Kontakt

Journal of Urban Ethnology
Pracownia Etnologii w Krakowie IAE PAN / Ethnology Lab in Cracow IAE PAS
ul. Sławkowska 17 
31-016 Kraków 

Główna osoba do kontaktu

Journal of Urban Ethnology
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Telefon +48 12 422 48 65

Wsparcie techniczne

IAE PAN