Identity, place and values. On construction and internalization of festival normalities on the examples of music festivals in Poland

Autor

  • MA Aleksy Szymkiewicz, PhD Student Faculty of Anthropology and Cultural Studies, Adam Mickiewicz Univeristy Poznan, Poland

DOI:

https://doi.org/10.23858/JUE19.2021.010

Słowa kluczowe:

festiwale, tożsamość, style życia, reprodukcja miejsca, aksjonormatywność

Abstrakt

Tożsamość, miejsce i wartości. O konstruowaniu i internalizacji festiwalowych normalności na przykładzie festiwali muzycznych w Polsce

Celem artykułu jest porównanie stymulacji określonych normy i sposobów percepcji dwóch odmiennych festiwali, a tym samym ukazanie metody reprodukcji wizji festiwalowych miast przez festiwalowiczów w oparciu o aksjonormatywne porządki zawarte w misjach tych wydarzeń. W oparciu o wspólne symbole
i strategie życiowe promowane przez festiwale uczestnicy (re)produkują swoją tożsamość, manifestowaną później w wybranych praktykach kulturowych. Artykuł jest próbą odpowiedzi na następujące pytanie: co łączy festiwalowiczów? Czy głównymi motywacjami do udziału w imprezie są wspólne upodobania muzyczne, czy też specyficzne wartości i style życia, a w następstwie wspólna tożsamość? W artykule wykazano, że organizatorzy festiwali deklarują określone wartości poprzez lokowanie ich w tematach seminariów, treści warsztatów, obecności w identyfikacji wizualnej etc. Festiwalowe narracje konstruowane są w oparciu o symbole takie jak logo, stosunek do smartfonów czy hasła festiwalowe, które w swojej treści zawierają, skondensowane systemy aksjonormatywne, wyznaczające granice wspólnoty. Wszystko to ma istotny wpływ na zachowanie festiwalowiczów: ich wizję miasta, sposoby spędzania wolnego czasu czy tożsamość uczestników. Miejscem prowadzenia badań terenowych były: „Ogólnopolski Festiwal Piosenki Niezniszczalnej i Niezależnej im. Henryka Rasiewicza” w Krakowie, „Ostróda Reggae Festival” w Ostródzie oraz „Festiwal Pieśń Naszych Korzeni” w Jarosławiu.

Pobrania

Download data is not yet available.

Bibliografia

Barth F. (ed). 1969. Ethnic groups and boundaries. The social organization of culture difference. Oslo: Universitetsforlaget.
Bennett A. (ed). 2004. Remembering Woodstock. Burlington, Ashgate.
Bennett A. Taylor J. and Woodward I. (eds.). 2014. The Festivalization of Culture. Farnham: Ashgate.
Bjälesjö J. 2002. The Place in Music and Music in Place. Ethnologia Scandinavica 32, 20–33.
Boyle M. 1997. Civic Boosterism in the Politics of Local Economic Development – ‘institutional positions’ and ‘strategic orientations’ in the Consumption of Hallmark Events. Environment and Planning A 29 (11), 19975–1997. https://doi.org/10.1068/a291975.
Cudny W. 2016. Festivalisation of Urban Spaces. Switzerland: Springer Geography.
Derret R. 2003. Making Sense of How Festivals Demonstrate a Community’s Sense of Place. Event Management 8 (1), 49–58.
Durkheim É. 1961. The Elementary Forms of the Religious Life, New York: Collier Books.
Eliade M. 1959. The sacred and the profane. The nature of religion, New York: Harcourt, Brace & World.
Frost N. 2016. Antropology and Festivals: Festival Ecologies. Ethnos 81(4), 569–583.
Getz D. 2008. Event tourism: Definition, evolution, and research. Tourism Management 29, 403–428.
Getz D. 2010. The nature and scope of festival studies. International Journal of Event Management Research 5 (1), 1–47.
Giddens A. 1991. The modernity and Self-Identity: Self and Societu in the Late Modern Age. Cambridge: Polity Press.
Gilmore L. 2010. Theater in a Crowded Fire. Ritual and Spirituality at Burning Man. Berkeley; Los Angeles; London: University of California Press.
Hałas E. 1991. Znaczenia i wartości społeczne. O socjologii Floriana Znanieckiego. Lublin: Redakcja Wydawnictwa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
Kozorog M. 2011. Festival Tourism and Production of Loality in a Small Slovenian Town. Journal of Tourism and Cultural Change 9(4), 298–319.
Kuligowski W. 2015. Sentymentalizacja, topofilia i pokoleniowość. Jarocin re-study. Czas Kultury, 4 (31), 32–42.
Kuligowski W. 2019. «They sold the festival out!». Axionormativity as a Future of Festivals. [In:] Mazierska, E. Gillon, L. Rigg, T. (eds.) Popular Music in the Post-Digital Age. Politics, Economy, Culture and Technology. New York-Oxford-New Dehli-Sydney: Bloomsbury Academic, 93–110. https://doi.org/10.5040/9781501338403.
MacCannell D. 1976. The Tourist: a New Theory of the Leisure Class. New York: Schoken Books.
Mauss M. 2004. Seasonal Variations of the Eskimo: A Study in Social Morphology. Routledge: London & New York.
Morey Y. Bengry-Howell A. Griffin Ch. Szmigin I. and Riley S. 2014. Festivals 2.0: Consuming, Producing and Participating in the Extended Festival Experience. [In:] A. Bennett, J. Taylor and I. Woodward (eds.) The Festivalization of Culture. Farnham: Ashgate, 251–258.
Poprawski M., Firych P., Landsberg P., Kieliszewski P., Mękarski M., Jakubowska A., Brodniewicz M., Kędzierska R., Kłosiewicz E., Michalczuk J., Zielińska K., Gorgoń
J., Węglarska K. i Wróblewski F. 2015. Oddziaływanie festiwali na polskie miasta. Studium kompetencji kadr sektora kultury oraz synergii międzysektorowe. Raport z projektu badawczego. Poznań: Związek Miast Polskich.
Quinn B. 2009. Festivals, events, and tourism. [In:] Jamal T. and M. Robinson (eds.) The Sage Handbook of Tourism Studies. London: Sage, 483–503.
Selberg T. 2006. Festivals as Celebrations of Place in Modern Society: Two Examples from Norway. Folklore 117(3): 297–312.
Szlendak T. 2010. Wielozmysłowa kultura iwentu. Skąd się wzięła, czym się objawia i jak w jej ramach oceniać dobra kultury? Kultura Współczesna 4 (66), 80–97.
Turner V. 1957. Schism and continuity in an African society. Manchester: University Press.
Turner V. 1969. The ritual process: Structure and anti-structure. Chicago: Aldine Pub.
Turner V. 1987. The Anthropology of Performance. New York: PAJ Publications.
Znaniecki F. 1943. Sociometry and Sociology. Sociometry 5 (3), 225–233.
Znaniecki F. 2001. Ludzie teraźniejsi a cywilizacja przyszłości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Żyła M. 2017. Przystanek Woodstock XXI wieku, czyli teatralizacja społeczeństwa i zmierzch kultur. Świat i Słowo, 2 (29), 133–145.

Pobrania

Opublikowane

20.12.2021

Jak cytować

Szymkiewicz, A. (2021). Identity, place and values. On construction and internalization of festival normalities on the examples of music festivals in Poland . Journal of Urban Ethnology, 19, 163–180. https://doi.org/10.23858/JUE19.2021.010