„KULTURA UCZESTNICTWA" NA WSPÓŁCZESNEJ WSI POLSKIEJ W KONTEKŚCIE NAJNOWSZYCH TEORII MEDIOZNAWCZYCH
PDF

Słowa kluczowe

kultura konwergencji
kultura uczestnictwa
współczesna wieś polska
telewizja
internet

Jak cytować

Woźniak, A. (2013). „KULTURA UCZESTNICTWA" NA WSPÓŁCZESNEJ WSI POLSKIEJ W KONTEKŚCIE NAJNOWSZYCH TEORII MEDIOZNAWCZYCH . Etnografia Polska, 57(1-2), 85–103. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/ep/article/view/54

Abstrakt

Nowadays societies are called 'information, because flows of cultural contents form their identities. Cultural anthropologists are looking at the processes which are taking place in the homes of TV viewers, mobile phones and the Internet users. They are particularly interested in the local conditions of receiving media content. It is worth to ask whether local traditions, customs and values are important in confrontation with those promoted by the media. Why is it important? Because they are being used to the various degrees and in characteristic ways by particular social groups, subcultures, the inhabitants of towns, villages, etc. I am particularly interested how Polish rural participants of a global pop culture are using: TV, the Internet, and how important are those media in their everyday lives. I also wonder if the rural viewers are prepared to live in the information culture and what kind of activities they are connecting with the media? I believe that H. Jenkins' idea of "convergence culture" can be good basis for describing processes connected with being participants - producers not only consumers of culture, also in Polish contemporary villages. In this article I will focus on the analysis of the concepts and assumptions of media theories. I refer to the literature looking for the inspiration for new ways of conducting anthropological research concerning the participatory culture. I do references to my previous research but the main intension is to create the theoretical basis for my future field exploration. 

PDF

Bibliografia

Barker Chris, 2005, Studia kulturowe. Teoria i praktyka, WUJ, Kraków
Bourdieu Pierre, 2005, Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia, Scholar, Warszawa
Burszta Wojciech J., 2008, Świat jako więzienie kultury. Pomyślenia, PIW, Warszawa
Burszta Wojciech J., Fatyga Barbara, 2010, Wprowadzenie, [w:] Kultura miejska w Polsce z perspektywy interdyscyplinarnych badań jakościowych, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa, s. 7-18
de Certeau Michel, 2008, Wynaleźć codzienność. Sztuki działania, WUJ, Kraków
Goban-Klas Tomasz, 2011, Wartki nurt mediów. Ku nowym formom społecznego życia informacji. Pisma z lat 2000-2011, Universitas, Kraków
Golka Marian, 2007, Socjologia kultury, Scholar, Warszawa
Herzfeld Michael, 2004, Antropologia. Praktykowanie teorii w kulturze i społeczeństwie, WUJ, Kraków
Hopfinger Maryla, 2003, Doświadczenia audiowizualne. O mediach w kulturze współczesnej, Sic!, Warszawa
Jenkins Henry, 2007, Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, WAiP, Warszawa
Kittler Friedrich A., 1999, Gramophone, film, typewriter, Stanford University Press, Stanford
Koskowska Antonina, 1980, Kultura masowa. Krytyka i obrona, PWN, Warszawa
Koskowska Antonina, 1981, Socjologia kultury, PWN, Warszawa
Koskowska Antonina, 1996, Kultury narodowe u korzeni, PWN, Warszawa
Kopaliński Władysław, 1994, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, PWN, Warszawa
Lessig Lawrence, 2005, Wolna kultura. W jaki sposób wielkie media wykorzystują technologię i prawo, aby blokować kulturę i kontrolować kreatywność, WSiP, Warszawa
Lisowska-Magdziarz Małgorzata, 2008, Media powszednie. Środki komunikowania masowego i szerokie paradygmaty medialne w życiu codziennym Polaków u progu XXI wieku, WUJ, Kraków
Machura Piotr, 2009, Tradycja jako źródło moralności, [w:] Wartości - tradycja i współczesność, red. D. Ślęczek-Czakon, M. Wojewoda, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 169-175
Szacki Jerzy, 2002, Historia myśli socjologicznej, PWN, Warszawa
Thompson John B., 2006, Media i nowoczesność. Społeczna teoria mediów, Wydawnictwo Astrum, Wrocław
Woźniak Anna, 2010, Skazani na telewizję. Krajobraz społeczno-kulturowy współczesnej wsi polskiej, nieopublikowana praca doktorska, IAE PAN, Warszawa