Life and afterlife of tools: Axes of the Corded Ware culture in morpho-functional analysis

Authors

  • Bernadeta Kufel-Diakowska
  • Marcin Skuła

Keywords:

Corded Ware culture, shaft-hole axe, use-wear, biographical approach

Abstract

Two stone shaft-hole axes found in a destroyed grave of the Corded Ware culture in Brożec, Strzelin district, SW Poland, have been subjected to morpho-functional analysis. Both tools bear various traces of use, repair and ante-depositional treatment, which points to their interesting life histories. The high-resolution analysis involved detailed microscopic and morphometric observations aimed to determine the function of the axes and the scale of modifications made before the artefacts became grave goods. The axes are quite similar typologically (according to the typologies by Jan Machnik 1966 and Piotr Włodarczak 2006). However, before being placed in the grave, they were definitely used, and their use-wear traces show that the roles of the artefacts were different.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bronicki A. and Kadrow S. 1998. Schyłkowoneolityczne topory kamienne z terenu województwa chełmskigo. Metrologia. Zagadnienie utylizacji egzemplarzy uszkodzonych i destruktów. Archeologia Polski Środkowowschodniej 3, 260–275.
Bronowicki J. 2003. Osadnictwo we wczesnym i środkowym holocenie we Wrocławiu Oporowie. In A. Wiśniewski (ed.), Wrocław Oporów: najstarsze ślady osadnictwa i środowisko przyrodnicze (= Studia Archeologiczne 33). Wrocław: Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, 297–324.
Cholewa P. 2004. Rola sudeckiego zaplecza surowcowego w kamieniarstwie neolitycznym na Śląsku (= Studia Archeologiczne 34). Wrocław: Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
Czebreszuk J. and Müller J. (eds.) 2001. The Absolute Chronology in Central Europe 3000 — 2000 BC (= Studien zur Archäologie in Ostmitteleuropa 1). Poznań — Bamberg — Rahden/Westf.: Uniwersytet Adama Mikiewicza w Poznaniu, Otto-Friedrich-Universität Bamberg.
Dwojak A., Łęcki W., Całkosiński I, Gamian A., Pospieszny N., Kuryszko J., Chrószcz A., Dobrzyński M., Fita K., Czajczyńska A., Kobierska-Brzoza J., Paściak M., Całkosińska M., Furmanek M., Gronkiewicz S. and Stefanik K., 2011. Kurhany neolityczne Wrocław-Jagodno. Badania ratownicze przy rozbudowie infrastruktury osiedla Jagodno. Kraków (unpublished poster session in Corded Days in Cracow 1st–2nd December 2011).
Gralak T., Nowaczyk W., Stanisławski A. and Wojnicki T. 2001. Badania archeologiczne na trasie budowy autostrady A-4 na stanowisku Wojkowice 15. In Z. Bukowski (ed.), Raport 96–99. Wstępne wyniki konserwatorskich badań archeologicznych w strefie budowy autostrad w Polsce za lata 1996–1999 (= Zeszyty Ośrodka Ratowniczych Badań Archeologicznych B. Materiały Archeologiczne). Warszawa: DiG, 194–214.
Knutsson H. 1995. Slutvandrat? Aspekter på övergången från rörlig till bofast tillvaro (= Aun 20). Uppsala: Societas Archaeologica Upsaliensis.
Knutsson H. and Knutsson K. 2003. Stone age transitions. Neolithisation in central Scandinavia. Neolithic Studies 10 (= Documenta Praehistorica 30), 48–78.
-
Kwiatkowska B. and Miszkiewicz B. 1983. Anthropologische Analyse eines äneolithischen Skelettes (Schnurkeramikkultur, etwa 2220–1800 v. Chr. aus Brożec, Woiwodschaft Wrocław (Breslau). Archives suisses d’anthropologie générale, 47(1),103–110.
Lekberg P. 2002. Yxors liv. Människors landskap. En studie av kulturlandskap och samhälle i Mellansveriges senneolitikum (= Coast to coast book 5). Uppsala: Uppsala University.
Machnik J. 1966. Studia nad kulturą ceramiki sznurowej w Małopolsce. Wrocław: Ossolineum.
Petersen E. 1934. Der Einfluss der jütländischen Einzelgrabkultur auf die jüngere Steinzeit Schlesiens. Altschlesien 5, 46–59.
Smutek K. 1950. Ślężańskie topory bojowe. Z Otchłani Wieków 19, 156–159.
Sołtykowska-Godłowska M. 1964. Einige Bemerkungen über die schnurkerimische Kultur in Schlesien. Archaeologia Polona 7, 199–209.
Struve K.W. 1955. Die Einzelgrabkultur in Schleswig-Holstein und ihre kontinentalen Beziehungen. Neumünster: K. Wachholtz.
Šebela L., 1999. The corded ware culture in Moravia and in the adjacent part of Silesia (Catalogue) (= Fontes Archaeologiae Moravicae 23). Brno: Archeologický ústav AV.
Tunia K. and Włodarczak P. 2002. Radiocarbon Results for the corded ware culture from southern Poland. Przegląd Archeologiczny 50, 45–55.
Van Gijn A. 2010. Flint in Focus; Lithic Biographies in the Neolithic and Bronze Age. Leiden: Sidestone Press.
Wentink K., Van Gijn A. 2008. Neolithic Depositions of the Northern Netherlands. In C. Hamon and B. Quilliec (eds.), Hoards from the Neolithic to the Metal Ages: Technical and codified practices. Session of the XIth Annual Meeting of the European Association of Archaeologists (= British Archaeological Reports. International Series 1758). Oxford: Archaeopress, 29–43.
Włodarczak P. 2006. Kultura ceramiki sznurowej na Wyżynie Małopolskiej. Kraków: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.
Wojciechowski W. 1971. Osada ludności kultur amfor kulistych w Sicinach, pow. Góra. Sprawozdania Archeologiczne 23, 37–65.
Wojciechowski W. 1988. Próba lokalizacji ośrodków produkcyjnych toporów ślężańskich w świetle badań petroarcheologicznych. Przegląd Archeologiczny 35, 1–138.

Downloads

Published

2015-01-01

How to Cite

Kufel-Diakowska, B., & Skuła, M. (2015). Life and afterlife of tools: Axes of the Corded Ware culture in morpho-functional analysis. Sprawozdania Archeologiczne, 67, 57–65. Retrieved from https://journals.iaepan.pl/sa/article/view/1211

Issue

Section

Articles