MYŚLAŁA UNIWERSYTETEM. WSPOMNIENIE O PROFESOR ZOFII SOKOLEWICZ (1932–2020)