi ważną i rozpoznawaną w regionie platformę wymiany intelektualnej.