Zespół redakcyjny

dr Joanna Mroczkowska – redaktor naczelna
dr Anna Woźniak – z-ca redaktora naczelnego
dr Maria Dębińska – redaktor, członek zespołu redakcyjnego
dr hab. Łukasz Smyrski – redaktor, członek zespołu redakcyjnego