Review of Średniowieczne kapaliny z ziem polskich na tle europejskim / Medieval Kettle Hats in Poland as compared to Europe. Muzeum Zamkowe w Malborku, Malbork 2022, pp. 467

Authors

DOI:

https://doi.org/10.23858/FAH35.2022.012

Keywords:

Kettle hats, Middle Ages, Armour, Poland, Europe

Downloads

Download data is not yet available.

References

Dankowa J., Nowakowski A. 1981. Osobiste arsenały Władysława Jagiełły i Ulryka von Jungingen w świetle współczesnych rachunków. “Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 29(1), 21-34.

Glinianowicz M. 2005. Stan badań nad uzbrojeniem późnośredniowiecznym w Małopolsce. “Acta Militaria Mediaevalia” 1, 143-164.

Głosek M. 2020. Początki i rozwój studiów bronioznawczych w Łodzi. In: T. Grabarczyk, M. Pogońska-Pol (eds.), Oblicza wojny. Armia kontra natura 2. Łódź, 13-30. DOI: https://doi.org/10.18778/8220-057-7.02

Głosek M., Muzolf B. 2002. Dwa fragmenty hełmów średniowiecznych znalezione na zamku w Smoleniu, pow. Olkusz. “Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 50(2), 35-43.

Głosek M., Wasiak W. 2011. Nowe spojrzenie na problem przyłbicy typu pakilhube z Torunia. In: P. Kucypera, P. Pudło (eds.), Cum arma per aeva. Uzbrojenie indywidualne na przestrzeni dziejów. Toruń, 126-154.

Goll M. 2014. Iron Documents. Interdysciplinary studies on the technology of late medieval european plate armour production between 1350 and 1500. Heidelberg. https://archiv.ub.uni-heidelberg.de/volltextserver/17203/

Grabarczyk T. 2009. Uzbrojenie w konnej rocie Aleksandra Sewera z 1498 roku. “Archeologia historica” 34, 445-453.

Grabarczyk T. 2017. Jazda zaciężna Królestwa Polskiego w XV wieku. Łódź.

Ławrynowicz O. 2009. Nowo odkryty kapalin z Włocławka na tle porównawczym. “Acta Militaria Mediaevalia” 5, 175-195.

Michalak A., Marek L. 2021. Stan i potrzeby badań nad uzbrojeniem późnośredniowiecznym z obszaru dzisiejszej Polski. Perspektywa nowego millenium. In: A. Cieśliński, B. Kontny, P. Szymański (eds.), Wojna w pradziejach i średniowieczu, Światowit, suplement series B: Barbaricum 13, 123-152. DOI: https://doi.org/10.47888/uw.2720-0817.2021.13.pp.123-1521

Nadolski A. 1975. Medievalia w książce Zdzisława Żygulskiego (jun.), Broń w dawnej Polsce. “Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 23(4), 605-615.

Nadolski A. (ed.). 1990. Uzbrojenie w Polsce średniowiecznej 1350-1450. Łódź.

Nowakowski A. (ed.). 1998. Uzbrojenie w Polsce średniowiecznej 1450-1500. Toruń.

Pierzak J. 2005. Średniowieczne hełmy garnczkowe na ziemiach polskich na tle zachodnioeuropejskim. Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Archeologia 16. Bytom.

Żabiński G., Stępiński J. 2014. A Sword from Gdańsk – a Technological Revolution or a Pageant Replica. “Fasciculi Archaeologiae Historicae” 27, 99-110.

Żygulski Z. Jr. 1975. Broń w dawnej Polsce na tle uzbrojenia Europy i Bliskiego Wschodu. Warszawa.

Downloads

Published

2022-12-29

How to Cite

Strzyż, P. (2022). Review of Średniowieczne kapaliny z ziem polskich na tle europejskim / Medieval Kettle Hats in Poland as compared to Europe. Muzeum Zamkowe w Malborku, Malbork 2022, pp. 467. Fasciculi Archaeologiae Historicae, 35, 165–169. https://doi.org/10.23858/FAH35.2022.012

Issue

Section

Essays, Reviews and Polemics

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>