Kopydłowo, stanowisko 6. Osady neolityczne z pogranicza Kujaw i Wielkopolski, A. Marciniak, I. Sobkowiak-Tabaka, M. Bartkowiak and M. Lisowski (eds), (= Ocalone Dziedzictwo Archeologiczne 6) (Kopydłowo, site 6. Neolithic settlements from the border-lands

Authors

  • Elżbieta Sieradzka Institute of Archaeology Rzeszów University

DOI:

https://doi.org/10.23858/SA69.2017.021

Keywords:

review

Abstract

(review) A. Marciniak, I. Sobkowiak-Tabaka, M. Bartkowiak and M. Lisowski (eds), Kopydłowo, stanowisko 6. Osady neolityczne z pogranicza Kujaw i Wielkopolski (=Ocalone Dziedzictwo Archeologiczne 6) (Kopydłowo, site 6. Neolithic settlements from the borderlands of Kuyavia and Greater Poland (=Saved Archaeological Heritage 6). Pękowice-Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydawnictwo i Pracownia Archeologiczna Profil-Archeo 2015; 344 pages.

In case of reviews, abstract is not required.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Dergachev V. A. 1980. Pamyatniki pozdnego Tripolja. Kishinev: Shtiintsa.
Gorczyca K. 2005. Kleczewska enklawa grobowców bezkomorowych kultury pucharów lejkowatych. Folia Praehistorica Posnaniensia 13/14, 117-132.
Gorczyca K. and Łukaszewski A. 1985. Kopydłowo, gm. Wilczyn, woj. konińskie, stanowisko 6. Informator Archeologiczny. Badania rok 1984, 25.
Gorczyca K. and Łukaszewski A. 1986. Kopydłowo, gm. Wilczyn, woj. konińskie, stanowisko 6. Informator Archeologiczny. Badania rok 1985, 21-22.
Kadrow S., Sokhackiy M., Tkachuk T. and Trela E. 2003. Sprawozdanie ze studiów i wyniki analiz materiałów zabytkowych kultury trypolskiej z Bilcza Złotego znajdujących się w zbiorach Muzeum Archeologicznego w Krakowie. Materiały Archeologiczne 34, 53–143.
Kośko A. 1981, Udział południowo-wschodnioeuropejskich wzorców kulturowych w rozwoju niżowych społeczeństw kultury pucharów lejkowatych (= Seria Archeologia 19). Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Lis B. 2010. Let's start from (a) scratch: new ways of looking at vessels' function. Archeologia. Rocznik Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk 61, 7-14.
Lisowski M. 2012. Studium zooarcheologiczno-tafonomiczne materiałów faunistycznych z wczesno- i środkowoneolitycznego stanowiska Kopydłowo 6 z pogranicza Kujaw i Wielkopolski, Poznań [unpublished master’s thesis, Institute of Archaeology of Adam Mickiewicz University in Poznań].
Lisowski M. 2014. Hides and horn sheaths. A case study of processed skulls and horn cores from the Early-Middle Neolithic site of Kopydłowo 6, Poland. Assemblage PZAF 2014, 31-41.
Markevich V.I. 1981. Pozdnetripolskie plemena Severnoj Moldavii. Kishinev: Shtiintsa.
Piątkowska K. and Dobrzyński M. 2014. Materiały krzemienne ze stanowiska 52 w Pawłosiowie, pow. Jarosław, woj. podkarpackie. In M. Rybicka (ed.) Wschodnie pogranicze grupy południowo-wschodniej kultury pucharów lejkowatych (=Collectio Archaeologica Ressoviensis 28). Rzeszów: Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, 257-280.
Ryzhov S. M. 2012. Tripolian pottery of the giant-settlements: characteristics and typology. In F. Menotti and A. G. Korvin-Piotrovskiy (eds.), The Tripolye Culture Giant-Settlements in Ukraine: Formation, Development and Decline. Oxford: Oxbow Books, 139-168.
Rzepecki S. 2014. Wilkostowo 23/24. Neolityczny kompleks osadniczy (= Spatium Archaeologicum 8). Łódź: Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego.

Published

2017-11-28

How to Cite

Sieradzka , E. . (2017). Kopydłowo, stanowisko 6. Osady neolityczne z pogranicza Kujaw i Wielkopolski, A. Marciniak, I. Sobkowiak-Tabaka, M. Bartkowiak and M. Lisowski (eds), (= Ocalone Dziedzictwo Archeologiczne 6) (Kopydłowo, site 6. Neolithic settlements from the border-lands . Sprawozdania Archeologiczne, 69, 441–447. https://doi.org/10.23858/SA69.2017.021

Issue

Section

Reviews and short review notes