'Zróbmy coś - 'dajcie coś'. Dwie konceptualizacje projektów rozwojowych
PDF

Słowa kluczowe

Afryka
projekty rozwojowe
agenci rozwoju
beneficjenci

Jak cytować

Vorbrich, R. (2013). ’Zróbmy coś - ’dajcie coś’. Dwie konceptualizacje projektów rozwojowych. Etnografia Polska, 57(1-2), 9–22. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/ep/article/view/18

Abstrakt

The paper discusses the results of a research project entitled Passive beneficiary versus local partner of development projects. Conceptualisation and adaptive strategies concerning development cooperation of African local communities (Comparative study). The research was conducted in Cameroon, Mali and Morocco in 2011-2013. Author's experiences from previous research conducted in Africa were also used to write this paper. The Author, by referring to a postmodern development critics, analyses two models of development project conceptualisation. He labels them with contrary phrases: let's do something' and 'give us something'. The analysis gains from the theory of linguistic games by Ludwig Wittgenstein and from the concept of two scripts of a project (public and secret ones). The basic thesis of the paper says that applying the given model depends on the place in a chain of presence in the project. The first model is associated by the Author with project initiators (so called 'developpers'), while the second with the beneficiaries (so called 'being developed'). Existence of these two models of development projects conceptualisation is connected with selective attitudes towards what the particular development project can offer (including its technological package). Selecting one of these two models has essential meaning for projects effectiveness.

PDF

Bibliografia

Bates Robert, 1974, Ethnic Competition and Modernization in Contemporary Africa, Comparative Political Studies, vol. 6, no. 4, s. 457-484
Crewe Emma, Harrisom Elisabeth, 1998, Whose development? An ethnography of aid, Zed Books, London-New York
Comaroff Jean, Comaroff John, 2011, Etniczność sp. z o.o., Wydawnictwo UJ, Kraków
Escobar Arturo, 1991, Anthropology and development encounter: The making and marketing of Development Anthropology, American Ethnologist, vol. 18, no. 4, s. 658-682
Ferguson James, 1999, Expectations of modernity: myths and meanings of urban life on the Zambian Copperbelt, University of California Press, Berkeley
Jensen Michael, Meckling Wiliam, 1976, Theory of the firm: management behavior, agency cost and owership structure, Journal of Financial Economics, vol. 3, s. 305-360
Lyotard Jean – Francois, 1979, La Condition postmoderne: Rapport sur le savoir, Editions de Minuit, Paris
Long Norman, 2001, Development Sociology. Actor perspectives, Routledge, London-New York
Long Norman, Long Ann, 1992, Battlefields of knowledge. The interlocking of theory and practice in social research and development, Routledge, London
Olivier de Sardan Jean-Pierre, 1995, Anthropologie et développement. Essai en socio-anthropologie du changement social, Khartala - APAD, Paris-Marseille
Przeworski Adam, 1985, Capitalism and social democracy, Cambridge University Press, New York
Russell Bertrand, 2000, Dzieje filozofii Zachodu i jej związki z rzeczywistością polityczno-społeczną od czasów najdawniejszych do dnia dzisiejszego, Fundacja Aletheia, Warszawa
Scott James, 1985, Weapons of the weak: Everyday form of peasant resistance, Yale University Press, New Haven-London
Shaping..., 1996, Shaping the 21st century: The contribution of development cooperation, OECD, Paris
Sztompka Piotr, 2005, Socjologia zmian społecznych, Znak, Kraków
Thomas William Issac, Znaniecki Florian, 1976, Chłop polski w Europie i Ameryce, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa
Vorbrich Ryszard, 2010, Garnek żelazny i garnek gliniany, czyli społeczeństwo plemienne w zde¬rzeniu ze społeczeństwem narodowym i globalnym. Przypadek Kamerunu, Lud, t. 94, s. 143-158
Vorbrich Ryszard, 2012, Agent kontaktu - agent rozwoju. Od społeczeństwa kolonialnego do społeczeństwa globalnego, [w:] Rozwój a kultura. Perspektywy poznawcze i praktyczne, red. R. Vorbrich, PTL, Wrocław, s. 131-147
Vorbrich Ryszard, 2012, Plemienna i postplemienna Afryka. Koncepcje i postaci wspólnoty w dawnej i współczesnej Afryce, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań
Vorbrich Ryszard, 2013, Dyskurs rozwojowy - między perspektywą kolonialną a neokolonialną, [w:] Antropologia stosowana, red. M. Ząbek, IEiAK UW, MCDMiM UKSW, Warszawa, s. 239-256
Vorbrich Ryszard, 2013, "Sorghum Wealth" versus "Money Wealth" or the hybrid nature of post-tribal economies, Hemispheres. Studies on Cultures and Societies, vol. 28 [w druku]
Vorbrich Ryszard, 2013, Wspólnota krwi a wspólny cel, czyli Gemeinschaft i Gesellschaft w kontekœcie afrykañ¬skim, [w:] Ex Africa semper aliquid novi, red. J. £apott, M. Tobota, t. 2 [w druku]
Wittgenstein Ludwig, Josef Johann, 2000, Dociekania filozoficzne, Wydawnictwo NaukowePWN, Warszawa