Ogłoszenia

 • JUE 22/2024 - zaproszenie do nadsyłania tekstów

  15.05.2023

  Szanowni Państwo,

  Zapraszamy do nadsyłania tekstów do kolejnego numeru Journal of Urban Ethnology (22/2024), którego wiodącym tematem będzie

  MIASTO I MUZEUM

  Miasto w muzeum – muzealne przedstawienia miasta, sposób postrzegania miasta i tworzenia opowieści o jego kulturowej specyfice, historii i współczesności; kolekcje muzealne, strategie i praktyki wystawiennicze; muzea miasta, skanseny miejskie

   

  Muzeum w mieście – muzeum w przestrzeniach społeczno-kulturowych miasta; relacje między muzeum a mieszkańcami miasta, turystami, publicznością muzealną; związki z innymi instytucjami; zmiany w funkcjonowaniu i postrzeganiu instytucji muzeum miejskiego

   

  Termin nadsyłania tekstów do tego działu - 29 lutego 2024 roku.

  Ponadto w każdym numerze w części Miscellanea rezerwujemy miejsce dla artykułów niezwiązanych z wiodącym tematem numeru – do tego działu nabór ciągły.

  Zachęcamy też do przysyłania artykułów recenzyjnych i omówień publikacji przedmiotowych, sprawozdań z konferencji itp. – nabór ciągły.

  "Journal of Urban Ethnology " jest indeksowane m.in. w bazach Web of Science - Emerging Sources Citation Index (WoS), European Reference Index for the Humanites (ERIH Plus), Index Copernicus Journals Master List,  na ministerialnej liście czasopism - 70 punktów.

  Przydatne informacje na stronie:  https://journals.iaepan.pl/jue

  Przeczytaj więcej na temat JUE 22/2024 - zaproszenie do nadsyłania tekstów