Grażyna Legutko, „Wyrosłam na Rosjankę...”: historia Marii – jakuckiej córki Wacława Sieroszewskiego – w świetle jej listów do ojca i innych dokumentów
PDF

Słowa kluczowe

Jakucja
Wacław Sieroszewski

Jak cytować

Kabzińska, I. (2020). Grażyna Legutko, „Wyrosłam na Rosjankę.”: historia Marii – jakuckiej córki Wacława Sieroszewskiego – w świetle jej listów do ojca i innych dokumentów. Etnografia Polska, 64(1-2). https://doi.org/10.23858/EP64.2020.016

Abstrakt

Grażyna Legutko, „Wyrosłam na Rosjankę...”: historia Marii – jakuckiej córki Wacława Sieroszewskiego – w świetle jej listów do ojca i innych dokumentów, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Wrocław 2019, ss. 260.

https://doi.org/10.23858/EP64.2020.016
PDF

Bibliografia

-
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.