Historia czasopisma

Journal of Urban Ethnology (JUE) został założony w 1992 roku przez Muzeum Niepodległości w Warszawie, które było wydawcą JUE do roku 2001. Następnie JUE było wydawane przez Polskie Towarzystwo Etnologii Miasta. W grudniu 2012 roku wydawcą JUE został Instytut Archeologii i Etnologii PAN (IAE PAN). Do czasu przejęcia tytułu przez IAE PAN czasopismo ukazywało się z przerwami, wyszło tylko 10 numerów. Obecnie JUE jest rocznikiem. IAE PAN zapewnił podniesienie poziomu naukowego oraz ciągłość edycji periodyku.