Marian Pokropek – Profesor, którego zapamiętam (1932–2023)
journal cover page; photograph in the coulours of Ukrainian flag of territory of Olbia, the Ukrainian National Historic and Archaeological Reserve, a famous archaeological site, located near the village Parutine, Mykolaivska oblast', Ukraine. 29.08.2021. Author: Julia Buyskykh.
PDF

Słowa kluczowe

Marian Pokropek

Jak cytować

Waszczyńska, K. (2023). Marian Pokropek – Profesor, którego zapamiętam (1932–2023) . Etnografia Polska, 67(1–2). https://doi.org/10.23858/EP67.2023.3644
https://doi.org/10.23858/EP67.2023.3644
PDF

Bibliografia

Czerwińska Grażyna 2005, Mr Jekyll i pan Hyde  czyli podwójne życie Pokropka, [w:] L. Mróz, M. Zowczak, K. Waszczyńska (red.), Regiony, granice, rubieże. Tom w darze dla Profesora Mariana Pokropka, DIG, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, Warszawa, s. 449–458.

Kosiński Arkadiusz 2016, Od Wydawcy o Autorze, [w:] M. Pokropek, 1050 lat Polski chrześcijańskiej. Od św. Wojciecha do św. Jana Pawła II, Gmina Brwinów, Muzeum Sztuki Ludowej w Otrębusach, Brwinów, s. 4–5.

Kowalski Marek Arpad 2005, Kustosz sztuki ludowej, [w:] L. Mróz, M. Zowczak, K. Waszczyńska (red.), Regiony, granice, rubieże. Tom w darze dla Profesora Mariana Pokropka, DIG, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, Warszawa, s. 425–437.

Mosiewicz Antoni, Uszyński Kazimierz 2005, Muzeum w Ciechanowcu, [w:] L. Mróz, M. Zowczak, K. Waszczyńska (red.), Regiony, granice, rubieże. Tom w darze dla Profesora Mariana Pokropka, DIG, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, Warszawa, s. 413–414.

Moszyński Kazimierz 1929, Kultura ludowa Słowian, t. 1: Kultura materialna, Polska Akademia Umiejętności, Kraków.

Pokropek Marian 1962, Materiały do historii budownictwa ludowego z terenu Kurpiowskiej Puszczy Zielonej, IHKM PAN, nr 5, Warszawa.

Pokropek Marian 1978, Atlas sztuki ludowej i folkloru w Polsce, Arkady, Warszawa.

Pokropek Marian 1979, Wytwórczość i sztuka ludowa Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego, Zakład Wydawnictw CZSR, Warszawa.

Pokropek Marian 1980, Przewodnik po izbach regionalnych w Polsce, Państwowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa.

Pokropek Marian 2010, Ludowe tradycje Suwalszczyzny, Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki, Suwałki.

Pokropek Marian 2016a, Budownictwo drewniane Kurpiów Puszczy Zielonej, Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce, Ostrołęka.

Pokropek Marian 2016b, 1050 lat Polski chrześcijańskiej. Od św. Wojciecha do św. Jana Pawła II, Gmina Brwinów, Muzeum Sztuki Ludowej w Otrębusach, Brwinów.

Pokropek Marian 2019, Etnografia. Materialna kultura ludowa Polski na tle porównawczym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Pokropek Marian 2020, Curriculum vitae, Otrębusy [maszynopis].

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Prawa autorskie (c) 2023 Etnografia Polska