Ogłoszenia

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do nadsyłania tekstów do kolejnego numeru Journal of Urban Ethnology (21/2023), którego wiodącym tematem będzie Ludowe dziedzictwo kulturowe miasta.

Interesuje nas wieloaspektowe i interdyscyplinarne spojrzenie na miejsce i znaczenie dziedzictwa kultury ludowej w mieście. Stawiamy pytania o historyczne i współczesne konteksty osadzania się w mieście artefaktów o ludowej proweniencji, wartościowanie i przeobrażenia, jakim podlegały lub podlegają, stopień ich żywotności i wykorzystania w różnych sferach życia miasta.

Termin nadsyłania tekstów do tego działu - 28 lutego 2023 roku.

 

Ponadto w każdym numerze w części Miscellanea rezerwujemy miejsce dla artykułów niezwiązanych z wiodącym tematem numeru – do tego działu nabór ciągły.

Zachęcamy też do przysyłania artykułów recenzyjnych i omówień publikacji przedmiotowych, sprawozdań z konferencji itp. – nabór ciągły.

"Journal of Urban Ethnology " jest indeksowane m.in. w bazach Web of Science - Emerging Sources Citation Index (WoS), European Reference Index for the Humanites (ERIH Plus), Index Copernicus Journals Master List,  na ministerialnej liście czasopism - 70 punktów.

Przydatne informacje na stronie:  https://journals.iaepan.pl/jue