(review) P. Jarosz, J. Libera, P. Włodarczak (eds), Schyłek neolitu na Wyżynie Lubelskiej (The decline of the Neolithic on the Lublin Upland). Kraków 2016: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 562 pages

Authors

  • Elżbieta Sieradzka Institute of Archaeology Rzeszów University

DOI:

https://doi.org/10.23858/SA70.2018.018

Keywords:

review

Abstract

-

Downloads

Download data is not yet available.

References

Antoniewicz W. 1925. Eneolityczne groby szkieletowe we wsi Złota w pow. sandomierskim. Wiadomości Archeologiczne 9, 191–242.

Bąbel T. 1979. Groby neolityczne ze stan. I w Mierzanowicach, woj. tarnobrzeskie. Wiadomości Archeologiczne 44/1, 67-87.

Koman W. 1989. Materiały kręgu kultur z ceramiką sznurową w Kotlinie Hrubieszowskiej i na Grzędzie Horodelskiej z badań w latach 1978-1983. Prace i Materiały Zamojskie. Archeologia 2, 34-97.

Kowalczyk J. (ed. ). 1977. Cmentarzysko kultury amfor kulistych w Złotej sandomierskiej. Wrocław.

Krzak Z. 1958. Cmentarzysko kultury złockiej na stanowisku „Grodzisko II” we wsi Złota, pow. Sandomierz. Archeologia Polski 2/2, 329–388.

Krzak Z. 1961. Materiały do znajomości kultury złockiej. Wrocław.

Krzak Z. 1970. Cmentarzysko kultury złockiej „Nad Wawrem” w Złotej. Wrocław.

Krzak Z. 1976. The Złota culture. Wrocław.

Machnik J., Bagińska J., and Koman W. 2009. Neolityczne kurhany na Grzędzie Sokalskiej w świetle badań archeologicznych w latach 1988-2006. Z aneksami Jerzego Libery i Lucjana Gazdy. Kraków.

Nosek S. 1954/1955. Kultura amfor kulistych na Lubelszczyźnie. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska 5, 55-158.

Ścibior J., Kokowski A. and Koman W. 1991. Zespoły grobowe kultury amfor kulistych z zachodniej części Wyżyny Wołyńskiej. Sprawozdania Archeologiczne 43, 79-108.

Żurowski J. 1930. Dwa groby kultury złockiej. In: Kostrzewski J. (ed.) Księga pamiątkowa ku czci prof. dr. Włodzimerza Demetrykiewicza. Poznań, 151–176.

Published

2018-12-16

How to Cite

Sieradzka, E. (2018). (review) P. Jarosz, J. Libera, P. Włodarczak (eds), Schyłek neolitu na Wyżynie Lubelskiej (The decline of the Neolithic on the Lublin Upland). Kraków 2016: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 562 pages. Sprawozdania Archeologiczne, 70, 375–378. https://doi.org/10.23858/SA70.2018.018

Issue

Section

Reviews and short review notes