The Tombs of the Righteous and Cosmic Energy in Ukraine
journal cover page; photograph in the coulours of Ukrainian flag of territory of Olbia, the Ukrainian National Historic and Archaeological Reserve, a famous archaeological site, located near the village Parutine, Mykolaivska oblast', Ukraine. 29.08.2021. Author: Julia Buyskykh.
PDF (English)

Słowa kluczowe

Pilegrzymka
Chasydyzm
Sprawczość
Energia
Ukraina

Jak cytować

Zatorska, M. (2023). The Tombs of the Righteous and Cosmic Energy in Ukraine. Etnografia Polska, 67(1–2). https://doi.org/10.23858/EP67.2023.3431

Abstrakt

W oparciu o etnograficzne badaniach terenowe w mieście Humań (Ukraina), ważnym chasydzkim ośrodku pielgrzymkowym zbudowanym wokół grobu cadyka Nachmana z Bracławia, badam pojęcie energii wykorzystywanej przez nie-chasydzkich i nieżydowskich mieszkańców Humania do opisania pielgrzymek i ich wpływu na miasto. Argumentuję, że dla niektórych mieszkańców Humania energia, jako część szerszego zestawu przekonań o charakterze ontologicznym, wyjaśnia sprawczość aktorów ludzkich i innych niż ludzie, a także żywotność świata, w którym funkcjonują. W artykule pokazuję, w jaki sposób pojęcie energii odzwierciedla konteksty lokalne i ponadlokalne pielgrzymek, w szczególności walki o tożsamość narodową i suwerenność, oraz jest wykorzystywane w procesie współtworzenia pielgrzymek przez nie-pielgrzymów.

https://doi.org/10.23858/EP67.2023.3431
PDF (English)

Bibliografia

Akao, Mitsuharu. 2003. “Hasidic Pilgrimage to Uman, Past and Present: The Ambiguous Centrality of a Jewish Sacred Place in Ukraine.” Jews and Slavs 11: 121–151.

Akao, Mitsuharu. 2007. “A New Phase in Jewish-Ukrainian Relations?” East European Jewish Affairs 37(2): 137–155.

Assaf, David. 2008. “Hasidism: Historical Overview.” In The YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe. Edited by Gershon David Hundert, 659–670. New Haven: Yale University Press.

Belova, Olga and Vladimir Petrukhin. 2007. Evreĭskiĭ mif v slavianskoĭ kul'ture. Moskva: Mosty kultury; Gesharim: Jerusalem.

Ben-Ari, Eyal, and Yoram Bilu. 1997. “Saints’ Sanctuaries in Israeli Development Towns. On a Mechanism of Urban Transformation.” In Grasping Land. Space and Place in Contemporary Israeli Discourse and Experience. Edited by Eyal Ben-Ari and Yoram Bilu, 61–83. Albany: State University of New York Press.

Biale, David, et al. 2018. Hasidism: A New History. Princeton: Princeton University Press.

Bilu, Yoram. 2010. The Saints’ Impresarios: Dreamers, Healers, and Holy Men in Israel’s Urban Periphery. Translated by Haim Watzman. Boston: Academic Studies Press.

Bilu, Yoram. 2020. With Us More Than Ever. Making the Absent Rebbe Present in Messianic Chabad. Stanford: Stanford University Press.

Bilu, Yoram, and Zvi Mark. 2012. “Between Tsaddiq and Messiah. A Comparative Analysis of Chabad and Breslav Hasidic Groups.” In After Spirituality. Studies in Mystical Traditions. Edited by Philip Wexler and Jonathan Garb, 47–78. New York – Washington, D.C./Baltimore – Bern – Frankfurt – Berlin – Brussels – Vienna – Oxford: Peter Lang.

Cała, Alina. 1995. “The Cult of Tzaddikim among Non-Jews in Poland.” Jewish Folklore and Ethnology Review 17(1–2): 16–19.

Canetti, Dekel. Forthcoming. PhD diss., New York University.

Carlson, Maria. 1993. No Religion Higher Than Truth. A History of the Theosophical Movement in Russia, 1875–1922. Princeton: Princeton Legacy Library.

Coleman, Simon. 2002. “Do You Believe in Pilgrimage? Communitas, Contestation and Beyond.” Anthropological Theory 2(3): 355–368.

Coleman, Simon, and John Eade. 2018. Pilgrimage and Political Economy: Translating the Sacred. New York: Berghahn Books.

Eade, John, and Michael J. Sallow, eds. 1991. Contesting the Sacred: The Anthropology of Christian Pilgrimage. London: Routledge.

Epstein, Shifra. 2002. “Hasidic Pilgrimages in Poland.” In Jewish Cultures and European Judaïsm: Different Faces of the European Judaïsm. A Selection of Texts. Edited by Danièle Neumann and Rafaële Arditti, 100–115. Paris: European Association of Jewish Culture, Alliance Israélite Universelle.

Epstein, Shifra. n.d. “Pilgrimage.” In The YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe. http://www.yivoencyclopedia.org/article.aspx/Pilgrimage

Freeze, ChaeRan. n.d. “Uman.” In The YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe. http://www.yivoencyclopedia.org/article.aspx/Uman.

Gantet, Claire. 2021. “The dissemination of mesmerism in Germany (1784–1815): Some patterns of the circulation of knowledge.” Centaurus 2021: 1–17. doi:10.1111/1600-0498.12396.

Halemba, Agnieszka. 2011. “National, Transnational or Cosmopolitan Heroine? The Virgin Mary's Apparitions in Contemporary Europe.” Ethnic and Racial Studies 34(3): 454–470. doi:10.1080/01419870.2011.535548.

Hagemeister, Michael. 1997. “Russian Cosmism in the 1920s and Today.” In The Occult in Russian and Soviet Culture. Edited by Bernice Glatzer Rosenthal, 185–202. Ithaca: Cornell University Press.

Holbraad, Martin, and Morten Axel Pedersen. 2017. The Ontological Turn: An Anthropological Exposition. Cambridge: Cambridge University Press.

Ingold, Tim. 2000. The Perception of the Environment. Essays on Livelihood, Dwelling and Skill. London – New York: Routledge.

Ingold, Tim. 2006. “Rethinking the animate, re-animating thought.” Ethnos 71(1): 9–20.

Kaspina, Maria and Svietlana Amosova. 2009. “Paradoks mezhėtnicheskikh kontaktov: praktika obrashcheniia neevreev v sinagogu (po polevym materialam)”. Antropologicheskiĭ Forum Online 11: 1–24. http://anthropologie.kunstkamera.ru/files/pdf/011online/11_online_04_kaspina-amosova.pdf.

Kormina, Jeanne. 2010. “Avtobusniki: Russian Orthodox Pilgrims’ Longing for Authenticity.” In Eastern Christians in Anthropological Perspective. Edited by Chris Hann and Hermann Goltz, 267–286. Berkeley: University of California Press.

Laruelle, Marlène. 2012. “Totalitarian Utopia, the Occult, and Technological Modernity in Russia: The Intellectual Experience of Cosmism.” In The New Age of Russia: Occult and Esoteric Dimensions. Edited by Birgit Menzel, Michael Hagemeister and Bernice Glatzer Rosenthal, 238–258, München: Verlag Otto Sagner.

Laruelle, Marlène. 2019. Russian Nationalism: Imaginaries, Doctrines, and Political Battlefields. Abingdon: Routledge.

Lindquist, Galina. 2006. Conjuring hope: magic and healing in contemporary Russia, New York: Berghahn Books.

Lindquist, Galina and Simon Coleman. 2008. “Against Belief?” Social Analysis 52(1): 1–18. doi:10.3167/sa.2008.520101.

Lubańska, Magdalena. 2007. “Problemy etnograficznych badań nad religijnością.” In Religijność chrześcijan obrządku wschodniego na pograniczu polsko-ukraińskim. Edited by Magdalena Lubańska, 7–32. Warsaw: DiG.

Lubańska, Magdalena. 2021. “Healing Fabrics in Contemporary Practices of Bulgarian Pilgrims and their Liturgical, Iconographic, and Theological Entanglements with Byzantine Religious Sensorium.” Journal Of Orthodox Christian Studies 4.1: 43–68.

Magosci, Paul. 1996. “A History of Ukraine.” Toronto: University of Toronto Press, Scholarly Publishing Division.

Marchenko, Alla. 2014. “Hasidic Pilgrimage as a Cultural Performance: The Case of Contemporary Ukraine.” Judaica Ukrainica 3: 60–80.

Marchenko, Alla. 2016. “Spetsyfika vysvitlennia istorychnykh aspektiv palomnytstva khasydiv u vseukraïns’kykh ta regional’nykh zasobakh masovoï informatsiï”. In Issues on Development of Sociological Theory. Comparative Research: Challenges to Sociological Theory and Practice. Proceeding materials of XIII Ukrainian scientific conference with international participation. May 19-20, 2016, Kyiv (Ukraine): 90–94.

Marchenko, Alla. 2018a. “In the Eyes of Uman Pilgrims: A Vision of Place and Its Inhabitants.” Contemporary Jewry 38: 227–247. doi:10.1007/s12397-017-9247-0.

Marchenko, Alla. 2018b. “Etic and Emic Approaches to the Collective Memory in Media Coverage of the Hasidic Pilgrimage to Uman.” Discourse, Context & Media 26: 108–116. doi:10.1016/j.dcm.2018.06.003.

Mark, Zvi. 2010. The Scroll of Secrets. The Hidden Messianic Vision of R. Nachman of Breslav. Translated by Naftali Moses, Brighton: Academic Studies Press.

Mark, Zvi. 2015. The Revealed and Hidden Writings of Rabbi Nachman of Bratslav: His Worlds of Revelation and Rectification. The Hebrew University Magnes Press and De Gruyter Oldenbourg.

McKevitt, Christopher. 1991. “San Giovanni Rotondo and the shrine of Padre Pio.” In Contesting the Sacred: The Anthropology of Christian Pilgrimage. Edited by John Eade and Michael Sallnow, 76–97. London: Routledge.

Mikheieva, Oxana and Shevel, Oxana. ‘The Development of National Identities in Ukraine’. In From ‘The Ukraine’ to Ukraine. A Contemporary History. Edited by Mykhailo Minakov, Georgiy Kasianov and Matthew Rojansky, 283-320. Stuttgart: Ibidem-Verlag

Olędzki, Jacek. 1989. “Kwitlechy z Leżajska. Prośba i dziękczynienie w kultach chasydzkich i katolickich.” Konteksty. Polska Sztuka Ludowa 43 (1-2): 23–26.

Paleček, Martin, and Mark Risjord. 2012. “Relativism and the Ontological Turn within Anthropology.” Philosophy of the Social Sciences 43(1): 3–23. Doi:10.1177/0048393112463335.

Pomidorov, Ivan. 2021. “Dlia palomnikov na Rosh kha-Shana v Umani khotiat sdelat' aeroport.” Vesti.ua, September 2. https://vesti.ua/strana/dlya-palomnikov-na-rosh-ha-shana-v-umani-hotyat-sdelat-aeroport

Riabchuk, Mykola. 2015. “‘Two Ukraines’ Reconsidered: The End of Ukrainian Ambivalence?” Studies in Ethnicity and Nationalism 15(1): 138–156.

Risjord, Mark. 2020. “Anthropology without Belief: An Antirepresentationalist Ontological Turn.” Philosophy of the Social Sciences 00(0): 1–24. Doi:10.1177/0048393120917967.

Rock, Stella. 2012/2013. “Seeking Out the Sacred: Grace and Place in Contemporary Russian Pilgrimage.” Modern Greek Studies Yearbook. A Publication of Mediterranean, Slavic and Eastern Orthodox Studies 28/29: 193–218.

Siddiqi, Asif. 2008. “Imagining the Cosmos: Utopians, Mystics, and the Popular Culture of Spaceflight in Revolutionary Russia.” OSIRIS 23: 268–271. doi:10.1086/591877.

Smolkin-Rothrock, Victoria. 2011. “Cosmic Enlightenment: Scientific Atheism and the Soviet Conquest of Space.” In Into the Cosmos: Space Exploration and Soviet Culture. Edited by James Andrews and Asif Siddiqi, 159–194. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.

Stadler, Nurit. 2020. Voices of the Ritual: Devotion to Female Saints and Shrines in the Holy Land. New York: Oxford University Press. doi:10.1093/oso/9780197501306.001.0001.

Terbish, Baasanjav. 2019. “Russian Cosmism: Alien Visitations and Cosmic Energies in Contemporary Russia.” Modern Asian Studies. doi:10.1017/S0026749X17001123.

Timonina, Maria, ed. 2021. Chysel'nist' naiavnoho naselennia Ukrainy na 1 sichnia 2021. Number of Present Population of Ukraine, as of January 1 2021, Kyiv: State Statistics Service of Ukraine. http://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2021/zb/05/zb_chuselnist%202021.pdf

Tourov, Igor. 2004. “Hasidism and Christianity of the Eastern Territory of the Polish-Lithuanian Commonwealth: Possible of Contacts and Mutual Influences.” Kabbalah: Journal for the Study of Jewish Mystical Texts 10: 73–107.

Ukraine Crisis Media Center. 2017. “Rekonstruktsiia voennogo aerodroma Uman’ – odin iz glavnykh elementov prevrashcheniia goroda v mezhdunarodnyi turisticheskii tsentr – vyvod rabochei gruppy.” Ukraine Crisis Media Center, September 18. https://uacrisis.org/ru/60468-rekonstruktsiya-aerodromu-uman

Wanner, Catherine. 2014. ‘Fraternal’ Nations and Challenges to Sovereignty in Ukraine: The Politics of Linguistic and Religious Ties. American Ethnologist 43 (3): 365–84.

Wanner, Catherine. 2020. “An Affective Atmosphere of Religiosity: Animated Places, Public Spaces, and the Politics of Attachment in Ukraine and Beyond.” Comparative Studies in Society and History 62(1): 68–105. doi:10.1017/S0010417519000410

Wanner, Catherine. 2021. “Empathic care and healing the wounds of war in Ukraine.” Emotions and Society: 1-16. doi:10.1332/263169021X16139626598365

Wodziński, Marcin. 2018. Hasidism: Key Questions. New York: Oxford University Press.

Wodziński, Marcin and Waldemar Spallek. 2018. Historical Atlas of Hasidism. Princeton – Oxford: Princeton University Press.

Yekelchyk, Serhy. 2015. The Conflict in Ukraine: What Everyone Needs to Know. Oxford: Oxford University Press.

Zatorska, Magdalena. 2019. “Christian-Jewish Relations in Antagonistic Tolerance Model: From Religious Communities Towards Communities of Memory.” Translated by Joanna Fomina. In: Catholic Religious Minorities in Times of Transformation. Comparative Studies of Religious Culture: Poland/Ukraine. Edited by Magdalena Zowczak, 211-242. Berlin: Peter Lang.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Prawa autorskie (c) 2023 Etnografia Polska