Wydawca

Wydawca:

Instytut Archeologii i Etnologii, Polska Akademia Nauk
Al. Solidarności 105,
00-140 Warszawa,
Polska

http://iaepan.edu.pl/wydawnictwo/

 

Kontakt w sprawach wydawniczych:

Teresa Witkowska
e-mail: wydawnictwo@iaepan.edu.pl

 

Dystrybucja wydawnictw:

tel. (+48 22) 620 28 81 ÷ 86 w. 114
email: bookshop@iaepan.edu.pl