Informacje dla bibliotekarzy

Zachęcamy bibliotekarzy do dodania naszego czasopisma do zasobów elektronicznych swojej biblioteki. „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” jest indeksowanym czasopismem naukowym, publikowanym w systemie otwartego dostępu przez Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk i przy wykorzystaniu Open Journal Systems (OJS) - systemu do zarządzania czasopismem i procesem wydawniczym.