Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny: dr hab. Róża Godula-Węcławowicz, prof. IAE PAN

Sekretarze redakcji:
dr Ewa Baniowska-Kopacz  
dr Alicja Soćko-Mucha

Redaktor tematyczny: dr hab. Grażyna Ewa Karpińska, prof. UŁ 

Redaktor języka polskiego: dr Joanna Kulczyńska-Kruk 

Redaktorzy i tłumacze innych języków zmienni w zależności od tomu.