Zespół redakcyjny

dr Joanna Mroczkowska – redaktor naczelna, Instytut Archeologii i Etnologii PAN

dr Maria Dębińska – redaktor, członek zespołu redakcyjnego, Instytut Archeologii i Etnologii PAN
dr hab. Łukasz Smyrski – redaktor, członek zespołu redakcyjnego, Instytut Archeologii i Etnologii PAN