Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny: dr hab. Róża Godula-Węcławowicz, prof. IAE PAN (Instytut Archeologii i Etnologii, Polska Akademia Nauk, Polska)

Sekretarz redakcji: dr Alicja Soćko-Mucha (Instytut Archeologii i Etnologii, Polska Akademia Nauk, Polska)

Redaktor tematyczny: dr hab. Grażyna Ewa Karpińska, prof. UŁ (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Łódzki, Polska) 

Redaktor języka polskiego: dr Joanna Kulczyńska-Kruk (Instytut Archeologii i Etnologii, Polska Akademia Nauk, Polska)

Redaktorzy i tłumacze innych języków zmienni w zależności od tomu.