Spatial conflicts in the La Chana district of Granada. Analysis of the mural-based project “La Chana Open Gallery”

Autor

DOI:

https://doi.org/10.23858/JUE21.2023.009

Słowa kluczowe:

mural art, perception of space, spatial conflicts, touristification

Abstrakt

The paper discusses the initial phase of mural-based touristification of the La Chana district in Granada. It is possible to distinguish social, artistic and organisational groups that influence the formation and development of the “La Chana Open Gallery” project and between which spatial conflicts perpetuate. The paper draws attention to the differences in understanding of the space of the district and of art in it. This allows for a deeper reflexion on mural-based touristification, which is becoming increasingly popular worldwide.

Pobrania

Download data is not yet available.

Bibliografia

Crossley, N. 2022. A Dependent Structure of Interdependence: Structure and Agency in Relational Perspective. Sociology 56(1), 166-182. DOI: https://doi.org/10.1177/00380385211020231

Del Pilar Puertas Contreras, M. 2012. La vivienda social en la Granada de la postguerra. Cuadernos Geográficos 50, 189-197.

Egea Jiménez, C., Nieto Calmaestra, J.A., Domínguez Clemente, J. and González Rego, R.A. 2008. Vulnerabilidad del tejido social de los barrios desfavorecidos de Andalucía. Análisis y potencialidades. Sevilla: Centro de Estudios Andaluces.

Giddens, A. 2003. Stanowienie społeczeństwa. Zarys teorii strukturacji. Poznań: Zysk i S-ka.

Gonzalez Ramos, A.M. 1993. Los graffiti de la Chana como proceso inconsciente de afirmación del barrio. Gazeta de Antropología 10, 1-9. DOI: https://doi.org/10.30827/Digibug.13640

INE, Encuesta de Población Activa. Tasas de paro por Comunidad Autónoma, https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=4247&L=0, 20.04.2022.

Jałowiecki, B. and Szczepański, M.S. 2010. Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej. Warszawa: Scholar.

Jover, J., Díaz-Parra, I. 2019. Gentrification, transnational gentrification and touristification in Seville, Spain. Urban Studies 57(15), 1-16. Doi: 10.1177/0042098019857585. DOI: https://doi.org/10.1177/0042098019857585

Krajewski, M. 2011. Street art i władze(a) miasta. [W:] M. Duchowski and E. A. Sekuła (ed.). Street art. Między wolnością a anarchią. Warszawa: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, 22-31.

Lefebvre, H. 1978. El derecho a la ciudad. Barcelona: Península.

Löw, M. 2018. Socjologia przestrzeni. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. DOI: https://doi.org/10.31338/uw.9788323533320

Pérez Sendra, R. 2020. Escenas del graffiti en Granada. Una esfera pública de tensión estética y política. Granada: Universidad de Granada.

Rancew-Sikora, D., Michałowski, L. and Dowgiałło, B. 2016. Budowanie na granicach: Kultura nowych peryferii miejskich, jej potencjał i problemy. Studia Pedagogiczne 69, 97-112.

Rodríguez Alcázar, M. 2017. Diagnóstico Socioeconómico de los distritos Zaidín y Chana. Investigación Acción Participativa, Granada: Ayuntamiento de Granada.

Sánchez Sánchez, F.J. 2012. La arquitectura del azúcar en la Andalucía Oriental. Granada: Editorial de la Universidad de Granada.

Simmel, G. 2008. Pisma Socjologiczne. Warszawa: Oficyna naukowa.

Statucki, P. M. 2019. Jak badać murale z perspektywy socjologicznej? Przykład Łodzi. Człowiek i Społeczeństwo 48, 107–122.

Vázquez, H. 2021. La transformación del Ensanche Heredia en Soho. Ciudades creativas, gentrificación y promoción cultural en Málaga. Arte y política de identidad 25, 143-162. DOI: https://doi.org/10.6018/reapi.506311

Zarycki, T. 2009. Peryferie. Nowe ujęcie symbolicznych zależności centro-peryferyjnych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Pliki dodatkowe

Opublikowane

20.12.2023

Jak cytować

Wróbel, A. (2023). Spatial conflicts in the La Chana district of Granada. Analysis of the mural-based project “La Chana Open Gallery”. Journal of Urban Ethnology, 21, 149–162. https://doi.org/10.23858/JUE21.2023.009