Życie wiejskie w obiektywie fotograficznym (do 1945 roku)
PDF

Słowa kluczowe

etnografia
czasopisma

Jak cytować

Kość-Ryżko, K. E. (2020). Życie wiejskie w obiektywie fotograficznym (do 1945 roku). Etnografia Polska, 57(1-2), 5–8. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/ep/article/view/16

Abstrakt

Kolekcja „Fotografia polskiej wsi" to zbiór około 4,5 tys. fotografii, które zostały przysłane w 1983 r. na konkurs pod hasłem „Fotografia polskiej wsi do 1948 roku", zorganizowany przez redakcje tygodnika „Nowa Wieś" i kwartalnika „Fotografia" przy współudziale Polskiego Towarzystwa Historycznego i Związku Polskich Artystów Fotografików. Przesłane fotografie a następnie wystawa, która powstała na bazie tej kolekcji była pokazywana w 1985 r. w Warszawie w „Zachęcie", a później w innych miastach Polski oraz w Budapeszcie. Ze względu na ogromną wartość społeczną i naukową tego zbioru wykonano jego dokumentację fotograficzną i przekazano go do Zakładu Etnografii Instytutu Kultury Materialnej PAN czyli obecnego Ośrodka Etnologii i Antropologii Współczesności Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie, gdzie nadano całemu zbiorowi numery katalogowe, a oryginały odesłano właścicielom zdjęć. Kolekcja jest cennym materiałem źródłowym i stanowi autentyczną dokumentację fotograficzną ilustrującą historię polskiej wsi od lat 1860. do końca lat 1940. Obecnie trwają prace związane z opracowaniem źródłowym i klasyfikacją przedmiotową części kolekcji, realizowane w ramach projektu RCIN, w którym od 1 stycznia 2011 roku Instytut Archeologii i Etnologii PAN uczestniczy. Projekt Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych, realizowany jest przez Konsorcjum 16 instytutów naukowych, a finansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W ramach projektu 2000 zdjęć zostanie publikowanych na platformie d'Libra (www.rcin.org.pl). Ze względu na obowiązujące prawo autorskie, dla użytkowników zewnętrznych wszystkie metadane są dostępne on-line w Federacji Bibliotek Cyfrowych a także w Europejskiej Bibliotece Cyfrowej, natomiast zdjęcia można obejrzeć w ramach dozwolonego użytku wyłącznie na komputerach w Czytelni Biblioteki IAE PAN.

PDF

Bibliografia

Barthes Roland, 2008, Światło obrazu. Uwagi o fotografii, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa
Leibovitz Annie, 2006 (film), Annie Leibovitz. Life through a lens, rei. Barbara Leibovitz, prod. USA
Nowicki Wojciech, 2010, Dno oka. Eseje o fotografii, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec
Sontag Susan, 2009, O fotografii, przeł. Sławomir Magala, Wydawnictwo Karakter, Kraków
Weston Edward, 2007 (film), Eloquent nude, reż. Ian Mc Cluskey, prod. USA
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Prawa autorskie (c) 2020 Etnografia Polska