Fortified settlements of the Funnel Beaker-Baden phase in the western Little Poland

Authors

  • Marcin Przybyła Pryncypat Marcin Przybyła

DOI:

https://doi.org/10.23858/SA/72.2020.1.008

Keywords:

eneolithic, Funnel Beaker culture, Baden culture, fortified settlement, defensive structures, enclosures, magnetic investigations

Abstract

At the end of the fourth millennium BC, in the areas of the western Małopolska, existing Funnel Beaker culture structures south of the Szreniawa river has been disintegrated and replaced by the settlement of allochthonous Baden culture. North of the river, the development of the FBC still continued strongly influenced by the Baden culture leading to the specific form of the syncretic FB-BC. In this period only a few, but very extensive, central settlements surrounded by smaller sites remained active. The most important of them is located settlement Bronocice, dist. Pińczów, fortified in the youngest phase of use. Apart from the Bronocice, only e few other sites, surrounded by ditches, belong to this horizon. Three of them are recognized almost exclusively by non-invasive methods: in Gniazdowice dist. Proszowice, Muniaczkowice, dist. Proszowice,  and in Marchocice dist. Miechów. Another site is Miechów, dist. Loco was excavated.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Beljak – Pažinova N., Niklová M., Beljak J. 2015. Deserted castle – Lower Castle in Zvolen

in the context of the baden culture settlement. In M. Nowak, A. Zastawny (eds.), The baden culture around the western Carpathians. Via Archaeologica, 395-411.

Bistákova A., Nevizánsky G. 2015. Settlements of the baden culture in Bajč-Vlkanovo, SW

Slovakia. In M. Nowak, A. Zastawny (eds.), The baden culture around the western Carpathians. Via Archaeologica, 427-441.

Bochnak A. 2004. „Rowy” ze stanowiska 1 w Witowie powiat Proszowice. Próba

interpretacji funkcji i chronologii, Master degree thesis prepared in the Institute of Archaeology of the Jagiellonian University, promoted by Prof. M. Gedl

Chmielewski T., Furmanek M., Mackiewicz M., Myślecki B., Zakościelna A. 2015

Landscape with enclosures. Magnetic prospection and surface survey of the Dobużek Scarp microregion, Eastern Poland. Archaeologia Polona 53, 267-271.

Dulęba P., Wroniecki P., Brejcha R. 2015. Non-destructive survey of a prehistoric fortified

Hill settlement in Marchocice, Little Poland. Sprawozdania Archeologiczne 67, 245-258.

Harding A. 2013. Salt in Prehistoric Europe. Sidestone Press.

Gojda M. 2006. Large prehistoric enclosures in Bohemia: the evidence from the air. In A.

Harding, S. Sievers, N. Venclová (eds.), Enclosing the Past: inside and outside in prehistory. Red Sheffield Archaeological Monographs 15, 5-19.

Kaczanowski J. K., Kozłowski P. 1998. Najdawniejsze dzieje Ziem Polskich. Wielka Historia

Polski. Kraków

Kruk J. 1970. Badania poszukiwawcze i weryfikacyjne w górnym i środkowym dorzeczu

Szreniawy. Sprawozdania Archeologiczne 22, 271-294.

Kruk J. 1994. Karta ewidencyjna stanowiska archeologicznego Muniaczkowice 1

(AZP 99-59/37). Manuscript in the archive of the Małopolska Regional Office for Protection of Monuments in Krakow.

Kruk J., Milisauskas S. 1981. Wyżynne osiedle neolityczne w Bronocicach, woj. kieleckie.

Archeologia Polski 26, 65-113.

Kruk J., Milisauskas S. 1983. Chronologia absolutna osadnictwa neolitycznego z Bronocic,

woj. kieleckie. Archeologia Polski 28, 257-320.

Kruk J., Milisauskas S. 1990. Radiocarbon dating of neolithic assemblages from Bronocice.

Przegląd Archeologiczny 37, 195-228.

Kruk J., Milisauskas S. 1999. Rozkwit i upadek społeczeństw rolniczych neolitu. Kraków.

Podborský V., Kovárník J. 2006. Neolithic and post-Neolithic enclosures in Moravia in their

central European context. In A. Harding, S. Sievers, N. Venclová (eds.), Enclosing the Past: inside and outside in prehistory. Red Sheffield Archaeological Monographs 15, 44-68.

Przybyła M. M. 2015. New materials for the recognition of salt production in the Neolithic,

Bronze and the Early Iron Age in western Little Poland. A case study of site 15 in Kraków-Bieżanów against other archaeological sites in this region. Acta Archaeologica Carpatica 50, 163-189.

Przybyła M. M., Szczepanik P., Podsiadło M. 2015. Eneolithic enclosure in Gniazdowice,

Proszowice district, Lesser Poland, in the light of non-destructive research methods. In M. Nowak, A. Zastawny (eds.), The baden culture around the western Carpathians. Via Archaeologica, 337-352.

Przybyła M. M., Podsiadło M., Stefański D. 2019

Prehistoric defensive structures in the Szreniawa valley. Sprawozdania Archeologiczne 71, 303-340.

Sałacińska B., Zakościelna A. 2007. Pierwsze groby kultur ceramik wstęgowych w Polsce.

Groby kultury lubelsko-wołyńskiej ze stanowiska Złota „Grodzisko I” i „Grodzisko II”. Wiadomości Archeologiczne 25, 77-113.

Uzarowicz-Chmielewska A. 1982. Fosa obronna na osadzie kultury pucharów lejkowatych w

Stryczowicach woj. Kielce w świetle czteroletnich badań wykopaliskowych. Wiadomości Archeologiczne t. 42, 245-265.

Wierzbicki P. 2011. Sprawozdanie z nadzoru oraz archeologicznych interwencyjnych badań

wykopaliskowych przy ulicy Podgórze w Proszowicach, stanowisko archeologiczne Gniazdowice 1 (AZP 99-50/126), powiat proszowicki, woj. małopolskie. Kraków.

Włodarczak P. 2006. Chronologia grupy południowo-wschodniej kultury pucharów

lejkowatych w świetle dat radiowęglowych. In J. Libera, K. Tunia (eds.), Idea megalityczna w obrządku pogrzebowym kultury pucharów lejkowatych. Lublin-Kraków, 27-66.

Włodarczak P., Przybyła M.M. 2013. Groby z Koszyc na tle innych późno- i

schyłkowoneolitycznych znalezisk środkowoeuropejskich. In Przybyła MM, Szczepanek A, Włodarczak P. (eds). Koszyce, stanowisko 3. Przemoc i rytuał u schyłku neolitu. Kraków-Pękowice, 209-256.

Wroniecki P. 2016. Hidden cultural landscapes of the Western Lesser Poland Upland.

Project overview and preliminary results. In P. Kołodziejczyk, B. Kwiatkowska-Kopka (eds.) Cracow Landscape Monographs 2. Landscape in the past and forgotten landscapes. Kraków, 21-32.

Zastawny A. 1999. Uwagi na temat chronologii osadnictwa kultury badeńskiej w

zachodniej części małopolski. Sprawozdania Archeologiczne 51, 9-51.

Zastawny A. 2006 The Baden and the Funnel Beaker-Baden Settlement in Lesser

Poland. In M. Furholt, M. Szmyt, A. Zastawny (eds.), The Baden Complex and the Outside World. Studia nad pradziejami Europy Środkowej 4, 177-188.

Downloads

Published

2020-04-18

How to Cite

Przybyła, M. (2020). Fortified settlements of the Funnel Beaker-Baden phase in the western Little Poland. Sprawozdania Archeologiczne, 72(1), 173–195. https://doi.org/10.23858/SA/72.2020.1.008

Issue

Section

Field Survey and Materials

Most read articles by the same author(s)