Między sprawczością a wykorzenieniem. Etniczne reakcje na obrzeżach chińskiej hegemonii
PDF

Słowa kluczowe

Sułek
Hann
Bellér-Hann
Tybet

Jak cytować

Wasilewski, J. S. (2021). Między sprawczością a wykorzenieniem. Etniczne reakcje na obrzeżach chińskiej hegemonii. Etnografia Polska, 65(1-2). https://doi.org/10.23858/EP65.2021.2902

Abstrakt

Artykuł recenzyjny dotyczący książek:

Hann Chris, Bellér-Hann Ildikó 2020, Great Dispossession. Uyghurs between Civilizations, Halle Studies in the Anthropology of Eurasia, LIT Verlag, Berlin, Münster.

Sulek Emilia Roza 2019, Trading Caterpillar Fungus in Tibet. When Economic Boom Hits Rural Area, Amsterdam University Press, Amsterdam.

https://doi.org/10.23858/EP65.2021.2902
PDF

Bibliografia

Brox Trine, Bellér-Hann Ildikó (red.) 2014, On the Fringes of the Harmonious Society. Tibetans and Uyghurs in Socialist China, Nordic Institute of Asian Studies, Copenhagen.

Hann Chris 2014, Harmonious or Homogenious? Language, Education and Social Mobility in Rural Uyghur Society, [w:] Trine Brox, Ildikó Bellér-Hann (red.), On the Fringes of the Harmonious Society. Tibetans and Uyghurs in Socialist China, Nordic Institute of Asian Studies, Copenhagen, s. 183-208.

Hann Chris, Bellér-Hann Ildikó 2020, Great Dispossession. Uyghurs between Civilizations, Halle Studies in the Anthropology of Eurasia, LIT Verlag, Berlin, Münster.

Jacobs Justin M. 2015, recenzja książki Brox Trine, Bellér-Hann Ildikó (red.) 2014, On the Fringes of the Harmonious Society. Tibetans and Uyghurs in Socialist China, The China Journal, No. 74, s. 203-205.

Rakowski Tomasz 2009, Łowcy, zbieracze, praktycy niemocy. Studium człowieka zdegradowanego, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk.

Rakowski Tomasz 2019, Przepływy, współdziałania, kręgi możliwego, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk.

Sulek Emilia Roza 2019, Trading Caterpillar Fungus in Tibet. When Economic Boom Hits Rural Area, Amsterdam University Press, Amsterdam.

Tsing Anna Lowenhaupt 2015, The Mushroom at the End of the World: On the Possibility of Life in Capitalist Ruins, Princeton University Press.

Wasson Robert Gordon 1972, Soma Divine Mushroom of Immortality, R Gordon. Published by Sungazer Press, New York.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Prawa autorskie (c) 2021 Etnografia Polska