Tomb no. 1 at Malżyce, site 31 (distr. Kazimierza Wielka) and the megalithic Funnel Beaker cemeteries in the loess region of western Małopolska = Grobowiec nr 1 na stanowisku 31 w Malżycach, pow. kazimierski i cmentarzyska megalityczne kultury pucharow le

Authors

  • Paweł Jarosz
  • Anita Szczepanek
  • Piotr Włodarczak

Keywords:

Malżyce, Funnel Beaker cemetery, megalithic chamberless tomb

Abstract

The remains of a heavily eroded Funnel Beaker tomb was discovered at Malżyce, site 31. At the centre of the excavation trench was the central burial with ditches, to the north and south of it, aligned W-E (features 2 and 3), and also, part of a broad depression — where earth was extracted and used to build up the burial mound (feature 7). To the east of the central burial were features 5 and 6, interpreted as elements belonging to the construction of the front end of the tomb. Feature 1, the central burial, was a stone structure, the grave pit held the remains of a maturus individual of undetermined sex. The absolute date obtained for the inhumation is 4765±35 BP which corresponds to 3641–3382 BC. These dates are compatible with the age estimated for the settlement finds attributed to the “classic phase” of development of the Funnel Beaker Culture in the loess upland of south-eastern Poland

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bargieł B. and Florek M. 2006. Cmentarzysko w Pawłowie, pow. Sandomierz na tle innych podobnych stanowisk kultury pucharów lejkowatych. In J. Libera and K. Tunia (eds.), Idea megalityczna w obrządku pogrzebowym kultury pucharów lejkowatych. Lublin–Kraków, 385–400
Burchard B. 1998. Badania grobowców typu megalitycznego w Zagaju Stradowskim w południowej Polsce. Sprawozdania Archeologiczne 50, 149–156
Burchard B. 2006. Grobowce typu megalitycznego w Zagaju Stradowskim, pow. Kazimierza Wielka. In J. Libera and K. Tunia (eds.), Idea megalityczna w obrządku pogrzebowym kultury pucharów lejkowatych. Lublin–Kraków, 301–305
Garbacz K. 2006. Dwa grobowce z Grzybowa, pow. Staszów na tle zjawiska rozpowszechnienia się idei megalitycznej w grupie południowo-wschodniej kultury pucharów lejkowatych. In J. Libera and K. Tunia (eds.), Idea megalityczna w obrządku pogrzebowym kultury pucharów lejkowatych. Lublin–Kraków, 307–333
Gromnicki J. 1961. Grób kultury czasz lejowatych w Stradowie, pow. Kazimierza Wielka. Sprawozdania Archeologiczne 13, 11–16
Jarosz P., Tunia K. and Włodarczak P. 2009. Burial mound No. 2 in Malżyce, the district of Kazimierza Wielka. Sprawozdania Archeologiczne 61, 175–231
Jarosz P., Tunia K. and Włodarczak P. 2013. Neolitické mohyly 2 a 3 na lokalitě 30 v Malżycích. Příspěvek k poznání pohřebního ritu kultury nálevkovitých pohárů a kultury se šňůrovou keramikou na západomalopolských sprašových vrchovinách. In I. Cheben and M. Soják (eds.), Otázky neolitu a eneolitu naśich krajín. Nitra, 115–132
Król D. 2011. Chamberless tombs in Southeastern Group of Funnel Beaker Culture (= Collectio Archaeologica Ressoviensis 17). Rzeszów
Kruk J. and Milisauskas S. 1983. Chronologia absolutna osadnictwa neolitycznego z Bronocic, woj. kieleckie. Archeologia Polski 28, 257–320
Kruk J. and Milisauskas S. 1990. Radiocarbon dating of neolithic assemblages from Bronocice. Przegląd Archeologiczny 37, 195–228
Matraszek B. and Sałaciński S. 2006. Grobowce megalityczne w Stryczowicach, pow. Ostrowiec Świętokrzyski. In J. Libera and K. Tunia (eds.), Idea megalityczna w obrządku pogrzebowym kultury pucharów lejkowatych. Lublin–Kraków, 235–245
Przybyła M. M. and Tunia K. 2013. Investigations in 2012 of the southern part of the Funnel Beaker culture temenos at Słonowice near the Małoszówka river: fourth report. In S. Kadrow, P. Włodarczak (eds.), Environment and subsistence — forty years after Janusz Kruk’s “Settlement studies...” (= Studien zur Archäologie in Ostmitteleuropa/Studia nad Pradziejami Europy Środkowej 11). Rzeszów, Bonn, 139–161
Rzepecki S. 2011. U źródeł megalityzmu w kulturze pucharów lejkowatych. Łódź
Szczepanek A. 2009. The anthropological analysis of skeletons from tomb no. 2 in Malżyce. Sprawozdania Archeologiczne 61, 232–240
Tunia K. 2003. Słonowickie megaksylony. Archeologia Żywa 24, 11–14
Tunia K. 2006. „Temenos” kultury pucharów lejkowatych w Słonowicach, pow. Kazimierza Wielka. Badania 1979–2002. Trzecie sprawozdanie. In J. Libera and K. Tunia (eds.), Idea megalityczna w obrządku pogrzebowym kultury pucharów lejkowatych. Lublin–Kraków, 335–340
Tunia K. and Włodarczak P. 2011. Barrow of the Funnel Beaker Culture in Malżyce, Kazimierza Wielka district. Sprawozdania Archeologiczne 63, 203–219
Włodarczak 2008. Absolute chronology of the barrow in Kolosy. Sprawozdania Archeologiczne 60, 151–168
Włodarczak P. 2011. Kurhany i kultura ceramiki sznurowej nad dolną Nidą. In H. Kowalewska-Marszałek and P. Włodarczak (eds.), Kurhany i obrządek pogrzebowy w IV–II tysiącleciu p.n.e. Kraków, 211–229

Downloads

Published

2013-01-01

How to Cite

Jarosz, P., Szczepanek, A., & Włodarczak, P. (2013). Tomb no. 1 at Malżyce, site 31 (distr. Kazimierza Wielka) and the megalithic Funnel Beaker cemeteries in the loess region of western Małopolska = Grobowiec nr 1 na stanowisku 31 w Malżycach, pow. kazimierski i cmentarzyska megalityczne kultury pucharow le. Sprawozdania Archeologiczne, 65, 293–309. Retrieved from https://journals.iaepan.pl/sa/article/view/1179

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>