THE RELATION BETWEEN THE SYMBOL AND THE WORLD: THE STUDY OF SOME CULTURAL CONTEXTS OF BURYAT LANGUAGE USE

Abstrakt

The article considers some cultural contexts of Buryat language use in the light of the referential theory. The idea of language as distinct from the world it designates was strange to the Buryat thought, and thus the referential relation did not form in the way it did in the West. For this reason, the Buryat language has many elements of the pre-referential word-to-world relation, which have further implications on the use and functioning of language. The obtained data can be useful for further research on Buryat-Russian bilingualism and culture contacts.

PDF (English)

Bibliografia

Bińczyk Ewa 2007, Obraz, który nas zniewala: Współczesne ujęcia języka wobec esencjalizmu i problemu referencji, Universitas: Kraków
Granet Marsel 2008, Kitayskaya mysl ot Konfutsiya do Laotshyi, Respublika, Algoritm: Moskva
Humphrey Caroline 1983, Karl Marx collective: Economy, society, and religion in a Siberian collective farm, Cambridge University Press: Cambridge
Kmita Jerzy 1988, Jak słowa łączą się ze światem: Studium krytyczne neopragmatyzmu, WN Instytutu Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza: Poznań
Morokhoeva Zoya P. 1994, Lichnost v kulturakh vostoka i zapada, Nauka: Novosibirsk
Morokhoeva Zoya P. 2011, Pograniche v perspektive Evro-Azii, [in:] Debaty Instytutu Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales”: Tsivilizatsionnyiy vybor i pograniche, J. Kieniewicz (ed.), IBI AL: Warszawa: 11–37
Tangad Oyungerel 2013, Scheda po Czyngis Chanie: demokracja po mongolsku, Trio: Warszawa
Zapaśnik Stanisław 2006, „Walczący islam” w Azji Centralnej. Problem społeczny genezy zjawiska, Wrocławska Drukarnia Naukowa PAN: Wrocław