TECHNOLOGIES IN THE PRACTICES OF DAILY LIFE: INTRODUCTION
PDF

Słowa kluczowe

technologies
everyday life

Jak cytować

Zalewska, J., & Skowrońska, M. (2020). TECHNOLOGIES IN THE PRACTICES OF DAILY LIFE: INTRODUCTION. Etnografia Polska, 64(1-2). https://doi.org/10.23858/EP64.2020.010

Abstrakt

TECHNOLOGIES IN THE PRACTICES OF DAILY LIFE – SPECIAL THEMATIC SECTION

https://doi.org/10.23858/EP64.2020.010
PDF

Bibliografia

Hand Martin and Shove Elizabeth 2004, Orchestrating Concepts: Kitchen Dynamics and Regime Change in Good Housekeeping and Ideal Home, 1922–2002, Home Cultures, Vol. 1, No. 3, pp. 235–256.

Hand Martin and Shove Elizabeth 2007, Condensing Practices: Ways of Living with a Freezer, Journal of Consumer Culture, Vol. 7, No. 1, pp. 79–104.

Schmidt Filip, Olcoń-Kubicka Marta, Żadkowska Magdalena, Jasińska Joanna and Halawa Mateusz 2018, W stronę socjologii pary: propozycja paradygmatu teoretyczno-badawczego, Studia Socjologiczne, Vol. 3, No. 230, pp. 11–39.

Szatur-Jaworska Barbara 2000, Ludzie starzy i starość w polityce społecznej, IPS UW, Warsaw.

Świda-Ziemba Hanna 1995, Wartości egzystencjalne młodzieży lat dziewięćdziesiątych, Wydawnictwo UW, Warsaw.

Świda-Ziemba Hanna 2010, Młodzież PRL. Portrety pokoleń w kontekście historii, Wydawnictwo Literackie, Kraków.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.