Komentarze do artykułu Pawła Krzyworzeki i Olgi Rodak
PDF

Słowa kluczowe

etnografia -- czasopisma

Jak cytować

Strumińska-Kutra, M. (2013). Komentarze do artykułu Pawła Krzyworzeki i Olgi Rodak. Etnografia Polska, 57(1-2), 122–124. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/ep/article/view/475

Abstrakt

Brak

PDF

Bibliografia

Greenwood Davydd, Levin Morten, 2009, Reforma nauk społecznych i uniwersytetów przez badania interwencyjne, [w:] Metody badań jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa, s. 77-106

Kitcher Phillip, 2001, Science, truth, and democracy, Oxford University Press, New York

Nowotny Helga, Scott Peter, Gibbons Michael, 2001, Re-thinking science. Knowledge and the public in an age of uncertainty, Polity Press, Cambridge

Pielke Roger Jr., 2007, The honest broker. Making sense ofscience on policy and politics, Cambridge University Press, Cambridge

Stokes Donald, 1995, Sigma Xi, [ w:] Vannevar Bush II: science for the 21" century, red. K. Miller, NC: Sigma Xi, Scientific Research Society, Triangle Park, s. 28

Torrance Harry, 2011, Qualitative research, science, and government: evidence, criteria, policy, and politics, [w:] The Sage handbook of qualitative research, red. N. Denzin, Y. Lincoln, Sage, London, s. 569-580

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Prawa autorskie (c) 0