(Review) Andrzej Bronisław Pankalla, Konrad Kazimierz Kośnik, Indygeniczna psychologia Słowian. Wprowadzenie do realnej nauki. Kraków 2018: Universitas, 216 pp.

Autor

  • Joanna Wawrzeniuk Institute of Archaeology, Faculty of Historical and Social Sciences, Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw https://orcid.org/0000-0002-2157-3559

DOI:

https://doi.org/10.23858/SA/72.2020.2.2265

Pobrania

Download data is not yet available.

Bibliografia

Boesch E. 1991. Symbolic Action Theory and Cultural Psychology. Berlin-New York: Springer-Verlag.

Boesch E. 2001. Symbolic Action Theory in Cultural Psychology. Culture and Psychology 4, 479-483.

Boski P. 2010. Kulturowe ramy zachowań społecznych. Podręcznik psychologii międzykulturowej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Bylina S. 1992. Słowiańskie zaświaty. Wizje kar pośmiertnych w Polsce średniowiecznej. Warszawa: Instytut Historii PAN.

Campbell J. 1997. Bohater o tysiącu twarzy. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.

Czerepaniak-Walczak M. 2011. Badanie w działaniu. In S. Palka (ed.), Podstawy metodologii badań w pedagogice. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 319-337.

Dučyc L. and Klimkovič I. 2011. Sakralnaja Geografija Belarusi. Minsk: Literatura i Mastactva.

Eliade M. 1992. Próba labiryntu. Rozmowy z Claude-Henri Rocquetem. Warszawa: Wydawnictwo Sen.

Gąssowski J. 1995. Schyłkowe pogaństwo na ziemiach polskich w świetle odkryć archeologicznych. Światowit 40, 43-52.

Gediga B. 1992. Chrystianizacja i utrzymywanie się przedchrześcijańskich praktyk kultowych na Śląsku. In Z. Kurnatowska (ed.), Słowiańszczyzna w Europie średniowiecznej. Księga pamiątkowa dla Lecha Leciejewicza, vol. 1: Plemiona i wczesne państwa. Wrocław: Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 159-167.

Geertz C. 2005. Wiedza lokalna. Dalsze eseje z zakresu antropologii interpretatywnej. Kraków: Wydawnictwo UJ.

Hofstede G. and Hofstede G. J. 2006. Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Gieysztor A. 2006. Mitologia Słowian. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Jung C. G. 1993. Archetypy i symbole. Pisma wybrane. Warszawa: Czytelnik.

Kim U., Yang K. S. and Hwnag K. K. 2006. Contributions to Indigemous and Cultural Psychology. Understanding People in Context. New York: Springer, 3-25.

Koncewicz-Dziduch E. 2012. O słowiańskiej duszy w wierzeniach, kulturze, języku na przykładzie frazeologizmów sztokawszczyzny literackiej. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 47, 181-192.

Korczak A. 2016. Mircea Eliade i pojęcie archetypu. IDEA-Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 27(2), 357-374.

Kowalski P. 1998. Leksykon. Znaki świata – omen, przesąd, znaczenie. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Levy-Bruhl L. 1992. Czynności umysłowe w społeczeństwach pierwotnych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

L’obač U. and Valodzina T. 2016. Sviatyia krynicy Belarusi. Minsk: Belaruskaja navuka.

Moszyński K. 2010 (1934). Kultura ludowa Słowian, cz. 2. Kultura duchowa. Warszawa: Grafika.

Pilarska J. 2015. Perspektywa indygeniczna w badaniach środowisk zróżnicowanych kulturowo – ku metodologicznej wrażliwości kulturowej. Pogranicze. Studia Społeczne 25, 222-233.

Rzetelska-Feleszko E., Cieślikowa A. and Duma J. (eds) 2002. Słowiańska onomastyka: encyklopedia 1. Warszawa: Towarzystwo Naukowe Warszawskie.

Szyjewski A. 2010. Religia Słowian. Kraków: WAM.

Urbańczyk S. 1991. Dawni Słowianie. Wiara i kult. Wrocław, Warszawa. Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Polska Akademia Nauk, Komitet Słowianoznawstwa.

Wawrzeniuk J. 2007. Słowiańskie „mosty” w zaświaty. In W. Dzieduszycki and J. Wrzesiński (eds), Środowisko pośmiertne człowieka. Funeralia Lednickie. Spotkanie 9. Poznań: Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, Oddział w Poznaniu, 45-58.

Opublikowane

2020-12-16

Jak cytować

Wawrzeniuk, J. (2020). (Review) Andrzej Bronisław Pankalla, Konrad Kazimierz Kośnik, Indygeniczna psychologia Słowian. Wprowadzenie do realnej nauki. Kraków 2018: Universitas, 216 pp. Sprawozdania Archeologiczne, 72(2). https://doi.org/10.23858/SA/72.2020.2.2265

Numer

Dział

Recenzje i omówienia