„THIS IS MORDOR!” USYTUOWANIE ZJAWISKA FANTASTYKI W RUCHU ODTWÓRSTWA HISTORYCZNEGO EPOK STAROŻYTNOŚCI I ŚREDNIOWIECZA
PDF

Słowa kluczowe

rekonstrukcja historyczna
fantastyka (literatura)
fantastyka (gry)
Polska

Jak cytować

Antoszewska, K. . (2015). „THIS IS MORDOR!” USYTUOWANIE ZJAWISKA FANTASTYKI W RUCHU ODTWÓRSTWA HISTORYCZNEGO EPOK STAROŻYTNOŚCI I ŚREDNIOWIECZA. Etnografia Polska, 59(1-2), 125–140. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/ep/article/view/98

Abstrakt

Historical reenactment movement seems to be linked to fantasy phenomena in many aspects, however, scientific reflection on this relation is rather small. The article contributes to revealing this question presenting several levels of this relation. Firstly it describes engagement of reenactors in RolePlaying Games (RPG) and Live Action Role-Playing (LARP) and also their active participation in fantasy convents. Secondly it analyses metaphors referring to fantasy used in reenactment to depict historical inaccuracy. Thirdly it shows how beginnings of Polish reenactment movement are rooted in its participants’ fascination with fantasy. Finally the author interprets potential of creating alternative worlds present both in fantasy games and in historical reenactment.

PDF

Bibliografia

Baraniecka-Olszewska Kamila 2013, Jak to drzewiej bywało... O pojęciu historyczności w rekonstrukcji historycznej, [w:] Zawstydzona mądrość, red. M. Łoboz, T. Brzyski, Wydawnictwo Św. Antoniego, Wrocław, s. 271–290
Barchunova Tatiana, Beletskaya Natalia 2004, Without fear and reproach: The role-playing games community as a challenge to mainstream culture, Sibirica, vol. 4, no. 1, s. 116–129
Bogacki Michał 2006, Historical reenactment jako nowy sposób prezentacji przeszłości, Do Broni!, nr 4, s. 34–37
Kopeć Paweł 2011, „Czy ten miecz jest prawdziwy?” – czyli wprowadzenie do problematyki autentyczności w odtwórstwie historycznym epoki antycznej w Polsce (praca licencjacka, archiwum IEiAK UJ Kraków)
Markowski Szymon 2009, Rekonstrukcje historyczne w wychowaniu młodzieży, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych, nr 1 (151), s. 68–81
Szeja Jerzy 2004, Gry fabularne. Nowe zjawisko kultury współczesnej, Rabid, Kraków
Szlendak Tomasz et al. 2012, Dziedzictwo w akcji. Rekonstrukcja historyczna jako sposób uczestnictwa w kulturze, NCK, Warszawa
Wołyńska Joanna 2002, Fantastyka jako forma współczesnej mitologii, [w:] Ojczyzny słowa. Narracyjne wymiary kultury, red. W. Burszta, W. Kuligowski, Biblioteka Telgate, Poznań, s. 243–252