Journal of Urban Ethnology jest pismem otwartym dla badaczy miejskiej kultury zarówno w jej wymiarze teoretyczno-metodologicznym jak i szczegółowej analizy aspektów kultury miasta. Etnologia/antropologia miasta rozumiana jest szeroko, nie tylko w odniesieniu do kultury środowiska stricte miejskiego, ale uwzględniająca także problematykę rozprzestrzeniania się miejskiego stylu życia na inne środowiska społeczno-kulturowe, w tym np. na małe miasteczka czy wieś. Na łamach JUE zamieszczamy teksty o charakterze teoretycznym, metodologicznym, analitycznym, komparatystycznym, empirycznym. Drukujemy artykuły, które jeszcze nie były publikowane.

e-ISSN: 2719-6526

Aktualny numer

Journal of Urban Ethnology 18/2020
Tom 18 (2020): Journal of Urban Ethnology
Opublikowane: 2020-12-31

Antropologiczne konteksty kreowania i użytkowania przestrzeni miasta

Artykuły

Wyświetl wszystkie numery