Zespół redakcyjny

dr Joanna Mroczkowska – redaktorka naczelna, Instytut Archeologii i Etnologii PAN

dr Maria Dębińska – redaktorka, członkini zespołu redakcyjnego, Instytut Archeologii i Etnologii PAN
dr hab. Łukasz Smyrski, prof. PAN – redaktor, członek zespołu redakcyjnego, Instytut Archeologii i Etnologii PAN