Archaeological Investigation of the Microhistories of the Second World War

A CASE OF THE RUSSIAN SOLDIER’S GRAVE IN THE WESTERN POLAND

Authors

  • Kornelia Kajda Instytut Archeologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Maksymilian Frąckowiak Pracownia Badań Historycznych i Archeologicznych „Pomost”

DOI:

https://doi.org/10.23858/SA70.2018.015

Keywords:

Second World War, archaeology of the contemporary past, conflict archaeology, exhumations, military grave

Abstract

In this paper we present the outcomes of the archaeological research of the Second World War military grave in the western Poland, Lubuskie province. In the following parts the article we argue that the archaeology of the contemporary past may contribute to negotiating and rewriting local memories, as well as to unveiling microhistories of the global conflicts. Taking into account a story of one soldier, an actor and a victim of the Second World War, whose remains were found in the military grave in the Bieniów village, we intend to present how archaeology works on oral histories and how it fills history with additional, lacking details.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Affek-Bujalska B. 1999. Groby żołnierzy Armii Radzieckiej poległych w Polsce w II wojnie światowej. Biuletyn Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Przeszłość i Pamięć 8, 40-42.

Alexievich S. 2015. Cynkowi chłopcy. Wołowiec: Czarne.

Buchli V. and Lucas G. (eds.) 2001. Archaeologies of the Contemporary Past. London & New York: Routledge.

Domaradzki H. 2015. Transporty z Rudek na zachód. Bieniów: Chroma Drukarnia.

Frąckowiak M. and Kajda K. 2015. Żyjemy w skażonych krajobrazach. Archeologia i przy-wracanie pamięci o przeszłych zbrodniach. Biografia Archeologii 1, 27-37. Available at: http://biografiaarcheologii.pl/wp-content/uploads/czasopismo/biografia_archeologii_vol_I_2_2015.pdf (Accessed 18 Febru-ary 2017).

Friedl G. 2015. Dolny Bóbr – Nysa Łużycka 1945. Walki na obszarze między Bobrem i Nysą Łużycką w lutym 1945. R. Staniszów: Archiwum System.

Głosek M. 2004. Katyń w świetle badań terenowych 1994–1995. Toruń: Dom Wydawniczy Duet.

Głosek M. 2015. Mogiły obywateli radzieckich w Lesie Katyńskim i Miednoje. In O. Ła-wrynowicz and J. Żelazko (eds.), Archeologia totalitaryzmu. Ślady represji 1939–1956. Łódź: IPN, 205-216.

González-Ruibal A. 2012. From the battlefield to the labour camp: Archaeology of Civil War and dictatorship in Spain. Antiquity 86, 456–473.

González-Ruibal A. 2014. Archaeology of the contemporary past. In C. Smith (ed.) Ency-clopedia of Global Archaeology. New York: Springer, 1683–1694.

Greenberg R. 2009. Towards an inclusive archaeology in Jerusalem: the case of Silwan/The city of David. Public Archaeology 8(1), 35–50.

Hosking G. A. and Schöpflin G. 1997. Myths and Nationhood. London & New York: Routledge.

Kajda K. and Frąckowiak M. 2017. Duchy Miejsca – Napisy (graffiti) w przestrzeniach pu-blicznych jako przedmiot badania archeologii współczesnej przeszłości. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica 32.

Kola A. 2000. Bełżec, The Nazi Camp For Jews in the Light of Archaeological Sources. Ex-cavations 1997-1999. Warsaw: Council of Protection of Memory of Combatant Martyrdom.

Kola A. 2011. Archeologia Zbrodni. Oficerowie Polscy na Cmentarzu Ofiar NKWD w Char-kowie. Toruń: Wydawnictwo UMK.

Kola A. 2016. Archeologia cmentarzysk katyńskich w Charkowie (Patichatki) i Kijowie (Bykownia). In A. Zalewska (ed.), Archeologia współczesności. Warszawa: SNAP, 65-90.

Kola A. and Góra M. 2015. Archeologiczne Badania Grobów Polskich Ofiar Na Tajnych Cmentarzyskach NKWD w Charkowie (Piatichatki) i Kijowie (Bykownia). In O. Ławryno-wicz and J. Żelazko (eds.), Archeologia totalitaryzmu. Ślady represji 1939-1956. Łódź: IPN, 217–248.

Konczewski P. 2011. Bronów, pow. świdnicki (groby wojenne). Silesia Antiqua 47, 200–207.

Konczewski P. 2015. Groby ofiar stalinizmu na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu w świetle badań archeologicznych z lat 2011–2012. In O. Ławrynowicz and J. Żelazko (eds.), Archeologia totalitaryzmu. Ślady represji 1939–1956. Łódź: IPN, 349-382.

Konczewski, P. 2016. Historia współczesna w konfrontacji ze źródłami archeologicznymi. Badania epizodów II wojny światowej i okresu powojennego. In A. Zalewska (ed.), Archeo-logia Współczesności. Warszawa: SNAP, 207-224.

Ławrynowicz O. 2015. Niemieckie zbrodnie nazistowskie w lasach podłódzkich. Weryfika-cje archeologiczne miejsc pamięci. In O. Ławrynowicz and J. Żelazko (eds.), Archeologia totalitaryzmu. Ślady represji 1939–1956. Łódź: IPN, 65–94.

Michalewska T. 2010. Miłość za miłość. Rzecz o Księdzu Macieju Sieńce. Żary: Novae Res.

Moshenska G. 2007. Oral history in historical archaeology: excavating sites of memory. Oral History 35, 91–97.

Moshenska G. 2010. Working with memory in the archaeology of modern conflict. Cam-bridge Archaeological Journal 20, 33-48.

Nowakowski P. 2015. Badania archeologiczne śladów zbrodni nazistowskich na terenie dawnego poligonu na Brusie w Łodzi. In O. Ławrynowicz and J. Żelazko (eds.), Archeologia totalitaryzmu. Ślady represji 1939–1956. Łódź: IPN, 41-63.

Olivier L. 2001. The archaeology of the contemporary past. In V. Buchli and G. Lucas (eds.), Archaeologies of the Contemporary Past. London & New York: Routledge. 175–-188.

Olivier L. 2011. The Dark Abyss of Time: Archaeology and Memory. Lanham: Altamira Press.

Ордена И Медали Ссср N.D. Available at: Http://mondvor.narod.ru/orstar.html (Accessed 17 February 2017).

Popkiewicz O. 2016. Poszukiwania mogił ofiar rzezi wołyńskiej na terenie Ukrainy na pod-stawie wyników prac archeologiczno-ekshumacyjnych w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej. In A. Zalewska (ed.), Archeologia współczesności. Warszawa: SNAP,107–122.

Rio P. 2012. Żołnierz radziecki drugiej wojny światowej. Poznań: Vesper.

Saunders N.J. 2004. Material culture and conflict: the Great War, 1914–2003. In N.J. Saun-ders (ed.), Matters of Conflict: Material Culture, Memory and the First World War. London: Routledge, 5–25.

Saunders N.J. 2005. Culture, conflict, and materiality: the social lives of Great War objects. In B. Finn and B.C. Hacker (eds.), Materializing the Military. London: Science Museum, 77–94.

Schmidt P. 2013. Oral history, oral traditions, and archaeology: the application of structural analyses. In P. Mitchell and P.J. Lane (eds.), The Oxford Handbook of African Archaeology. Oxford: Oxford University Press, 37–47.

Szwagrzyk K. 2015. Poszukiwanie nieznanych miejsc pochówku ofiar terroru komunistycz-nego 1944–1956. Projekt badawczy IPN. In O. Ławrynowicz and J. Żelazko (eds.), Archeo-logia totalitaryzmu. Ślady represji 1939-1956. Łódź: IPN, 329–348.

Szwagrzyk K. 2016. Archeologia zbrodni jako źródło katharsis społeczeństw postkomuni-stycznych. In A. Zalewska (ed.), Archeologia współczesności. Warszawa: SNAP, 197–205.

Szymczak R. 2008. Wysiedlenie Niemców z terenu powiatu żarskiego 1945–1948. Kronika Ziemi Żarskiej 4, 88–93.

Zalewska A. 2012. Archeologia jako forma kreowania, pielęgnowania i odzyskiwania pa-mięci. In S. Tabaczyński, A. Marciniak, D. Cyngot and A. Zalewska (eds.), Przeszłość spo-łeczna. Próba konceptualizacji. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1178–1189.

Zalewska A. 2016. Archeologie współczesnych konfliktów jako praktykowanie prospołecz-nej archeologii. Przykład wartości epistemologicznej i aksjologicznej archeologii Wielkiej Wojny. In A. Zalewska (ed.), Archeologia współczesności. Warszawa: SNAP, 125–140.

Published

2018-12-16

How to Cite

Kajda , K., & Frąckowiak , M. . (2018). Archaeological Investigation of the Microhistories of the Second World War: A CASE OF THE RUSSIAN SOLDIER’S GRAVE IN THE WESTERN POLAND . Sprawozdania Archeologiczne, 70, 327–337. https://doi.org/10.23858/SA70.2018.015

Issue

Section

Field Survey and Materials