Unique versus unusual – some comments on the Globular Amphora culture cemetery at the Złota-Gajowizna site

Authors

DOI:

https://doi.org/10.23858/SA/73.2021.2.2713

Keywords:

Late Neolithic, cattle burials, funerary rites

Abstract

The article is inspired by the new paper (Witkowska et al. 2020) “The cemetery of the Globular Amphora culture community at the Złota-Gajowizna site in the light of radiocarbon analysis and dendrochronology“. It delivers some remarks on the famous GAC necropolis, focusing mostly on the issues concerning the layout of the cemetery and interpretation of various funerary features.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Balfanz K. 2017. Ein Grabhügel der Salzmünder Kultur in Dörstewitz, Saalekreis. In H. Meller and M. Becker (eds), Neue Gleise auf alten Wegen II. Jüdendorf bis Gröbers. Band II (= Archäologie in Sachsen-Anhalt Sonderband 26). Halle (Saale): Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt, Landesmuseum für Vorgeschichte, 244-256.

Becker V. 2017. Spätneolitische Rinderdeponierungen. Archäozoologie und Kontext. In V. Brieske, A. Dickers and M. M. Rind (eds), Tiere und Tierdarstellungen in der Archäologie. Beiträge zum Kolloquium in Gedenken an Torsten Capelle, 30.-31. Oktober 2015 in Herne (= Verrőffentlichungen der Altertumskomission fűr Westfallen Landschaftsverband Westfallen-Lippe 22). Münster: Aschendorff Verlag, 101-129.

Beier H.-J. 1988. Die Kugelamphorenkultur im Mittelelbe-Saale-Gebiet und der Altmark (= Verrőffentlichungen des Landesmuseums fűr Vorgeschichte in Halle 41). Berlin: Der Deutscher Verlag der Wissenschaften.

Bronicki A. 2016. Obrządek pogrzebowy społeczności kultury amfor kulistych na Wyżynie Lubelskiej. In P. Jarosz, J. Libera and P. Włodarczak (eds), Schyłek neolitu na Wyżynie Lubelskiej. Kraków: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 45-256.

Gabałówna L. 1958. Pochówki bydlęce kultury amfor kulistych ze stanowiska 4 w Brześciu Kujawskim w świetle podobnych znalezisk kultur środkowoeuropejskich. Prace i Materiały Muzeum Archeologiczno-Enograficznego w Łodzi 3, 63-108.

Jarecki H. 2007. Steinkiste und Rind: eine nicht alltägliche Bestattung. Fund des Monats November 2007. https://web.archive.org/web/20190515113308/http://www.lda-lsa.de/nc/de/landesmuseum_fuer_vorgeschichte/fund_des_monats/2007/november/. Accessed 20.03.2021.

Kamieńska J. 1964. Sprawozdanie z badań archeologicznych na stanowisku neolitycznym w Malicach, pow. Sandomierz, w 1962 r. Sprawozdania Archeologiczne 16, 31-33.

Kołodziej B. 2011. Pochówki zwierzęce w neolicie na terenie ziem Polski. Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 32, 55-106.

Kowalczyk J. (ed.) 1977. Cmentarzysko kultury amfor kulistych w Złotej sandomierskiej. Wrocław, Warszawa, Kraków: Instytut Historii Kultury Materialnej PAN.

Krysiak K. and Lasota-Moskalewska A. 1977. Groby zwierzęce na „Gajowiźnie”. In J. Kowalczyk (ed.), Cmentarzysko kultury amfor kulistych w Złotej sandomierskiej. Wrocław, Warszawa, Kraków: Instytut Historii Kultury Materialnej PAN, 83-96.

Krzak Z. 1958. Cmentarzysko kultury złockiej na stanowisku „Grodzisko II” we wsi Złota, pow. Sandomierz. Archeologia Polski 2, 329-388.

Krzak Z. 1961. Materiały do znajomości kultury złockiej. Wrocław, Warszawa, Kraków: Instytut Historii Kultury Materialnej PAN.

Krzak Z. 1970. Cmentarzysko kultury złockiej „Nad Wawrem” w Złotej. Wrocław, Warszawa, Kraków: Instytut Historii Kultury Materialnej PAN.

Krzak Z. 1977. Cmentarzysko na „Gajowiźnie” pod względem archeologicznym. In J. Kowalczyk (ed.), Cmentarzysko kultury amfor kulistych w Złotej sandomierskiej. Wrocław, Warszawa, Kraków: Instytut Historii Kultury Materialnej PAN, 9-82.

Lasota-Moskalewska A. 1977. Ocena morfologiczna kości bydlęcych z „Gajowizny”. In J. Kowalczyk (ed.), Cmentarzysko kultury amfor kulistych w Złotej sandomierskiej. Wrocław, Warszawa, Kraków: Instytut Historii Kultury Materialnej PAN, 97-132.

Mackiewicz M., Pasterkiewicz W. and Myślecki B. 2016. Badania geomagnetyczne w obrębie poźno-neolitycznego kompleksu sepulkralno-obrzędowego w Sadowiu. In M. Furmanek, T. Herbich and M. Mackiewicz (eds), Metody geofizyczne w archeologii polskiej 2016. Wrocław: Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Fundacja Nauki „Archaeologia Silesiae”, 73-76.

Miszkiewicz B. 1977. Analiza antropologiczna kości z „Gajowizny”. In J. Kowalczyk (ed.), Cmentarzysko kultury amfor kulistych w Złotej sandomierskiej. Wrocław, Warszawa, Kraków: Instytut Historii Kultury Materialnej PAN, 133-153.

Pasterkiewicz W. 2017. Wyniki badań archeologicznych na cmentarzysku z późnego neolitu w Sadowiu koło Opatowa. Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 38, 281-289.

Pasterkiewicz W. 2020. The first radiocarbon dates for the Globular Amphora culture cemetery in Sadowie in the Sandomierz Upland. Analecta Archaeologica Ressoviensia 15, 53-75.

Szczodrowski R. 2012. Spatial Aspects of Globular Amphora Culture Funeral Rites with Animal Deposits in Poland. In A. Pluskowski (ed.), The Ritual Killing and Burial of Animals. European Perspectives. Oxford: Oxbow Books, 51-60.

Szmyt M. 2002. Kugelamphoren-Gemeinschaften in Mittel- und Osteuropa: Siedlungsstrukturen und soziale Fragen. In J. Müller (ed.), Vom Endneolithikum zur Frühbronzezeit: Muster sozialen Wandels? (Tagung Bamberg 14. – 16. Juni 2001) (= Universitätsforschungen zur prähistorischen Archäologie 90). Bonn: Rudolf Habelt, 195-233.

Ścibior J. and Ścibior J. M. 1990. Sandomierz 78 – wielokulturowe stanowisko z przełomu neolitu i epoki brązu. Badania ratownicze w 1984 r. Sprawozdania Archeologiczne 42, 157-201.

Wilk S., Haduch E., Szczepanek A., Koszowska E. and Trąbska J. 2011. Groby z nadpalonymi szkieletami z cmentarzyska kultury złockiej w Książnicach, woj. Świętokrzyskie. In A. Michalak and A. Jaszewska (eds), Ogień – żywioł ujarzmiony i nieujarzmiony, VI polsko-niemieckie spotkania archeologiczne. Materiały z konferencji w Garbiczu 5-6 września 2008 r. (= Biblioteka Archeologii Środkowego Nadodrza 4). Zielona Góra: Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział Lubuski, 23-54.

Wiślański T. 1969. Podstawy gospodarcze plemion neolitycznych w Polsce północno-zachodniej. Wrocław: Instytut Historii Kultury Materialnej PAN.

Witkowska B., Czebreszuk J., Gmińska-Nowak B., Goslar T., Szmyt M., Ważny T. 2020. The cemetery of the Globular Amphora culture community at the Złota-Gajowizna site in the light of radiocarbon analysis and dendrochronology. Sprawozdania Archeologiczne 72/2, 259-284.

Włodarczak P. 2017. Battle-axes and beakers. The Final Eneolithic societies. In P. Włodarczak (ed.), The Past Societies 2. Polish lands from the first evidence of human presence to the Early Middle Ages: 5500-2000 BC. Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 275-336.

Downloads

Published

2021-04-10

How to Cite

Sieradzka, E. (2021). Unique versus unusual – some comments on the Globular Amphora culture cemetery at the Złota-Gajowizna site . Sprawozdania Archeologiczne, 73(2). https://doi.org/10.23858/SA/73.2021.2.2713

Issue

Section

Discussions and Polemics