O czasopiśmie

Etnografia Polska jest wydawana od 1956 roku i pozostaje jednym z najlepszych periodyków o tematyce etnograficznej i etnologicznej w Polsce. O renomie, jaką cieszy się nasze czasopismo może świadczyć fakt, że jest powszechnie wykorzystywana przez studentów etnologii i pracowników naukowych w całej Polsce. Jednocześnie jest jednym z najwyżej punktowanych pism etnologicznych w kraju. Rocznik ukazuje się w 350 egzemplarzach. Warto zaznaczyć, że czasopismo znajduje się także na liście ERIH i Scopus, a w Komitecie Redakcyjnym znajdują się osoby z Niemiec, Rosji i Mołdawii. W czasopiśmie publikują etnologowie z całej Polski, a także zza granicy. W czasopiśmie funkcjonuje system recenzji; każdy artykuł musi uzyskać dwie pozytywne, anonimowe recenzje.

Punkty MNiSW 2019: 40

Przypisane dyscypliny naukowe: historia; literaturoznawstwo; nauki o kulturze i religii; nauki socjologiczne

Poprzedni redaktorzy:

2007-2017 Jarosław Derlicki

1997-2007 Iwona Kabzińska,

1988-1997 Wanda Paprocka,

1956-1987 Witold Dynowski