Ogłoszenia

Szanowni Państwo,

zapraszamy do nadsyłania tekstów do kolejnego numeru Journal of Urban Ethnology (20/2022), którego wiodącym tematem będzie Architektura - Miasto – Kultura.

Interesuje nas  interdyscyplinarne i wieloaspektowe spojrzenie na kulturowe konteksty architektury miasta i architektury w mieście w perspektywie historycznej jak i  współczesnej, m. in. specyfika, oddziaływanie, funkcjonowanie, estetyka, rewitalizacja itp. w odniesieniach do społecznej i kulturowej tkanki miasta. Termin nadsyłania tekstów do tego działu -  31 grudnia 2021 roku.

 

Ponadto w każdym numerze w części Miscellanea rezerwujemy miejsce dla artykułów niezwiązanych z wiodącym tematem numeru – do tego działu nabór ciągły.

Zachęcamy też do przysyłania artykułów recenzyjnych i omówień publikacji przedmiotowych, sprawozdań z konferencji itp. – nabór ciągły.

"Journal of Urban Ethnology " jest indeksowane m.in. w bazach Web of Science - Emerging Sources Citation Index (WoS), European Reference Index for the Humanites (ERIH Plus), Index Copernicus Journals Master List,  na ministerialnej liście czasopism - 40 punktów.

Przydatne informacje na stronie:  https://journals.iaepan.pl/jue