Niche burials of the Corded Ware Culture at Kraków-Mistrzejowice, site 85

Authors

  • Paweł Jarosz
  • Ewa Koszowska
  • Mikołaj Ostrowski
  • Anita Szczepanek

Keywords:

Corded Ware culture, late Neolithic, Małopolska, niche graves, anthropological analysis, chemical composition

Abstract

Two additional niche graves of the Corded Ware Culture were discovered during the rescue archaeological works carried out in the year 2010 on site No 85 in Kraków-Mistrzejowice. The preserved fragments of skeletons allow to assess that in the feature 1307 there were buried two individuals: female at the age of death at iuvenis-adultus and child at the age of death at infans II, the sex was not established. The human remains that were found in the feature 1311 belonged to a man at the age at death of adultus (20–25 years old) with intra vitam body height of 170 cm. Discovered in grave goods especially pottery allow to date them to phase IIIb of the Corded Ware Culture development in Małopolska Upland.

Downloads

Download data is not yet available.

References

AlQahtani S. J., Hector M. P. and Liversidge H. M. 2010. Brief Communication: The London Atlas of Human Tooth Develompment and Eruption. American Journal of Physical Anthropology 142, 481–490.
-
Capasso L., Kennedy K.A.R. and Wilczak C.A. 1999. Atlas of occupational markers on human remains (=Journal of Paleopathology — Monographic Publication 3). Teramo: Edigrafital S.P.A.
Formicolla V. and Franceschi M. 1996. Regression equations for estimating stature from long bones Early Holocene European samples. American Journal of Physical Anthropology 100, 83–88.
-
Galera V. and Garralda M.D. 1993. Enthesopathies in Spanish medieval population: anthropological, epidemiological and ethnohistorical aspects. International Journal of Anthropology 8(4), 247–258.
-
Górski J. and Jarosz P. 2006. Cemetery of the Corded Ware and the Trzciniec cultures in Gabułtów. Sprawozdania Archeologiczne 58, 401–451.
Górski J. and Włodarczak P. 2000. Groby kultury ceramiki sznurowej z Krakowa-Nowej Huty-Pleszowa(stanowisko 17) na tle znalezisk grobowych tej kultury nad dolną Dłubnią. Materiały Archeologiczne Nowej Huty 22, 11–20.
Hachulska-Ledwos R. 1967. Materiały kultury ceramiki sznurowej odkryte koło Kopca Wandy (Kraków — Nowa Huta). Materiały Archeologiczne 8, 89–103.
Häusler A. 1974. Die Gräber der älteren Ockergrabkultur zwischen Ural und Dnepr. Berlin: Wissenschaftliche Beiträge der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg.
Hensel Z. 1992. Zabytki metalowe z cmentarzyska kultury mierzanowickiej na stanowisku Babia Góra w Iwanowicach w świetle analiz chemicznych. Aneks 1, In S. Kadrow and A. i J. Machnikowie. Iwanowice stanowisko Babia Góra, część II. Cmentarzysko z wczesnego okresu epoki brązu, Kraków: Instytut Arheologii i Etnologii PAN, 104–107.
Jarosz P. and Mianowska I. 2011. The Corded Ware culture cemetery in Kraków-Mistrzejowice. Sprawozdania Archeologiczne 63, 237–272.
Jarosz P. and Włodarczak P. 2007. Chronologia bezwzględna kultury ceramiki sznurowej w Polsce południowo-wschodniej oraz na Ukrainie. Przegląd Archeologiczny 55, 71–108.
Kalicz N. 1968. Die Frühbronzezeit in Nordost-Ungarns (= Archaeologia Hungarica. Series Nova 45), Budapest: Akadémiai Kiadó.
Kempisty A. 1978. Schyłek neolitu i początek epoki brązu na Wyżynie Małopolskiej w świetle badań nad kopcami. Warszawa: Uniwersytet Warszawski.
Kempisty A. and Włodarczak P. 2000. Cemetery of the Corded Ware culture in Żerniki Górne (=Światowid Supplement Series P, vol. 5). Warsaw: Instytut Archeologii UW.
Krauss A. 1960. Cmentarzysko kultury ceramiki sznurowej w Borutowie, pow. Kraków. Materiały Archeologiczne 2, 61–67.
Krzak Z. 1976. The Złota Culture. Wrocław: Ossolineum.
Liguzińska-Kruk Z. 1988. Kurhan kultury ceramiki sznurowej w Pałecznicy. Sprawozdania Archeologiczne 40, 113–127.
Machnik J. 1966. Studia nad kulturą ceramiki sznurowej w Małopolsce. Wrocław: Ossolineum.
Machnik J., Bagińska J. and Koman W. 2009. Neolityczne kurhany na Grzędzie Sokalskiej w świetle badań archeologicznych w latach 1988–2006. Kraków: Polska Akademia Umiejętności.
Medunová-Benešová A. 1977. Jevišovická kultura na jihozápadní Moravě. Studie AÚ ČSAV Brno 5(3), Praha, 8–42.
Milella M., Belcastro G.M., Zollikofer C.P. and Mariotti V. 2012. The effect of age, sex, and physical activity on entheseal morphology in a contemporary Italian skeletal collection. American Journal of Physical Anthropology 148(3), 379–388.
-
Nosek E. and Stępiński M. 2011. Zausznice miedziane z cmentarzyska w Machnówku, gmina Ulhówek, stan.1, w świetle badań chemicznych i metaloznawczych oraz analiza naszyjnika z Klekacza, stan. 10, gm. Tomaszów Lubelski. In H. Kowalewska-Marszałek and P. Włodarczak (eds.), Kurhany i obrządek pogrzebowy w IV–II tysiąclecia p.n.e., Kraków, Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, 397–404.
Prokopowicz J. 1960. Neolityczny grób kulury ceramiki sznurowej w Janowicach, pow. Miechów. MateriałyArcheologiczne 2, 57-60.
Rogers N.L., Flournoy L.E. and McCormick W.F. 2000. The rhomboid fossa of the clavicle as a sex and age estimator. Journal of Forensic Sciences 45, 61–67.
-
Rook E. and Nowak M. 1993. Sprawozdanie z badań wielokulturowego stanowiska w Krakowie-Prądniku Czerwonym w latach 1990 i 1991. Sprawozdania Archeologiczne 45, 35–70.
Safran M.R. 1995. Elbow injuries in athletes. A review. Clinical Orthopaedics and Related Research 310, 257–277.
-
Sochacki Z. 1964. Grób kultury ceramiki sznurowej w Dłubni-Zesławicach pod Krakowem. Wiadomości Archeologiczne 30(3–4), 317–321.
Stirland A. 2001. Raising the Dead: The Skeleton Crew of Henry VIII’s Great Ship, the Mary Rose. Chichester: John Wiley.
Szczepanek A. 2011. An Anthropological Analysis of Skeletons from the Graves of the Corded Ware Culture from Mistrzejowice. Sprawozdania Archeologiczne 63, 173–280.
Tunia K. 1999. Cmentarzysko kultury ceramiki sznurowej w Łękawie, woj. świętokrzyskie. Sprawozdania Archeologiczne 51, 161–180.
Vladar J. 1970. Skupina Nyírség-Zatín. In A. Točík (ed.), Slovensko v mladšej dobe kamennej (= Pravek Slovenska 2). Bratislava: Slovenská akadémia vied, 224–229.
White T. and Folkens P. 2005. The Human Bone Manual. Burlington, San Diego, London: Elsevier Academic Press.
Wilk S. 2013. A Złota Culture Cemetery at Książnice site 2, Świętokrzyskie Province/ Cmentarzysko kultury złockiej na stan. 2 w Książnicach, woj. świętokrzyskie. Sprawozdania Archeologiczne 51, 311–362.
Włodarczak P. 2004. Cemetery of the Corded Ware culture in Zielona, Koniusza Commune, Małopolska. Sprawozdania Archeologiczne 56, 307–360.
Włodarczak P. 2006. Kultura ceramiki sznurowej na Wyżynie Małopolskiej. Kraków: Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Oddział w Krakowie.
Włodarczak P., Grabowska B. and Zastawny A. 2011. Groby kultury ceramiki sznurowej i kultury mierzanowickiej ze st. 5 w Modlnicy, pow. krakowski. In J. Kruk and A. Zastawny (eds.), Modlnica, st. 5. Od neolitu środkowego do wczesnej epoki brązu (= Via Archaeologica, Źródła z badań wykopaliskowych na trasie autostrady A4 w Małopolsce), Kraków: Krakowski Zespół do Badań Autostrad, 291–410.
Zamełka S. 1959. Groby kultury ceramiki promienistej i sznurowej w Zesławicach, pow. Kraków (Nowa Huta). Materiały Archeologiczne 1, 85–90.

Downloads

Published

2015-01-01

How to Cite

Jarosz, P., Koszowska, E., Ostrowski, M., & Szczepanek, A. (2015). Niche burials of the Corded Ware Culture at Kraków-Mistrzejowice, site 85. Sprawozdania Archeologiczne, 67, 165–187. Retrieved from https://journals.iaepan.pl/sa/article/view/1217

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)