Flint and bronze spear and arrowheads from the Bronze and Iron Age settlement at Ruszowice in SW Poland

Authors

DOI:

https://doi.org/10.23858/SA/74.2022.1.3010

Keywords:

arrowheads, flint, metal, Bronze Age, settlement

Abstract

We analysed a small collection of three arrowheads and one piece of spearhead. They were made of flint and metal and
come from the Bronze and Early Iron Age settlement at Ruszowice in today SW Poland. Although only one comes
from a settlement pit, we argue they were used by the community occupying the site at the beginning of the Urnfield
period which starts around 1300 BC. All four objects bear clear traces of use including hafting and sharpening proving
they use in every-day life. 

Downloads

Download data is not yet available.

References

Anderson K. 2011. Slashing and thrusting with Late Bronze Age spears: analysis and experiment. Antiquity 85(328), 599-612.

Baron J. and Diakowski M. 2018. Tools make tools. Changes in bone and antler manufacture at Late Bronze and Early Iron Age Polish sites. Antiquity 92(363), E5.

Baron J., Nowak K. and Bohr M. 2018. Kotlina Kłodzka w czasach pól popielnicowych. Główne zagadnienia i potrzeby badawcze. Śląskie Sprawozdania Archeologiczne 60/1, 89-101.

Baron J., Puziewicz J., Nowak K., Sych D., Miazga B. and Ziobro M. 2020. Same but different. Composition, production and use of bronze arrowheads from the Late Bronze Age deposit from Wrocław-Widawa in SW Poland. Journal of Archaeological Science: Reports 32, 102459.

Baron J., Bohr M., Gaczorek K., Hrynkiewicz-Bogenryter A., Nowak K. and Wojciechowska G. 2021. Sprawozdanie z badań wykopaliskowych przeprowadzonych w latach 2014-2018 na osadzie z epoki brązu w Ruszowicach w powiecie kłodzkim na stanowisku 5 (AZP 93-24/32). Wrocław: Institute of Archaeology, unpublished report.

Borkowski W. and Kowalewski M. 1997. Krzemienne groty strzał z epoki brązu z terenów Mazowsza i Podlasia. In J. Lech and D. Piotrowska (eds), Z badań nad krzemieniarstwem epoki brązu i wczesnej epoki żelaza. Materiały sympozjum zorganizowanego w Warszawie 20-22 października 1994 r. Warszawa: Polska Akademia Nauk, Komitet Nauk Pra- i Protohistorycznych, 205-214.

Gackowski J. and Osipowicz G. 2013. Przedmioty krzemienne z osady obronnej ludności kultury łużyckiej w Mirakowie – Grodnie (stanowisko 6), pow. Toruń. Fontes Archaeologici Posnanienses 49, 177-192.

Gedl M. 1997. Krzemienne grociki strzał w grobach kultury łużyckiej na cmentarzysku w Kietrzu. In J. Lech and D. Piotrowska (eds), Z badań nad krzemieniarstwem epoki brązu i wczesnej epoki żelaza. Materiały sympozjum zorganizowanego w Warszawie 20-22października 1994 r. Warszawa: Polska Akademia Nauk, Komitet Nauk Pra- i Protohistorycznych, 215-224.

Gedl M. 2004. Die Pfeilspitzen in Polen. Prähistorische Bronzefunde V/6. Stuttgart: Franz Steiner Verlag. van Gijn A. 1989. The Wear and Tear of Flint. Principles of Functional Analysis applied to Dutch Neolithic Assemblages (= Analecta Praehistorica Leidensia 22). Leiden: University of Leiden.

van Gijn A. 2010. Flint in Focus. Lithic Biographies in the Neolithic and Bronze Age. Leiden: Sidestone Press.

Hrynkiewicz-Bogenryter A. 2021. Krzemieniarstwo w późnej epoce brązu i wczesnej epoce żelaza w świetle badań traseologicznych na przykładzie wybranych stanowisk w południowo-zachodniej Polsce. Wrocław: Institute of Archaeology, unpublished M.A. thesis.

Kneisel J. 2010. Die Knochen- und Geweihartefakte der Schnitte 14 – 17. Wyroby z kości i poroża z wykopów 14 – 17. In Müller J., Czebreszuk J. and Kneisel J. (eds), Bruszczewo II. Ausgrabungen und Forschungen in einer prähistorischen Siedlungskammer Großpolens. Badania mikroregionu osadniczego z terenu Wielkopolski (= Studien zur Archäologie in Ostmitteleuropa / Studia nad Pradziejami Europy Środkowej 6/1). Bonn: Dr. Rudolf Habelt GmbH, 662-850.

Kufel-Diakowska B. and Bronowicki J. 2017. Problem użytkowania eneolitycznych grotów trzoneczkowatych w świetle materiałów z terenów Górnego i Dolnego Śląska. Śląskie Sprawozdania Archeologiczne 59, 19-47.

Lech J. and Piotrowska D. eds 1997. Z badań nad krzemieniarstwem epoki brązu i wczesnej epoki żelaza. Materiały sympozjum zorganizowanego w Warszawie 20-22 października 1994 r. Warszawa: Polska Akademia Nauk, Komitet Nauk Pra- i Protohistorycznych.

Lech J., Adamczak K. and Werra D. 2011. Extraction methods in the Bronze Age at the Wierzbica “Zele” flint mine site (Central Poland): a model. In M. Capote, S. Consuegra, P. Díaz-del-Río and X. Terradas (eds), Proceedings of the 2nd International Conference of the UISPP Commission on Flint Mining in Pre- and Protohistoric Times, Madrid, 14-17 October 2009 (= British Archaeological Reports International Series 2260). Oxford: Archaeopress, 109-116.

Libera J. 2001. Krzemienne formy bifacjalne na terenach Polski i zachodniej Ukrainy (od środkowego neolitu do wczesnej epoki żelaza). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Małecka-Kukawka J. 2017. Traseologia w studiach nad pradziejowym krzemieniarstwem. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Marcinkian A. 2010a. Ziemia lubuska w dobie cywilizacji łużyckiej. Część pierwsza – katalogowa. Zielona Góra: author's edition.

Marcinkian A. 2010b. Ziemia lubuska w dobie cywilizacji łużyckiej. Część druga – opisowa. Zielona Góra: author's edition.

Masojć M. 2018. Late Bronze Age Flint Assemblage from Open-pit Mine Reichwalde in Saxony, Germany. In Werra D. H. and Woźny M. (eds), Between History and Archaeology: papers in honour of Jacek Lech. Oxford: Archaeopress, 303-312.

Nowak D. and Osipowicz G. 2012 Krzemienne zbrojniki broni miotanej z ziemi chełmińskiej w świetle analiz traseologicznych i badań eksperymentalnych (= Acta Universitatis Nicolai Copernici). Archeologia 32, 57-112.

Osipowicz G. 2010. Narzędzia krzemienne w epoce kamienia na ziemi chełmińskiej. Studium traseologiczne. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Przybyła M. S. and Jędrysik J. 2018. A classification of objects made of bone, antler, tooth and horn from the Early Bronze Age fortified settlement in Maszkowice. Sprawozdania Archeologiczne 70, 269-296.

Romanow J. 1971. Osada kultury łużyckiej oraz ślady osadnictwa z okresu wpływów rzymskich w Książku, pow. Kłodzko. Silesia Antiqua 13, 92-133.

Romanow J. 1974. Wielokulturowa osada w Książku, pow. Kłodzko. Silesia Antiqua 16, 175-196.

Schlichtherle H. 1992. Jungsteinzeitliche Erntegeräte am Bodensee. Platform 1, 21-44.

Ziąbka L. and Maryniak B. 2001. Cmentarzysko kultury łużyckiej ze środkowej epoki brązu w Masanowie (st. 9), gm. Sieroszewice, pow. kaliski, woj. wielkopolskie. Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 22, 205-225.

Downloads

Published

2022-12-21 — Updated on 2023-01-04

Versions

How to Cite

Baron, J., & Hrynkiewicz-Bogenryter, A. (2023). Flint and bronze spear and arrowheads from the Bronze and Iron Age settlement at Ruszowice in SW Poland. Sprawozdania Archeologiczne, 74(1), 513–524. https://doi.org/10.23858/SA/74.2022.1.3010 (Original work published December 21, 2022)

Issue

Section

Field Survey and Materials