(Review) M. Szmyt (ed.), Mrowino, stanowisko 3. Późny neolit nad środkową Wartą (Mrowino, site 3. Late Neolithic on the middle Warta). Bibliotheca Fontes Archaeologici Posnanienses 22. Poznań 2018: Muzeum Archeologiczne w Poznaniu. 568 pp. + CD

  • Piotr Włodarczak Institute of Archaeology and Ethnology, Polish Academy of Sciences

Abstrakt

-

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Klichowska M. 1972. Rośliny naczyniowe w znaleziskach kulturowych polski północno-zachodniej. In Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Prace Komisji Biologicznej 35(2), 1-73.
Kośko A. 1981. Udział południowo-wschodnioeuropejskich wzorców kulturowych w rozwoju niżowych społeczeństw kultury pucharów lejkowatych. Poznań.
Schramm Z. 1987. Zwierzęcy materiał kostny z osady ludności kultury pucharów lejkowatych w Mrowinie. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CLXXXIV. Archeozoologia, 75-89.
Tetzlaff W. 1981. Osada kultury pucharów lejkowatych w Mrowinie, woj. poznańskie. In T. Wiślański (ed.), Kultura pucharów lejkowatych w Polsce. Poznań: Polska Akademia Nauk, Oddział Poznań - Leszczyńskie Towarzystwo Kulturalne, 171-191.
Tetzlaff W. 1989. Funnel Beaker Culture. Mrowino. Przegląd Archeologiczny 36, 247-249.
Opublikowane
2019-12-29
Jak cytować
Włodarczak , P. (2019). (Review) M. Szmyt (ed.), Mrowino, stanowisko 3. Późny neolit nad środkową Wartą (Mrowino, site 3. Late Neolithic on the middle Warta). Bibliotheca Fontes Archaeologici Posnanienses 22. Poznań 2018: Muzeum Archeologiczne w Poznaniu. 568 pp. + CD . Sprawozdania Archeologiczne, 71, 473-477. https://doi.org/10.23858/SA71.2019.019
Dział
Reviews and short review notes