The Corded Ware culture cemetery in Kraków-Mistrzejowice = Cmentarzysko kultury ceramiki sznurowej w Krakowie-Mistrzejowicach

Authors

  • Paweł Jarosz
  • Izabela Mianowska

Keywords:

Corded Ware culture, late Neolithic, Małopolska, graves

Abstract

During the rescue archaeological works carried out on a multicultural site No 85 in Kraków Mistrzejowice, 6 graves of the Corded Ware Culture were discovered. All these graves were considerably damaged, three of them had the niche construction. Human remains ware preserved only in two features (No 29 and 125). Discovered grave goods allow to connect these burials with Kraków-Sandomierz Corded Ware group and date them to phase IIIb of its development in Małopolska Upland

Downloads

Download data is not yet available.

References

Burchard B. 1998. Badania grobowców typu megalitycznego w Zagaju Stradowskim w południowej Polsce. Sprawozdania Archeologiczne 50, 149-156
Burchard B. 2006. Grobowce typu megalitycznego w Zagaju Stradowskim, pow. Kazimierza Wielka. In J. Libera and K. Tunia (eds.), Idea megalityczna w obrządku pogrzebowym kultury pucharów lejkowatych. Lublin-Kraków, 301-305
Górski J. and Jarosz P. 2006. Cemetery of the Corded Ware and the Trzciniec cultures in Gabułtów. Sprawozdania Archeologiczne 58, 401-451
Górski J. and Włodarczak P. 2000. Groby kultury ceramiki sznurowej z Krakowa-Nowej Huty-Pleszowa (stanowisko 17) na tle znalezisk grobowych tej kultury nad dolną Dłubnią. Materiały Archeologiczne Nowej Huty 22, 11-20
Hachulska-Ledwos R. 1967. Materiały kultury ceramiki sznurowej odkryte koło Kopca Wandy (Kraków - Nowa Huta). Materiały Archeologiczne 8, 89-103
Häusler A. 1974. Die Gräber der älteren Ockergrabkultur zwischen Ural und Dnepr. Berlin
Jarosz P., Tunia K. and Włodarczak P. 2009. Bourial Mount No. 2 in Malżyce, the district of Kazimierza Wielka/Grobowiec nr 2 w Malżycach, pow. Kazimierza Wielka. Sprawozdania Archeologiczne 61, 175-231
Jarosz P. and Włodarczak P. 2007. Chronologia bezwzględna kultury ceramiki sznurowej, w Polsce południowo-wschodniej oraz na Ukrainie. Przegląd Archeologiczny 55, 71-108
Kempisty A. 1978. Schyłek neolitu i początek epoki brązu na Wyżynie Małopolskiej w świetle badań nad kopcami. Warszawa
Kempisty A. and Włodarczak P. 2000. Cemetery of the Corded Ware culture in Żerniki Górne. (= Światowid. Supplement Series P 5. Warszawa
Krauss A. 1960. Cmentarzysko kultury ceramiki sznurowej w Borutowie, pow. Kraków. Materiały Archeologiczne 2, 61-67
Kruk J. 1973. Grób kultury ceramiki sznurowej z Koniuszy, pow. Proszowice. Sprawozdania Archeologiczne 25, 61-69
Machnik. 1964. Groby kultury ceramiki sznurowej w Książnicach Wielkich, pow. Kazimierza Wielka, In Nosek S. (ed.), Studia i materiały do badań nad neolitem Małopolski. Wrocław, 339-372
Machnik J. 1966. Studia nad kulturą ceramiki sznurowej w Małopolsce. Wrocław
Milisauskas S. and Kruk J. 1984. Grób niszowy kultury ceramiki sznurowej z Bronocic, woj. kieleckie. Sprawozdania Archeologiczne 36, 29-38
Prokopowicz J. 1960. Neolityczny grób kultury ceramiki sznurowej w Janowicach. pow. Miechów. Materiały Archeologiczne 2, 57-60
Prokopowicz J. 1966. Nowe neolityczne stanowisko w Proszowicach. Materiały Archeologiczne 7, 79-85
Prokopowicz J. 1966. Ratownicze badania w Polanowicach, pow. Miechów. Materiały Archeologiczne 7, 71-75
Reyman T. 1948. Dokumentaryczne wartości odkryć w Kopcu Wschodnim w Rosiejowie. Slavia Antiqua 1, 43-80
Sochacki Z. 1964. Grób kultury ceramiki sznurowej w Dłubni-Zesławicach pod Krakowem. Wiadomości Archeologiczne 30(3-4), 317-321
Tunia K. 1979. Cmentarzysko kultury ceramiki sznurowej w Koniuszy, woj. Kraków. Sprawozdania Archeologiczne 31, 47-75
Tunia K. 1999. Cmentarzysko kultury ceramiki sznurowej w Łękawie, woj. świętokrzyskie. Sprawozdania Archeologiczne 51, 161-180
Włodarczak P. 2004. Cemetery of the Corded Ware culture in Zielona, Koniusza Commune, Małopolska/ Cmentarzysko kultury ceramiki sznurowej na stanowisku 17 w Smrokowie, gm. Słomniki, pow. krakowski. Sprawozdania Archeologiczne 56, 307-360
Włodarczak P. 2006. Kultura ceramiki sznurowej na Wyżynie Małopolskiej. Kraków
Włodarczak P. 2008. Krzemień czekoladowy w kulturze ceramiki sznurowej na Wyżynie Małopolskiej. In W. Borkowski, J. Libera, B. Sałacińska and S. Sałaciński (eds.), Krzemień czekoladowy w pradziejach. Materiały z konferencji w Orońsku, 08-10.10.2003. Warszawa-Lublin, 277-303
Zamełka S. 1959. Groby kultury ceramiki promienistej i sznurowej w Zesławicach, pow. Kraków (Nowa Huta). Materiały Archeologiczne 1, 85-90

Downloads

Published

2011-01-01

How to Cite

Jarosz, P., & Mianowska, I. (2011). The Corded Ware culture cemetery in Kraków-Mistrzejowice = Cmentarzysko kultury ceramiki sznurowej w Krakowie-Mistrzejowicach. Sprawozdania Archeologiczne, 63, 241–276. Retrieved from https://journals.iaepan.pl/sa/article/view/1139

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)