BUDDHISM IN BURYATIA – AN INSTRUMENT OF COLONIAL POLICY OR A FIELD OF PRESERVING CULTURAL DISTINCTIVENESS?

Abstrakt

Buddhism might be considered as cultural, social and political field of negotiation between state and one of its culturally different regions. As the article’s title says, the religion may be an instrument of colonization but can also help to preserve cultural distinctiveness. Text describes complex relations between these two dimensions of religion which shaped Buryat culture and identity starting from the turn of the 17th and 18th centuries till nowadays.

PDF

Bibliografia

Amogolonova Darima D. 2011, Sotsialnnyie funktsii obnovlennogo buddizma v sovremennoy Buryatii, [in:] Buddiyskaya kultura. Istoriya, istochnikovedenie, yazykoznanie i iskusstvo, A. O. Boronoev (ed.), Nestor – Istoriya: Sankt Peterburg: 43–50
Amogolonova Darima D. 2012, Vozvrashchenie Chambo – lamy Itigelova v kontekste postsovetskoi desekularizatsii obshchestvennogo soznaniya, Tartaria Magna, 1/2012: 128–147
Amogolonova Darima D., Batomunkuev Sergei D., Varnavskiy Pavel K., Kuklina Vera, Misyurkeeva Yulya S., Sodnompilova Marina M. 2008, Buryaty: sotsiokulturnye praktyki perehodnogo perioda, MION: Irkutsk
Amogolonova Darima D., Varnavskiy Pavel 2012, Religia v sekuliarizovannom obshchestve: buddizm v sovremennoy Buryatii, [in:] Buddizm v obshchestvennyh i politicheskih protsessah Buryatii i stran Tsentralnoy Azii, L.E. Yanguto (ed.), Izdatelstvo BGU: Ulan-Ude: 58–70
Bielka Lubos 2012, Mandala Dandarona. Vizualna reprezentatsiya nieofitsialnoi buriatskoi buddiyskoi sanghi sovietskogo perioda, Tartaria Magna, 1/2012: 148–169
Chimitdorzhin Dugbima G. 2004, Institut Pandito hambo lam, Ivolgisnkiy Datsan BTSR: Ulan-Ude
Chimitdorzhin Dugbima G.2007, Buddizm v Buryatii 1945–2004, Ivolgisnkiy Datsan BTSR: Ulan-Ude
Dorzhigushaeva Oyuna 2012, O nekotoryh osobennostyah konflikta „globalnogo” i „lokalnogo” v buddiyskih soobshchestvah Rossii, [in:] Debaty Artes Liberales, t. VI, J. Kieniewicz (ed.), Wydział Artes Liberales: Warszawa: 164–178.
Etkind Alexander 2011, Internal colonization: Russia’s imperial experience, Polity Press: Cambridge
Etkind Alexander 2013, Warped mourning. Stories of the undead in the land of the unburied (Cultural memory in the present), Stanford University Press: Stanford
Gerasimova Ksenia M. 1964, Obnovlencheskoye dvizhenie buriatskogo lamaistskogo duhovenstva, BKI: Ulan-Ude
Loomba Anna 2011, Kolonializm/Postkolonializm, Wydawnictwo Poznańskie: Poznań
Mamzer Hanna 2002, Tożsamość w podróży. Wielokulturowość a kształtowanie tożsamości jednostki, Wydawnictwo Naukowe UAM: Poznań
Natsagdorzh Tsongol. 2012, Buddiyskiy faktor v obshchemongolskoy identichnosti rossiyskih buriat v XVIII veke, [in:] Debaty Artes Liberales, t. VI, J. Kieniewicz (ed.), Wydział Artes Liberales: Warszawa: 84–111
Nikitorowicz Jerzy 1995, Pogranicze, tożsamość, edukacja międzykulturowa, Trans Humana: Białystok
Rumyantsev Genadiy E. 1959, Arhiv Zasak – lamy Gomboeva, Ulan-Ude
Said Edward W. 2005, Orientalizm, Zysk i S-ka: Poznań
Tsyrempilov Nikolai 2013, Buddizm i imperiya. Buryatskaya buddiyskaya obshchina v Rossii (XVIII – nach. XX v), IMBIT SO RAN: Ulan-Ude
Varnvskiy Pavel 2012, Konstruirovanie sotsiokulturnyh granits v diskurse buryatskoy etnichnosti (nachalo XXI veka), [in:] Debaty Artes Liberales, t. VI, J. Kieniewicz (ed.), Wydział Artes Liberales: Warszawa: 224–266
Varnvskiy Pavel 2011, Natsionalnaya religia v kontekste globalizatsii: traditsionnyi buddizm v sovremennoy Buryatii, Antropologicheskiy Forum, nr 14: 192–21
Yangutov Leonid, Buddizm v obshchestvennyh i politicheskih protsessah Mongolii i Buryatii, [in:] Yangutov L.E., Buddizm v obshchestvennyh i politicheskih protsessah Buryatii i stran Tsentralnoy Azii, Izdatelstvo BGU, Ulan-Ude: 20–32