From potatoes to barrows, or there and back again

Authors

  • Seweryn Rzepecki Institute of Archaeology, Łódź University

DOI:

https://doi.org/10.23858/SA68.2016.018

Keywords:

barrow, heuristics, Kashubian Lake District, Pomeranian culture

Abstract

The dissemination of potato cultivation in the territory of Poland created a necessity for the regular removal of stones from the surface of fields. The structures built with the use of these stones can imitate barrows, for example. This issue was analysed when studying the cemetery of the Pomeranian culture in Nowa Sikorska Huta. The author also addresses the problem in the role that imagination can play when employed for the interpretation of archaeological objects

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bailey G. 2007. Time perspectives, palimpsests and the archaeology of time. Journal of Anthropological Archaeology 26, 198-223
Baranowski B. 1960. Początki i rozpowszechnienie uprawy ziemniaków na ziemiach środkowej Polski (= Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Prace Wydziału 2 Nauk Historycznych i Społecznych 32). Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Dowgird T. 1887. Wiadomość o zabytkach przedhistorycznych w Bogoryi-Górnej i Bąkowie-Dolnym (w Łowickiem) według badań dokonanych w roku 1885 (z trzema tablicami). Zbiór Wiadomości do Antropologii Krajowej 11, 32-47
Gazzaniga M. S. 2011. Who’s in Charge? Free Will and the Science of the Brain. New York: Harper Collins Publishers
Grimwood T. 2012. Philosophy in the Dark: The Hobbit and Hermeneutics. In G. Bassham and E. Bronson (eds.), The Hobbit and Philosophy: For When You’ve Lost Your Dwarves, Your Wizard, and Your Way (=The Blackwell Philosophy and Pop Culture Series 10). Hoboken: John Wiley & Sons, 176-192
Hohol M. 2013. Wyjaśnić umysł. Struktura teorii neurokognitywnych. Kraków: Copernicus Center Press
Hume D. 1956. The Natural History of Religion. Stanford: Stanford University Press. Informator Archeologiczny. Badania 1992. Warszawa
Inglot S. 1986. Z dziejów wsi polskiej i rolnictwa. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza
Janiak R. 2003. Badania konstrukcji kamiennej (obiekt II) na stanowisku 2 w Nowej Sikorskiej Hucie, gm. Stężyca, woj. pomorskie przeprowadzone w 2002 r.. Łódzkie Sprawozdania Archeologiczne 8, 85-96
Janiak R. 2009. Badania prowadzone na stanowisku 2 w Nowej Sikorskiej Hucie, gm. Stężyca, woj. pomorskie w latach 2005-2008. In M. Fudziński, H. Paner and S. Czopek (eds.), Nowe materiały kultury łużyckiej i pomorskiej z Pomorza. Gdańsk: Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, 71-78
Janiak R. 2014. Kurhany z młodszych okresów epoki brązu i wczesnej epoki żelaza na Pojezierzu Kaszubskim. Łódź: Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego
Jaskuła B. 2014. Percepcja wizualna jako obszar badań neurokognitywnych. In J. Woleński and A. Dąbrowski (eds.), Metodologiczne i teoretyczne problemy kognitywistyki. Kraków: Copernicus Center Press, 113-141
Kahneman D. 2011. Thinking, Fast and Slow. New York: Farrar, Straus and Giroux
Łuka J. L. 1966. Kultura wschodniopomorska na Pomorzu Gdańskim (= Polskie Towarzystwo Archeologiczne. Biblioteka Archeologiczna 19). Wrocław: Ossolineum
Maruszewski T. 2011. Psychologia poznania. Umysł i świat. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
Merleau-Ponty M. 2012. Phenomenology of Perception. New York: Routledge
Mirowski Z. and Witek T. 1979. Gleby i ich przydatność rolnicza. In B. Augustowski (ed.), Pojezierze Kaszubskie. Gdańsk: Ossolineum, 73-93
Mlodinow L. 2008. The Drunkard’s Walk: How Randomness Rules Our Lives. New York: Vintage Books
Nęcka E., Orzechowski J. and Szymura B. 2013. Psychologia poznawcza. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN
Nowiński M. 1970. Dzieje upraw i roślin uprawnych. Warszawa: PWRiL
Rzepecki S. 2013. „Invisible tombs”. From the research on funerary rituals of communities with funnel beakers. Analecta Archaeologica Ressoviensia 8, 49-67
Rzepecki S. 2014. Palimpsest, time perspectivism and megaliths. Sprawozdania Archeologiczne 66, 9-20
Rzepecki S. 2015. Wilkostowo 23/24. A Neolithic settlement in Kuyavia, Poland c. 3500 BC (= Studien zur Archäologie in Ostmitteleuropa/Studia nad Pradziejami Europy Środkowej 15). Kraków-Bonn: Institute of Archaeology and Ethnology, Polish Academy of Sciences & Rudolf Habelt
Rzepecki S., Twardy J. and Forysiak J. 2015. LiDAR, barrows and aeolian hillocks. Between theory and practice. Sprawozdania Archeologiczne 67, 101-111
Rzepecki S. and Walenta K. 2009. Osada i cmentarzysko grupy wielkowiejskiej w Chojnatach stanowisko 3, gm. Chojnice (= Spatium Archaeologicum 1). Łódź: Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego
Samborski S., Tabor H. and Gozdowski D. 2010. Ocena efektywności ekonomicznej odkamieniania pola pod uprawę ziemniaka. Ziemniak Polski 1, 14-19
Schiffer M. B. 1987. Formation Processes of the Archaeological Record. Albuquerque: University of New Mexico Press
Schlipf J. A. 1845. Nauka gospodarstwa wiejskiego podług najnowszych zasad popularnym sposobem wyłożona dla użytku praktycznych gospodarzy 2, Warszawa: Nakładem S. H. Merzbacha Księgarza
Treder J. 1989. Frazeologia kaszubska a wierzenia i zwyczaje (na tle porównawczym). Wejherowo: Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wejherowskiej
Weber F. W. 1862. Gospodarz wiejski jako poradnik naukowy i praktyczny dla poświęcających się zawodowi rolniczemu. Warszawa: Nakładem Redakcji Gazety Rolniczej
Wolski J. 2009. Następstwa zaniku antropopresji na obszarach górskich – dyskusja zależności „proces a region” w ujęciu różnoskalowym. Przegląd Geograficzny 81(1), 47-73
Zalewski P. 2009. Ziemniak jako roślina uprawna – fragmenty historii. Inżynieria rolnicza 13(5), 311-318

Published

2016-12-20

How to Cite

Rzepecki , S. . (2016). From potatoes to barrows, or there and back again . Sprawozdania Archeologiczne, 68, 409–419. https://doi.org/10.23858/SA68.2016.018

Issue

Section

Discussions and Polemics