Chipped lithic assemblage from Linear Pottery culture site Rovanci – Hnidavska Hirka, Lutsk Oblast (Volhynia, West Ukraine)

Authors

DOI:

https://doi.org/10.23858/SA/73.2021.1.2609

Keywords:

Volhynia, Neolithic, LBK, chipped artifacts, lithics, Volhyniam flint, obsidian

Abstract

This paper describes the analysis of LBK chipped artefacts discovered during rescue excavations carried out on the site of Hnidavska Hirka in the suburbs of Lutsk, western Volhynia. This assemblage consists of 103 artefacts made of Volhynian flint (93 artefacts) and obsidian (10 artefacts). This material constitutes one of the largest LBK chipped assemblages from area of the Volhynia.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bacskay E. and Siman K. 1987. Some remarks on chipped stone industries of the earliest Neolithic populations in present Hungary. In J. K. Kozłowski and S. K. Kozłowski (eds), Chipped stone industries of the early farming cultures in Europe (= Archaeologia Interregionalis). Warszawa: Warsaw University, Jagiellonian University, 107-131.

Bardetskiy A. B., Dębiec M., Potekhina I. D. and Saile T. 2017. Raptus Sabinae? Of a female calvarium from the Bandkeramik settlement of Rovantsi in Volhynia. Sprawozdania Archeologiczne 69, 309-325.

Bardec’kij A., Dębiec M. and Saile T. 2016. Zwei runde Spondylusklappen aus der bandkeramischen Siedlung von Rovanci in Wolhynien. Ein Beitrag zu Tausch und Status im frühen Neolithikum. Sprawozdania Archeologiczne 68, 183-1921.

Becker V., Dębiec M. and Bardetskiy A. B. 2018. We are one: figural finds from the eastern border of the Linear Pottery culture distribution. Sprawozdania Archeologiczne 70, 227-242.

Biró K. T. 1987. Chipped stone industry of the Linearband Pottery culture in Hungary. Chipped stone industries of the early farming cultures in Europe. In J. K. Kozłowski and S. K. Kozłowski (eds), Chipped stone industries of the early farming cultures in Europe. Warszawa: Warsaw University, Jagiellonian University, 131-167.

Czopek S., Niemasik D., Pasterkiewicz W. and Pelisiak A. 2014. Rzeszów, stan. 117 – osada wielokulturowa. Rzeszów: Muzeum Okręgowe w Rzeszowie.

Dębiec M. 2012. Kultura ceramiki wstęgowej rytej na Ukrainie (unpublished Phd thesis). Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski.

Dębiec M., Dębiec M. and Pelisiak A. 2015. Cieszacin Wielki, stan. 41, Pawłosiów, stan. 55, Jankowice, stan. 9. Kompleks osad z epoki neolitu i wczesnej epoki brązu (= Via Archaeologica Ressoviensia 9). Rzeszów: Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego.

Dębiec M., Pelisiak A., Becker V., Dębiec M., Makowicz-Poliszot D., Saile T., Sebők K., Posselt M. and Szczepanek A. 2014. Zwięczyca 3. Eine bandkeramische Siedlung am Wisłok. Rzeszów: Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego.

Dębiec M. and Saile T. 2015. Zu den ostlichsten Siedlungen der fruhen Bandkeramik. Praehistorische Zeitschrift 90/1-2, 1-19.

Furmanek M. and Masojć M. 2016. Wykorzystanie krzemienia narzutowego przez społeczności kultury ceramiki wstęgowej rytej w świetle badań w Kostomłotach, stan. 27, pow. średzki. In W. Borkowski, B. Sałacińska and S. Sałaciński (eds), Krzemień narzutowy w pradziejach. Materiały z konferencji w „Mądralinie“ w Otwocku 18-20 października 2010 (= Studia nad gospodarką surowcami krzemiennymi w pradziejach 8). Warszawa: Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, 259-279.

Gronenborn D. 1990. Eine Pfeilspitze vom ältestbandkeramischen Fundplatz Friedberg-Bruchenbrücken in der Wetterau. Germania 68, 223-231.

Gronenborn D. 1997. Silexartefakte der ältestbandkeramischen Kultur. Mit einen Beitrag von Jean-Paul Caspar (= Universitätsforschungen zur prähistorischen Archäologie 37). Bonn: Dr Rudolf Habelt GmbH.

Engelhardt B. 1991. Die Stainartefakte der Siedlung der ältesten Linienbandkeramik von Langenbach-Niederhummel. Archäologie im Landkreis Freising 2, 63-76.

Kaczanowska M. 1987. Die Feuersteinindustrie der ältesten Landgemeinschaften in Südpolen. In J. K. Kozłowski and S. K. Kozłowski (eds), Chipped stone industries of the early farming cultures in Europe. Warsaw: Warsaw and Cracow University Press, 175-185.

Kaczanowska M. 2001. Feuersteinindustrie des westlichen und östlichen Kreises der Linearbandkeramikkultur – ein Vergleichversuch. In R. Kertész and J. Makkay (eds), From the mesolithic to the neolithic: Proceedings of the International Archaeological Conference held in the Damjanich Museum of Szolnok, September 22-27, 1996 (= Archaeolingua Main series 11). Budapest: Archaeolingua, 215-223.

Kadrow S. 1990. Osada neolityczna na stan. nr 16 w Rzeszowie na osiedlu Piastów. Sprawozdania Archeologiczne 41, 9-76.

Kalita M., Kukułka A., Szpunar B. and Szpunar A. 2016. Materiały wczesnoneoliotyczne ze stanowiska Biesiadki 16, gm. Gnojnik. Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 37, 35-52.

Konopla V. 1999. Nove poselennia kulturi liniyno-strichkovoy keramiki u Verkhniomu Podnistroviu. Visnik Institutu Arkheologii 1, 130-137.

Konopla V. 2008. Poselennia kulturi liniyno-strichkovoy keramiki Blishanka na Sereti. Visnik Institutu Arkheologii 3, 196-222.

Konopla V. 2010. Virobi z kremeniu, obsidianu i kameniu poselennia liniyno-strichkovoy keramiki Medinia na Ivano-Frankivshchini. Materiali i doslidzhennia z arkheologii Prikarpattia i Volini 14, 385-393.

Kozłowski J. K. 1985. The eastern areas of the Linear Band Pottery culture. In A. Kokowski (ed.), Memoires Archeologiques. Lublin: Zakład Archeologii UMCS, 51-70.

Kukułka A. 2001. Wczesnoneolityczna osada w Gwóźdźcu, gm. Zakliczyn, stan. 2 na Pogórzu Wiślickim. In J. Gancarski (ed.), Neolit i początki epoki brązu w Karpatach polskich. Materiały z sesji naukowej. Krosno 14-15 grudnia 2000 r. Krosno: Muzeum Podkarpackie w Krośnie, 11-40.

Lech J. 1985. Najstarszy przemysł krzemienny wspólnot wczesnorolniczych w dorzeczu Odry. Materiały kultury ceramiki wstęgowej rytej z Gniechowic i Starego Zamku. Silesia Antiqua 27, 69-81.

Lech J. 2008. Materiały krzemienne społeczności kultury ceramiki wstęgowej rytej z Samborca, pow. Sandomierz. In A. Kulczycka-Leciejewiczowa (ed.), Samborzec. Studium przemian kultury ceramiki wstęgowej rytej. Wrocław: Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 151-204.

Mateiciucová I. 2002. Silexartefakte aus der ältesten und älteren LBK Fundstellen in Brunn am Gebirge in Niederösterreich (Vorbericht). Antaeus 25, 169-187.

Mateiciucová I. 2008. Talking Stones: the chipped stone industry in Lower Austria and Moravia and the beginnings of the Neolithic in Central Europe (LBK), 5700-4900 BC. Brno: Muni Press.

Osipowicz G., Kalinowska M., Weckwerth P. and Jankowski M. 2015. Osada kultury ceramiki wstęgowej rytej ze stanowiska Trzciano 40, gm. Wąbrzeźno. Fontes Archaeologici Posnaniense 51, 201-243.

Popelka M. 1999. K problematice štípané industrie v neolitu Čech. Praehistorica 24, 7-122.

Saile T., Sedlmeier H. and Dębiec M. 2018. Šárka in Wolhynien und in Bayern. Ein Beitrag zu spätbandkeramischen Dreiecksintarsien. Archäologisches Korrespondenzblatt 48/1, 27-39.

Zimmermann A. 1995. Austauschsysteme von Silexartefakten in der Bandkeramik Mitteleuropas (= Universitätsforschungen zur prähistorischen Archäologie 26). Bonn: Dr. Rudolf Habelt GmbH.

Zlatogorskiy O. and Bardetskiy A. 2010. Doslidzhennia bahatosharovoho poselennia Hnidavska Hirka bilia Lutska u 2009 rotsi. Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 31, 101-114.

Downloads

Published

2021-03-10

How to Cite

Pelisiak, A. (2021). Chipped lithic assemblage from Linear Pottery culture site Rovanci – Hnidavska Hirka, Lutsk Oblast (Volhynia, West Ukraine). Sprawozdania Archeologiczne, 73(1). https://doi.org/10.23858/SA/73.2021.1.2609

Issue

Section

Field Survey and Materials