Flint products from a Globular Amphora culture grave in Stefankowice-Kolonia, Hrubieszów District, site 33 in the light of the latest considerations

Authors

DOI:

https://doi.org/10.23858/SA/74.2022.1.3067

Keywords:

Globular Amphora culture, flint blade, axes, use-wear analysis, ceramic technology

Abstract

The aim of this article is to present further considerations on the technological and functional aspects of flint tools produced by the community of the Globular Amphora culture. These reflections are based on discoveries made in a cist grave from site 33 in Stefankowice-Kolonia (southeastern Poland). During the exploration of the funerary feature, a skeleton was found. It belonged to a man in the Maturus age. The body was accompanied by an abundant set of flint products composed of five blades and three axes (including one half-product). These artefacts were subjected to a technological analysis aimed at determining the techniques employed in the production of the blades and core tools. The analysis was complemented with microscopic examination performed in order to determine the functions of the discovered items.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Borkowski W. and Migal W. 1996. Ze studiów nad użytkowaniem siekier czworościennych z krzemienia pasiastego. Z badań nad wykorzystaniem krzemienia pasiastego (= Studia nad Gospodarką Surowcami Krzemiennymi w Pradziejach 3). Warszawa: Państwowe Muzeum Archeologiczne, Zespół do Badań Pradziejowego Górnictwa, 141-165.

Boroń T. and Winiarska-Kabacińska M. 2021. Flint manufacturing of the Globular Amphorae culture at the site Wilczyce 10 (Lesser Poland) in the context of inventories from the neighbouring areas. Archeologické rozhledy 73, 163-199.

Bronicki A. 2016a. (Pod)grupa wschodniolubelska kultury amfor kulistych na Chełmszczyźnie – zagadnienia wyposażenia grobów w narzędzia, półsurowiec i materiał odpadkowy z krzemienia narzutowego rejowieckiego. In W. Borkowski, B. Sałacińska and S. Sałaciński (eds), Krzemień narzutowy w pradziejach. Materiały z konferencji w „Mądralinie” w Otwocku, 18-20 października 2010 (= Studia nad Gospodarką Surowcami Krzemiennymi w Pradziejach 8). Warszawa: Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, 343-361.

Bronicki A. 2016b. Obrządek pogrzebowy społeczności kultury amfor kulistych na Wyżynie Lubelskiej. In P. Jarosz, J. Libera and P. Włodarczak (eds), Schyłek neolitu na Wyżynie Lubelskiej. Kraków: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 45-256.

Budziszewski J. and Grużdź W. 2013. O technikach i metodach krzemieniarskich. In M. M. Przybyła, A. Szczepanek and P. Włodarczak (eds), Koszyce, stanowisko 3. Przemoc i rytuał u schyłku neolitu (= Ocalone Dziedzictwo Archeologiczne 4). Kraków, Pękowice: Stowarzyszenie Archeologów Terenowych „STATER”, Wydawnictwo i Pracownia Archeologiczna PROFIL-ARCHEO, 161-178.

Grużdź W. 2017. Techniki wiórowe i ich dystynktywne cechy morfologiczne. In A. Wawrusiewicz, T. Kalicki, M. Przeździecki, M. Frączek and D. Manasterski (eds), Grądy-Woniecko. Ostatni łowcy-zbieracze znad środkowej Narwi. Białystok: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, 149-155.

Inizan M.-L., Reduron-Ballinger M. and Roche H. 1999. Technology and terminology of knapped stone. Followed by a multilingual vocabulary Arabic, English, French, German, Greek, Italian, Portuguese, Spanish (= Préhistoire de la Pierre Taillée 5). Nanterre: CREP.

Libera J., Dobrowolski R., Szeliga M. and Wiśniewski T. 2014. Flints in glacigenic sediments of the Chełm Hills, Eastern Poland. Prehistory and geology. Sprawozdania Archeologiczne 66, 57-82.

Libera J., Dobrowolski R., Szeliga M. and Wiśniewski T. 2016. Krzemienie w osadach glacigenicznych Pagórów Chełmskich (prahistoria - geologia). In W. Borkowski, B. Sałacińska and S. Sałaciński (eds), Krzemień narzutowy w pradziejach. Materiały z konferencji w „Mądralinie” w Otwocku, 18-20 października 2010 (= Studia nad Gospodarką Surowcami Krzemiennymi w Pradziejach 8). Warszawa: Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, 149-181.

Madsen B. 1984. Flint Axe Manufacture in the Neolithic: Experiments with Grinding and Polishing of Thin-Butted Flint Axes. Journal of Danish Archaeology 3/1, 47-62.

Mączyński P. 2018. Uwagi o sposobach wykorzystywania wytworów krzemiennych o pradziejowej metryce na przykładzie materiałów ze stanowiska Puławy-Włostowice. In B. Niezabitowska-Wiśniewska (ed.), Puławy-Włostowice. Wielokulturowe stanowisko z zachodniej Lubelszczyzny. Lublin: Drukarnia Akapit, 342-357.

Michniak R. and Budziszewski J. 1986. The utilization of the zonal internal structure of Jurassic banded nodular cherts from the Holy Cross Mountains (Central Poland) in the production of Neolithic tools. In T. K. Biró (ed.), Papers for the 1st International Conference on Prehistoric Flint Mining and Lithic Raw Material Identification in the Carpathian Basin, Budapest-Sümeg, 20–22 May 1986. Budapest: Magyar Nemzeti Muzeum, 211-221.

Migal W. 2006. About the variability of reduction sequences of the Globular Amphoras Culture. In G. Körlin and G. Weisgerber (eds), Stone Age – Mining Age. Bochum: Deutsches Bergbau-Museum, 523-530.

Migal W. and Sałaciński S. 1996. Eksperymentalne wytwarzanie siekier z krzemienia pasiastego. Studia nad gospodarką surowcami krzemiennymi w pradziejach 3. Warszawa: Państwowe Muzeum Archeologiczne, Zespół do Badań Pradziejowego Górnictwa, 121-139.

Osipowicz G., Pomianowska H. and Makowiecki D. 2014. Wytwory krzemienne, kamienne, z kości, poroża i zębów zwierzęcych. In G. Osipowicz (ed.), Kowal 14. Miejsce sepulkralno-obrzędowe ludności kultury amfor kulistych. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 91-117.

Petrougne V. F. 1995. Petrographical-lithological characteristics of stone materials from the late-tripolye cemeteries of Sofievka-type. Baltic-Pontic Studies 3, 190-199.

Pyżewicz K. 2013. Analiza traseologiczna materiałów krzemiennych. In M. M. Przybyła, A. Szczepanek and P. Włodarczak (eds), Koszyce, stanowisko 3. Przemoc i rytuał u schyłku neolitu. Kraków-Pękowice: Stowarzyszenie Archeologów Terenowych „STATER”, Wydawnictwo i Pracownia Archeologiczna PROFIL-ARCHEO, 179-200.

Pyżewicz K., Grużdź W. and Dmochowski P. 2016. Lokalna wytwórczość form czworościennych w Wielkopolsce. Wstęp do problematyki. In W. Borkowski, B. Sałacińska and S. Sałaciński (eds), Krzemień narzutowy w pradziejach. Materiały z konferencji w „Mądralinie” w Otwocku, 18-20 października 2010 (= Studia nad Gospodarką Surowcami Krzemiennymi w Pradziejach 8). Warszawa: Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, 309-341.

Rejniewicz Ł. 1985. Wytwórczość krzemieniarska oparta na surowcu rejowieckim w Dorochuczy, woj. Lubelskie. Lubelskie Materiały Archeologiczne 1, 9-19.

Sałaciński S. and Migal W. 1997. The Krzemionki Flint Mine, Production of banded Flint Squre Axes. In A. Ramos-Millaìn and M. A. Bustillo (eds), Siliceous rocks and culture. Granada: Universidad de Granada, 337-343.

Solon J., Borzyszkowski J. Bidłasik M., Richling A., Badora K., Balon J., Brzezińska-Wójcik T., Chabudziński Ł., Dobrowolski R., Grzegorczyk I., Jodłowski M., Kistowski M., Kot R., Krąż P., Lechnio J., Macias A., Majchrowska A., Malinowska E., Migoń P., Myga-Piątek U., Nita J., Papińska E., Rodzik J., Strzyż M., Terpiłowski S. and Ziaja W. 2018. Physico-eographical mesoregions of Poland: Verification and adjustment of boundaries on the basis of contemporary spatial data. Geographia Polonica 91/2, 143-170.

Sørensen M. 2006. Rethinking the lithic blade definition: towards a dynamic understanding. In J. Apel and K. Knutsson (eds), Skilled production and social reproduction. Aspects of traditional stone-tool technologies. Proceedings of a symposium in Uppsala, August 20-24, 2003 (= Societas Archaeologica Upsaliensis Stone Studies 2). Uppsala: Societas Archaeologica Upsaliensis, 277-296.

Ścibior J., Kokowski A. and Koman W. 1991. Zespoły grobowe kultury amfor kulistych z zachodniej części Wyżyny Wołyńskiej. Sprawozdania Archeologiczne 43, 79-108.

Tomaszewski A. J. 1986. Metoda składanek wytworów kamiennych i jej walory poznawcze. Archeologia Polski 31/2, 239-277.

Winiarska-Kabacińska M. 2017a. Wyniki obserwacji mikroskopowych wybranych materiałów krzemiennych ze stanowiska 3 w Ludwinowie, pow. Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie. In I. Marchelak, A. Nierychlewska, I. Nowak and P. Papiernik (eds), Ratownicze badania archeologiczne na stanowisku 3 w Ludwinowie, pow. Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie (trasa autostrady A-1) (= Via Archaeologica Lodziensis 7/1). Łódź: Fundacja Badań Archeologicznych Imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego – Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi, 561-574.

Winiarska-Kabacińska M. 2017b. Analiza funkcjonalna zabytków krzemiennych pochodzących z megalitycznego grobowca z Kierzkowa na Pałukach. In S. Nowaczyk, Ł. Pospieszny and I. Sobkowiak-Tabaka (eds), Megalityczny grobowiec kultury amfor kulistych z Kierzkowa. Milczący świadek kultu przodków z epoki kamienia. Biskupin: Muzeum Archeologiczne w Biskupinie, 151-159.

Zakościelna A. 1996. Krzemieniarstwo kultury wołyńsko-lubelskiej ceramiki malowanej. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Downloads

Published

2022-12-21

How to Cite

Mączyński, P. (2022). Flint products from a Globular Amphora culture grave in Stefankowice-Kolonia, Hrubieszów District, site 33 in the light of the latest considerations. Sprawozdania Archeologiczne, 74(1), 441–457. https://doi.org/10.23858/SA/74.2022.1.3067

Issue

Section

Field Survey and Materials

Most read articles by the same author(s)