„PRZEPRASZAM, CZY MOGĘ SOBIE ZROBIĆ ZDJĘCIE Z KOSTIUMEM?” AUTENTYCZNOŚĆ STROJU W REKONSTRUKCJACH HISTORYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE ODTWÓRSTWA TAŃCA DAWNEGO

Abstrakt

The article explores role of attires in dance reenactment. It describes how reenactors collect historical sources on past dresses, how present costumes are designed, sewn and finally worn and used by dancers. Using concepts of cold and hot authenticity (Selwyn) the author interprets whole tactics of choosing dress for certain reenactment purposes. She focuses on two main attitudes towards costume – one above all valuing historical accuracy even if it negatively influences visual outcome of dance performances and second allowing some concessions to historical sources in order to improve dynamics of dance, to make it more attractive for the audience. Both paths are valid within reenactment movement, however, discussion between adherents of them seems endless.

PDF

Bibliografia

Arnold Janet 1977, Patterns of fashion 1: Englishwomen’s dresses and their construction c. 1660–1860, Macmillan, London
Arnold Janet 1985, Patterns of fashion 3: The cut and construction of clothes for men and women c. 1560–1620, Macmillan, London
Arnold Janet 2008, Patterns of fashion 4: The cut and construction of linen shirts, smocks, neckwear, headwear and accessories for men and women c. 1540–1660, Macmillan, London
Barański Janusz 2007, Świat rzeczy: Zarys antropologiczny, WUJ, Kraków
Dant Tim 2007, Kultura materialna w rzeczywistości społecznej. Wartości, działania, style życia, WUJ, Kraków
Domańska Ewa 2008, Humanistyka nie-antropocentryczna a studia nad rzeczami, Kultura Współczesna, nr 3, s. 9–21
Domańska Ewa, Olsen Bjørnar 2008, Wszyscy jesteśmy konstruktywistami, [w:] Rzeczy i ludzie. Humanistyka wobec materialności, red. J. Kowalewski, W. Piasek, M. Śliwa, Instytut Filozofii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn, s. 88–100
Gapps Stephen 2002, Performing the past: A cultural history of historical reenactments, University of Technology, Sydney
Gapps Stephen 2009, Mobile monuments: A view of historical reenactment and authenticity from inside the costume cupboard of history, Rethinking History: The Journal of Theory and Practice, vol. 13, no. 3, s. 395–409
Gutkowska-Rychlewska Maria 1968, Historia ubiorów, Ossolineum, Warszawa
Handler Richard 1986, Authenticity, Anthropology Today, vol. 2, no. 1, s. 2–4
Handler Richard, Saxton William 1988, Dyssimulation: Reflexivity, narrative and the quest for authenticity in “Living History”, Cultural Anthropology, vol. 3, no. 3, s. 242–260
Kazimierczak Marek 2009, Kilka refleksji nad „autentycznością” w kontekście książki Anny Wieczorkiewicz – Apetyt turysty. O doświadczaniu świata w podróży, Turystyka Kulturowa, t. 2009, nr 7, s. 32–39
Kościelniak Joanna 2008, Rys historyczny, http://www.wilanow-palac.art.pl/web/file/konkurs_helena_modrzejewska_ikona_stylu/index.php?header_id=3&lang=PL, 24.05.2013
Kwiatkowski Piotr T. 2008, Pamięć zbiorowa społeczeństwa polskiego w okresie transformacji, Wydawnictwo Scholar, Warszawa
MacCannel Dean 2002, Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej, WWL Muza SA, Warszawa
Nowacki Marek 2010, Autentyczność atrakcji a autentyczność doświadczeń turystycznych, Folia Turistica, nr 23, s. 7–22
Olsen Kjell 2002, Authenticity as a concept in tourism research: The social organization of the experience of authenticity, Tourist Studies, t. 2, nr 2, s. 159–182
Wang Ning 1999, Rethinking authenticity in tourism experience, Annals of Tourism Research, t. 26, nr 2, s. 349–370