O czasopiśmie

„Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” jest wydawany w Instytucie Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk (dawnym Instytucie Historii Kultury Materialnej PAN). To jeden z wiodących periodyków w zakresie nauk humanistycznych w Polsce, publikujący od początku swego istnienia wysokiej jakości, niejednokrotnie przełomowe artykuły w dziedzinach historia, archeologia i historii sztuki. Skierowany jest do szerokiego grona odbiorców – badaczy, muzealników, konserwatorów i rekonstruktorów.  Zamieszczane materiały obejmują znaczny zakres tematyczny i chronologiczny. Dotyczą szeroko rozumianej kultury materialnej terenu Europy Centralnej (przede wszystkim Polski i krajów ościennych) od pradziejów po wiek XX  (zob. Cele i zakres tematyczny).

KHKM jest czasopismem stanowiącym ważną i uznaną w regionie platformę naukową. Publikowane są artykuły przede wszystkim badaczy z Polski i z innych krajów Europy Centralnej, reprezentujących różne wiodące i regionalne ośrodki, placówki naukowe i muzealne.

Wszystkie artykuły naukowe ukazujące się na łamach czasopisma podlegają procesowi recenzji (double-blind peer review). Procedura recenzyjna, przygotowanie do druku oraz publikacja tekstów na łamach czasopisma są bezpłatne.

Artykuły są publikowane w językach: polskim oraz kongresowych - głównie po angielsku.

Abstrakty: teksty polskie mają abstrakty w języku angielskim, a obcojęzyczne - w języku polskim.
Częstotliwość publikacji: w każdym roczniku publikowane są cztery numery czasopisma.

Archiwizacja: materiały publikowane w czasopismie są archiwizowane i udostępniane począwszy od rocznika 60, 2012, nr 4, również w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych.

Wydawca: Instytut Archeologii i Etnologii PAN

PL ISSN:  0023-5881
e-ISSN:    2719-6496
DOI:   10.23858/KHKM

Punkty MNiSW 2019: 70

 HISTORIA CZASOPISMA

„Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” ukazuje się nieprzerwanie od roku 1953. Od początku istnienia pismo ma charakter interdyscyplinarny, integrując zwłaszcza historyków, historyków sztuki, archeologów i etnologów zainteresowanych dziejami cywilizacji. Publikuje rozmaite teksty z zakresu historii kultury materialnej, oprócz podstawowych artykułów naukowych w formie obszernych opracowań i krótszych komunikatów, także edycje źródłowe, recenzje i omówienia aktualnych wydawnictw, sprawozdania i relacje z wydarzeń naukowych oraz wspomnienia - nekrologi (por. Bibliografie zawartości czasopisma z lat 1993-2012).

Bibliografie zawartości "KHKM":
Roczniki LI-LX (2003-2012)
Roczniki XLI-L (1993-2002)

Redaktorzy pisma:

1953-1968 - Aleksander Gieysztor
1969-1975 - Kazimierz Majewski
1976-1991 - Wojciech Szymański
1992-2017 - Andrzej Klonder
2017-2021 - Elżbieta Mazur
od 2021 - Magdalena Bis

Wykaz recenzentów artykułów opublikowanych w Roczniku 68, 2020 KHKM:

Agnieszka Bartoszewicz (IH UW, Warszawa), Paweł Cembrzyński (Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Niemcy), Maria Deka (IAE PAN, Warszawa), Sławomir Dryja (WHiDK Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków), Olga Fejtová (Archiv hl. mĕsta Prahy i Univerzita J.E. Purkynĕ Ústí nad Labem, Czechy), Dorota Folga-Januszewska (ASP i Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Warszawa), Anetta Głowacka-Penczyńska (IHiSM UKW, Bydgoszcz), Mateusz Goliński (IH UWr, Wrocław), Hanna Grzeszczuk-Brendel (Politechnika Poznańska, Poznań), Piotr Guzowski (IH UB, Białystok), Wojciech Iwańczak (Akademia Ignatianum, Kraków), Katarzyna Justyniarska-Chojak (IH UJK, Kielce),  Joanna Kalaga (IA UW, Warszawa), Anna Kalinowska (IH PAN, Warszawa), Piotr Kitowski (UG, Gdańsk), Andrzej Klonder (IAE PAN, Warszawa), Dariusz Kołodziejczyk (IH UW i IH PAN, Warszawa), Elżbieta Kowalczyk-Heyman (IA UW, Warszawa), Jacek Kriegseisen (IHS UG, Gdańsk), Jerzy Kruppé (IA UW, Warszawa),  Rafał Kubicki (IH UG, Gdańsk), Karol Łopatecki (UB, Białystok), Piotr Łozowski (WHiSM UB, Białystok), Drahoslav Magdoško (Department of History Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Słowacja), Marcin Majewski (IH Usz, Szczecin), Jolanta M. Marszalska (IH UKSW, Warszawa), Ryszard Mączyński (KHSiK UMK, Toruń), Włodzimierz Mędrzecki (IH PAN, Warszawa), Arkadiusz Michalak (Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza, Świdnica i IH UZ, Zielona Góra), Sławomir Moździoch (IAE PAN, Wrocław), Jacek Pielas (IH UJK, Kielce), Raimo Pullat (Tallin University, Estonia), Jakub Sawicki (Archeologický ústav AV ČR, Praha, Czechy), Jolanta Sikorska-Kulesza (IH UW, Warszawa), Michał Starski (IA UW, Warszawa), Marcin Starzyński (IH UJ, Kraków), Piotr Strzyż (IA UŁ, Łódź), Ryszard Szczygieł (IH UMCS, Lublin), Jolanta Talbierska (BUW-Gabinet Rycin UW, Warszawa), Krzysztof Wachowski (IA Uwr, Wrocław), Ewa Wółkiewicz (IAE PAN, Warszawa), Jakub Wysmułek (ISP PAN, Warszawa), Agnieszka Wysocka (INK UKW, Bydgoszcz), Beata Wywrot-Wyszkowska (IAE PAN, Szczecin), Petr Žákovský (Institute of Archaeology, the Czech Academy od Sciences, Brno, Czechy).

Wykaz recenzentów artykułów opublikowanych w Roczniku 67, 2019 KHKM:

Karolina Blusiewicz (IA UW), Cezary Buśko (Pracownia „Archeologia B.C” Wrocław), Paweł Cembrzyński (Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Niemcy), Paweł Dobrowolski (Collegium Civitas Warszawa), Dariusz Główka (IAE PAN Warszawa), Mateusz Goliński (IH UWr), Andrzej Janeczek (IAE PAN Warszawa), Adrian Jusupović (IH PAN Warszawa), Andrzej Klonder (IAE PAN Warszawa), Małgorzata Ewa Kowalczyk (IH UWr), Anna Bogumiła Kowalska (IAE PAN Szczecin), Wojciech Kowalski (UŚ Katowice), Jerzy Kruppé (IA UW), Gabriel Kurczewski (UMK Toruń), Krzysztof Lewalski (IH UG), Tomasz Łaszkiewicz (IH PAN Toruń), Marcin Majewski (IA USz), Lech Marek (IA UWr), Ryszard Mączyński (UMK Toruń), Philippe Meyzie (Université Bordeaux Montaigne, Francja), Włodzimierz Pela (Muzeum Warszawy), Bożena Popiołek (UP Kraków), Raimo Pullat (Tallin University, Estonia), Marian Rębkowski (IAE PAN Szczecin), Jolanta Sikorska-Kulesza (IH UW), Bogumił Szady (IH KUL), Maciej Trzeciecki (IAE PAN Warszawa), Krzysztof Wachowski (IA UWr), Jerzy Żywicki (UMCS Lublin).

Wykaz recenzentów artykułów opublikowanych w Roczniku 66, 2018 KHKM:

Maria Bogucka (IH PAN Warszawa), Piotr Franaszek (UJ Kraków), Barbara Gawęcka (UKW Bydgoszcz), Anetta Głowacka-Penczyńska (UKW Bydgoszcz), Andrzej Janeczek (IAE PAN Warszawa), Aleksander Jankowski (UKW Bydgoszcz), Stanisław Kołodziejski (UJD Częstochowa), Katarzyna Kość-Ryżko (IAE PAN Warszawa), Elżbieta Kowalczyk-Heyman (IA UW Warszawa), Tomasz Krakowski (GWŻ Warszawa), Andrzej Klonder (IAE PAN Warszawa), Jerzy Kruppé (IA UW Warszawa), Marcin Majewski (US Szczecin), Jerzy Miziołek (UW Warszawa), Marta Młynarska-Kaletyn (IAE PAN Wrocław), Michał Myśliński (IS PAN Kraków), Jacek Pielas (UJK Kielce), Bożena Popiołek (UP Kraków), Wojciech Szymański (IAE PAN Warszawa), Ewa Wółkiewicz (IAE PAN Warszawa), Jerzy Żywicki (UMCS Lublin).

Wykaz recenzentów artykułów opublikowanych w Roczniku 65, 2017 KHKM:

Jadwiga Chudziakowa (IA UMK Toruń), Andrzej Klonder (IAE PAN Warszawa), Jerzy Urwanowicz (IH i NP UB Białystok), Dorota Żołądź-Strzelczyk (IH UAM Poznań).

Wykaz recenzentów artykułów opublikowanych w Roczniku 64, 2016 KHKM:

Jerzy Kruppé (IA UW Warszawa), Marta Młynarska-Kaletyn (IAE PAN Wrocław), Maria Nietyksza (IH UW Warszawa), Patrycja Prządka-Giersz (UW Warszawa), Piotr Taracha (UW Warszawa), Jerzy Urwanowicz (IH UB Białystok).