Informacje dla czytelników

Czasopismo wydawane jest w wersji papierowej oraz elektronicznej. Pełne wersje artykułów w formie PDF dostępne są od rocznika 60, 2012, nr 4, na stronie: http://rcin.org.pl/publication/73679
Papierowe egzemplarze czasopisma są do nabycia na stronie internetowej IAE PAN, w zakładce Księgarnia (http://ksiegarnia.iaepan.vot.pl/czaso/kwartalnik-historii-kultury-materialnej).