A Firearms in Military Activities in the Borderland of Bohemia, Silesia and Lesser Poland in the Times of Matthias Corvinuses

Authors

  • Piotr Strzyż Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences

DOI:

https://doi.org/10.23858/FAH30.2017.012

Keywords:

Matthias Corvinus, Lesser Poland, Bohemian Silesia, Głogów, Muszyna, firearms

Abstract

Matthias Corvinus, the Hungarian ruler who was also called the „Warrior King”, was carrying out very intensive policy in Central Europe. Having come to the throne of Hungary in 1458, he soon also seized Moravia, Silesia and Vienna. His wars for the throne in Prague, waged first against George of Poděbrady (1468-1471) and then against Casimir the Jagiellonian (1471-1474), led to devastating raids of Hungarian troops on, among others, Opavian Silesia and Lesser Poland. In retaliation, in the end of 1474 Jagiellonian troops invaded Silesia and for a short period of time besieged Wrocław. Furthermore, in Spring 1488 a conflict over the Duchy of Głogów broke out, which ended in a long siege of this town. An important role in the modern army of Matthias Corvinus was played by firearms. These are often mentioned by written sources from this period and numerous material traces of their use are revealed by archaeological examinations at sites which were affected by invasions.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Baczkowski K. 1978. Najazd węgierski na Podkarpacie w 1474 roku. „Rocznik Województwa Rzeszowskiego” 9, 125-134.
Chudzińska B. 2009. Badania archeologiczne na zamku w Muszynie w roku 2008. „Almanach Muszyny”, 17-29.
Chudzińska B. 2014. Militaria z zamku w Muszynie (badania w latach 2007-2010). „Acta Militaria Mediaevalia” 10, 53-118.
Ginter A., Przybyłok A. 2016. Wybrane militaria z badań archeologicznych zamku w Muszynie w 2013 roku. „Acta Militaria Mediaevalia” 12, pp. 227-242.
Goliński M. 1990. 1990A. Uzbrojenie mieszczańskie na Śląsku od poł. XIV do końca XV w. „Studia i Materiały do Historii Wojskowości” 33, 3-65.
Goliński M. 1995. Działania wojenne a modernizacja systemów obronnych na Śląsku w drugiej połowie XV wieku. „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki” 40 (1), 51-58.
Kajzer L., Kołodziejski S., Salm J. 2001. Leksykon zamków w Polsce. Warszawa.
Kalous A. 2009. Matyáš Korvín (1443-1490). Uherský a Český král. České Budějovice.
Kouřil P., Prix D., Wihoda M. 2000. Hrady Českého Slezska. Brno, Opava.
Plewczyński M. 2005. Wojny Jagiellonów z wschodnimi i południowymi sąsiadami Królestwa Polskiego w XV wieku. Siedlce.
Strzyż P. 2011. Średniowieczna broń palna w Polsce. Studium archeologiczne. Łódź.
Strzyż P. 2014. Broń palna w Europie Środkowej w XIV-XV w. Łódź.
Techmańska B. 2014. Jan II Żagański niespokojny książę sojusznik króla husyty (16 VI 1435 – 22 IX 1504). Kraków.
Turek A., Jisl L. 1953. Ostravsko za česko-uherské války ve svěle písemných pramenů i archeologických nálezů. „Časopis Slezského Musea v Opavě, serie B – Historia” 3 (1), 1-24.
Vránova V., Vrána J. 2008. Olověné projektily z hradu Tepence. „Castellologica Bohemica” 11, 457-460.

Downloads

Published

2017-11-28

How to Cite

Strzyż, P. (2017). A Firearms in Military Activities in the Borderland of Bohemia, Silesia and Lesser Poland in the Times of Matthias Corvinuses. Fasciculi Archaeologiae Historicae, 30, 143–151. https://doi.org/10.23858/FAH30.2017.012

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>