Archaeological Survey of the Relics of Early Modern Manor Complexes in Kozłów, in the Region of Upper Silesia

Authors

  • Radosław Zdaniewicz University of Łódź, Doctoral School of Humanities
  • Monika Michnik Museum in Gliwice, Department of Archaeology

DOI:

https://doi.org/10.23858/FAH35.2022.006

Keywords:

Upper Silesia, Kozłów, Medieval motte and bailey manor, early Modern times manor

Abstract

Archaeological surveys of the relics of the motte-and-bailey manor in Kozłów in Upper Silesia (Poland) have yielded a great deal of interesting information regarding the life of nobility around that area in early modern times. Apart from relics of manor houses dating back to various periods, a number of artefacts has been found as well. Particularly noteworthy is a set of Renaissance tiles as well as tools and other iron items comprising the furnishings of the 16th/17th-century manor house. These are indicative of the social and material status of its inhabitants.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bagniewski Z., Tomczak E. 1972. Z badań grodzisk średniowiecznych powiatu gliwickiego. “Zeszyty Gliwickie” 9, 201-217.

Brych V. 2004. Kachle doby gotické, renesanční a raně barokní. Výběrový katalog Národníhomuzea v Praze. Praha.

Durdik T., Hazlbauer Z. 1991. Pozdněgotické a renesanční kachle ze severního parkánu horního hradu na Křivoklátě. “Castellologica Bohemica” 2, 279-300.

Durdik T., Hazlbauer Z. 1993. Každodenní život. Gotické a renesanční kachle východního křídla předzámčí v Kostelci nad Černými Lesy. “Castellologica Bohemica” 3, 289-314.

Dąbrowska M. 1987. Kafle i piece kaflowe w Polsce do końca XVIII wieku. Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Łódź.

Drabina J., Horwat J., Jedynak Z. 1985. Bytom średniowieczny: przekazy źródłowe (1123-1492). Opole.

Dymek K. 1995. Średniowieczne i renesansowe kafle śląskie. Wrocław.

Dubiel L. 1971. Zabytkowe i współczesne budownictwo chłopskie na wsi gliwickiej. Gliwice.

Fabian G., Schmidt J. 2008. Wojny, najazdy i okupacje na Ziemi Gliwickiej 1241-1945. Historia gliwickich jednostek wojskowych oraz wybitnych dowódców. Gliwice.

Galasińska-Hrebenda W. 1971. Średniowieczne gródki stożkowate w powicie gliwickim. “Informator Wojewódzkiego Konserwatora ds. Zabytków Archeologicznych na woj. Katowickie”. Katowice.

Geisberg M. (ed.) 1923. Der deutsche Einblatt-Holzschnitt in der ersten Hälfte des XVI. Jahrhunderts 1. München.

Głosek M. 1996. Późnośredniowieczna broń obuchowa w zbiorach polskich. Warszawa, Łódź.

Hilczerówna Z. 1956. Ostrogi polskie z X-XIII w. Poznań.

Horwat J. 1993. Księstwo bytomskie i jego podziały do końca XV w. Gliwice.

Kofel D. 2019. Na słód czy na chleb? Archeobotaniczne i etnograficzne studia zawartości naczynia z XIV-wiecznego dworu w Kozłowie, pow. Gliwicki. “Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Archeologia” 21, 95-111.

Kołodziejski S. 1985. Les éperons à molette du territoire de la Petite Pologne au Moyen Âge. In: A. Kokowski (ed.), Memoires Archeologiques. Lublin, 161-179.

Kováčik P., Veselá P. 2009. Stove Tiles from Starý Bohumín. In: J. Žegklitz (ed.), Studies in Post-Medieval Archaeology 3. Prague, 289-302.

Kubiak S. 1998. Monety koronne z drugiej połowy XV w. (1447-1506). “Wiadomości Numizmatyczne” 42 (3-4), 117-181.

Majewski M. 2010. Wstępne wyniki interwencyjnych badań archeologicznych przy ul. Ratuszowej w Reczu, pow. choszczeński. “Zachodniopomorskie Wiadomości Konserwatorskie” 4, 109-120.

Marciniak-Kajzer A. 2011. Średniowieczny dwór rycerski w Polsce. Wizerunek archeologiczny. Łódź. DOI: https://doi.org/10.18778/7525-543-0

Menoušková D., Měřínský, Z (ed.) 2008. Krása, která hřeje: výběrový katalog gotických a renesančních kachlu Moravy a Sleska. Uherské Hradiště.

Michnik M., Zdaniewicz R. 2012. Badania ratownicze na stanowisku 1 w Kozłowie, województwo śląskie. In: E. Tomczak (ed.), Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w latach 2009-2010. Katowice, 152-166.

Motylewska I. 2008. Renesansowe kafle z zamku w Inowłodzu. Łódź.

Muzolf B. 2002. Rekonstrukcja późnogotyckiego pieca kaflowego z zamku w Raciborzu. In: Materiały z sesji muzealno-konserwatorskiej Muzeum w Raciborzu. Racibórz, 11-17.

Nietsche B. 2011. Historia miasta Gliwice. Gliwice.

Nocuń P. 2008. Późnogotycki piec kaflowy z zamku w Chudowie koło Gliwic. Idea odtworzenia zabytku na podstawie pozyskanego materiału archeologicznego. “Alma Mater” 99, 122-126.

Nowakowski D. 2017. Śląskie obiekty typu motte. Wrocław.

Panic I. 1992. Historia osadnictwa w księstwie opolskim we wczesnym średniowieczu. Katowice.

Panic I. 2000. Kształtowanie się organizacji parafialnej w regionie gliwickim w średniowieczu. “Rocznik Muzeum w Gliwicach” 15(1), 13-41.

Pavlík Č., Vitanovský M. 2004. Encyklopedie kachlů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Ikonografický atlas reliéfů na kachlích gotiky a renesance. Praha.

Pilnaček J. 1991. Rody stareho Slezska 1. Brno.

Pierzak J., Rozmus D. 1997. Gródek rycerski w Kozłowie, gm. Sośnicowice. “Rocznik Muzeum w Gliwicach” 11-12, 21-37.

Scheitza P. 1931. Aus der Vergangenheit von Koslow. Oberschlesien im Bild 48.

Schmidt J. 2007. Dzieje Brzezinki (Birkenau) i Kozłowa (Lindenhain). Gliwice.

Szwed R. 2004. Wczesnonowożytna ceramika naczyniowa z ulicy Św. Antoniego we Wrocławiu. Wratislavia Antiqua 6. Wrocław, 331-381.

Wójcik Z. 1991. Historia Powszechna XVI-XVI wieku. Warszawa.

Zdaniewicz R. 2013. Elementy uzbrojenia na kaflach renesansowych z założeń dworskich w Kozłowie. “Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica” 29, 270-277.

Zdaniewicz R. 2021. Z badań grodzisk średniowiecznych powiatu gliwickiego w pół wieku później. “Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica” 36, 369-394. DOI: https://doi.org/10.18778/0208-6034.36.18

Žegklitz J. 2012. Prints and Other Artwork Models for Motifs on Stole Tiles from the Czech Lands. Renaissance Stove Tiles as a Means for Disseminating Ideas and Culture During the Age of Reformation. In: J. Žegklitz (ed.), Written and Iconographic Sources in Post-Medieval Archaeology. Studies in Post-Medieval Archaeology 4. Prague, 25-111.

Downloads

Published

2022-12-29

How to Cite

Zdaniewicz, R., & Michnik, M. (2022). Archaeological Survey of the Relics of Early Modern Manor Complexes in Kozłów, in the Region of Upper Silesia. Fasciculi Archaeologiae Historicae, 35, 71–91. https://doi.org/10.23858/FAH35.2022.006

Issue

Section

Articles