Krummesser-type knives from the settlement of the Trzciniec culture in Tur Dolny-Busina, site 3, district Pińczów

Authors

DOI:

https://doi.org/10.23858/SA/74.2022.1.3096

Keywords:

Krummesser, stone knife, Trzciniec culture, Early Bronze Age

Abstract

The paper discusses four Krummesser knives discovered on a multiphase settlement in Tur Dolny-Busina, site 3, Pińczów area, which is dated from the Early Bronze Age to the Early Iron Age. Until now, finds of these types of knives have not often come from safe archaeological contexts, which has fuelled discussions about their chronology. Two of the presented knives come from archaeological features linked with the Trzciniec culture, which provides valuable information on their chronology. The article presents a detailed description of the morphology of the artefacts. The geological analysis allowed us to identify the raw material. In addition, all artefacts were subjected to microscopic examination to determine the method of their production and documented traces of use on their surfaces. As a result of the conducted analysis, it was found that three of the knives were made from local raw materials with minimal modification, while the fourth seems to be made in a specialized workshop and is probably imported.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Budziszewski J. 1998. Krzemieniarstwo społeczności kultury trzcinieckiej z Wyżyny Środkowomałopolskiej. In A. Kośko and J. Czebreszuk (eds), “Trzciniec” - cultural system or intercultural process? Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 301-328.

Dubreuil L., Savage D., Delgado-Raack S., Plisson H., Stephenson B. and De La Torre I. 2015. Current Analytical Frameworks for Studies of Use-Wear on Ground Stone Tools. In J. Marreiros et al. (eds), Use-Wear and Residue Analysis in Archaeology. Cham: Springer International Publishing, 105-158.

Górski J. 2007. Chronologia kultury trzcinieckiej na lessach Niecki Nidziańskiej (= Biblioteka Muzeum Archeologicznego w Krakowie 3). Kraków: Muzeum Archeologiczne w Krakowie.

Kopacz J. 2011. Krummesser – Périphéries des industries lithiques taillées. Acta Archaeologica Carpathica 46, 61-82.

Krukowski S. 1939-1948. Paleolit. In S. Krukowski et al. (eds), Prehistoria Ziemskich Polskich. Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 1-117.

Lech H. and Lech J. 1997. Górnictwo krzemienia czekoladowego w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza. Badania uroczyska „Zele” w Wierzbicy, woj radomskie. In J. Lech and D. Piotrowska (eds), Z badań nad krzemieniarstwem epoki brązu i wczesnej epoki żelaza. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 95-115.

Libera J., Górski J., Włodarczak P., Florek M. and Orszulak L. 2015. Krummesser in the upper Vistula river basin. Acta Archaeologica Carpathica 50, 69-100.

Matoga A. 1998. Zarys historii badań kompleksu osadniczego w Pawłowicach, Tura Dolnym, Tura Piaskach i Bełku-Kwaskowie w woj. kieleckim. Materiały Archeologiczne 31, 81-101.

Trela-Kieferling E. 2013. Łużyckie noże i wkładki tylcowe ze stan. 2 w Modlniczce, woj. małopolskie. In M. Nowak, D. Stefański and M. Zając (eds), Retusz-jak i dlaczego? „Wieloperspektywiczność elementu twardzowego” / Retouch – how and what for? Multi-perspectiveness of stone tools (= Prace Archeologiczne 66. Studia). Kraków: Wydawnictwo i Pracownia Archeologiczna PROFILARCHEO, Uniwersytet Jagielloński Instytut Archeologii, 281-300.

Valde-Nowak P. and Gancarski J. 1999. Bronzezeitliche Spaltindustrie der Pleszów- und der Otomani-Füzesabony-Kultur aus den Siedlungen Trzcinica und Jasło. Ein Überblick. In J. Gancarski (ed.), Kultura Otomani-Füzesabony – rozwój, chronologia, gospodarka. Materiały z konferencji archeologicznej Dukla, 27-28.11.1997/Die Otomani-Füzesabony-Kultur – Entwicklung, Chronologie, Wirtschaft. Materialen der archäologischen Konferenz Dukla, 27-28.11.1997. Krosno: Muzeum Okręgowe w Krośnie, 181-200.

Yang X., Ma Z., Li Q., Perry L., Huan X., Wan Z., Li M. and Zheng J. 2014. Experiments with Lithic Tools: Understanding Starch Residues from Crop Harvesting. Archaeometry 56, 828-840.

Zupancich A. and Cristiani E. 2020. Functional analysis of sandstone ground stone tools: arguments for a qualitative and quantitative synergetic approach. Scientific Reports 10, 15740.

Downloads

Published

2022-12-21

How to Cite

Górski, J., Orzechowski, M., & Stefański, D. (2022). Krummesser-type knives from the settlement of the Trzciniec culture in Tur Dolny-Busina, site 3, district Pińczów. Sprawozdania Archeologiczne, 74(1), 501–512. https://doi.org/10.23858/SA/74.2022.1.3096

Issue

Section

Field Survey and Materials