Ludzkie ciało jako holobiont i hybryda: szkic z zakresu etnografii wielogatunkowej
mosiężna rzeźba głowy byka na tle wieżowca
PDF

Słowa kluczowe

cialo
holobiont
hybryda
posthumanizm
nieantropocentryczna antropologia
etyka ponadgatunkowa
mikroorganizmy
etnografia wielogatunkowa

Jak cytować

Kozhevnikova, M. (2022). Ludzkie ciało jako holobiont i hybryda: szkic z zakresu etnografii wielogatunkowej. Etnografia Polska, 66(1-2), 111–124. https://doi.org/10.23858/EP66.2022.3036

Abstrakt

W tym tekście ciało traktuję jako holobiont, czyli organizm złożony z wielu bytów, które wspólnie przyczyniają się do funkcjonowania całości. Francuski biolog Marc-André Selosse postuluje, że koncepcja holobiontu zastępuje przestarzałe pojęcie odrębności organizmu. Człowiek spędza życie indywidualne i społeczne w sieci relacji i współzależności z innymi organizmami, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz ciała. Stąd też ludzkie interakcje społeczne można postrzegać jako interakcje wielu różnych podmiotów. Z kolei biotechnologia umożliwiła hybrydyzację człowieka – tworzenie w warunkach laboratoryjnych organizmów, które na poziomie genetycznym łączą cechy człowieka i innych zwierząt, a także organizmów transgenicznych i „mozaik” składających się z komórek, tkanek lub narządów różnych gatunków. Zasadniczo ta działalność naukowa ma cele terapeutyczne (ksenotransplantacje i hodowle narządów do transplantacji, modelowanie laboratoryjne, produkcja leków itp.). Implikacje tych działań, a także pogłębiająca się wiedza na temat współzależności gatunkowych, rodzą pytania o rzeczywistą wartość i słuszność klasyfikacji gatunkowej: musimy również ponownie przyjrzeć się takim kwestiom jak granice ciała, rola higieny, etyka i estetyka ciała. Nauki biologiczne stają się ważnym źródłem (nie tylko stricte biologicznym) wiedzy o człowieku i jego środowisku, konieczne staje się uwzględnienie ich osiągnięć w sferze humanistycznej. Skutkuje to powstaniem nieantropocentrycznej antropologii, która buduje i kształtuje nowe spojrzenie na relacje międzygatunkowe, także wewnątrz organizmów. Tekst ten jest głosem we wciąż rozwijającej się debacie o postczłowieku i postantropologii.

https://doi.org/10.23858/EP66.2022.3036
PDF

Bibliografia

Bakke M., Bio-transfiguracje. Sztuka i estetyka posthumanizmu [Bio-transfigurations. Art and Aesthetics of Posthumanism]. Poznań 2012.
Bakke M., Estetyka w działaniu pośród nie-ludzkich ciał w erze biotechnologii / Estetyka na żywo: pragmatyzm wobec sztuki, etyki i polityki, red. Małecki W., Koczanowicz L., Aureus 2015, s. 89-108.
Donaldson S., Kymlicka W. Zoopolis. Teoria polityczna praw zwierząt, Oficyna 21, 2018.
Gilbert S.F., Sapp J., Tauber A.I., A Symbiotic View of Life: We Have Never Been Individuals, The Quarterly Review of Biology, 2012 87:4, 325-341, https://www.journals.uchicago.edu/doi/full/10.1086/668166
Gulas E., Wysiadecki G., Strzelecki D., Gawlik-Kotelnicka O., Polguj M., Jak mikrobiologia może wpływać na psychiatrię? Powiązania między florą bakteryjną jelit a zaburzeniami psychicznymi, Psychiatr. Pol. 2018; 52(6): 1023–1039, DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/81103
Haraway D., Manifest gatunków stowarzyszonych. Tłum. J. Bednarek. W: Teorie wywrotowe: antologia przekładów. Red. A. Gajewska. Poznań 2012, s. 241-260.
Helmreich S., Sounding the Limits of Life. Essays in the Anthropology of Biology and Beyond, Princeton University Press:Princeton and Oxford, 2016
Jahr F., 1927, Bio-Ethik. Eine Umschau über die ethischen Beziehungen des Menschen zu Tier und Pflanze, Kosmos. Handweiser für Naturfreunde, Nr. 24(1), S.2-44
Kaszycka K.A. Koncepcje gatunku: Przegląd i ocena stosowalności do badań materiałów kopalnych // Przegląd Antropologiczny, t.59, s. 19-29, Poznań 1996
Kirksey S. E., Helmreich S., The Emergence of Multispecies Ethnography // Cultural Anthropology, Vol. 25, Issue 4, 2010, pp. 545–576.
Kohn E., Kak myslyat lesa: k antropologii po tu storonu cheloveka, [Kohn E., How forests think. Toward an anthropology beyond the human] M.: Ad Marginem Press, 2018.
Kozhevnikova М. Gibridy i himery cheloveka i zhivotnogo: ot mifologii k biotekhnologii, М: ИФРАН, 2017
Łopatniuk P., Patolodzy. Panie doktorze, czy to rak?, Wydawnictwo Poznańskie, 2019.
Manifest strategicheskogo obshchestvennogo dvizheniya «Rossiya 2045», http://www.2045.ru/manifest/ [źródło elektr.] (dostęp: 24.06.2021)
Margulis L., Symbiotic Planet: A New Look at Evolution, New York, Basic Books, 1998.
McFall-Ngai M et al. (2013) Animals in a bacterial world, a new imperative for the life sciences. Proceedings of the National Academy of the Sciences: www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.1218525110
Micropia, https://www.micropia.nl/en/discover/stories/on-and-in-you/ [źródło elektr.] (dostęp: 24.06.2021)
Nagel T., What is it like to be a bat?. Philosophical Review. LXXXIII (4): 435–450. 1974
NIH Human Microbiome Project defines normal bacterial makeup of the body / https://www.nih.gov/news-events/news-releases/nih-human-microbiome-project-defines-normal-bacterial-makeup-body, 2012 (dostęp: 18.02.2022)
Radkowska-Walkowicz M. Od Golema do Terminatora. Wizerunki sztucznego człowieka w kulturze, Warszawa: WaiP, 2008.
Rakowska M., Lichosik M., Kacik J., Kalicki B., Wpływ mikrobioty na zdrowie człowieka, Pediatr Med Rodz 2016, 12 (4), p. 404–412, DOI: 10.15557/PiMR.2016.0040
Selosse, M.-A. Nigdy osobno. Kraków: Wydawnictwo Literackie. 2019

Sokolovskii C.V. Somatotekhniki i tekhnomorfizmy: k probleme antropologii cheloveka-v-tekhnosrede [Somatotechnics and technomorphisms: to the problem of anthropology of human-in-the-techno-environment] // Etnograficheskoe obozrenie. 2018. no 6. pp. 5-11 (in Russian)
Szewczyk A., Witecka A., Kiersztan A., 2019, Rola mikrobioty jelitowej w patogenezie chorób neuropsychiatrycznych i neurodegeneracyjnych, Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej (Advances in Hygiene and Experimental Medicine) 73:865-886, DOI:10.5604/01.3001.0013.7326SP
Thomas L.-V., Trup. Od biologii do antropologii, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1991.
Turney J. Ślady Frankensteina, Warszawa: PIW, 2001.
Wężowicz-Ziółkowska D., Jak to jest być nietoperzem? Refleksje przy lekturze eseju Thomasa Nagela [What Is It Like to Be a Bat? Reflections upon the Reading of Thomas Nagel’s Essay] // Zoophilologica 1/2015, 83-94.
Wieczorkiewicz A., Monstruarium, Gdańsk: Słowo / obraz terytoria, 2010.
Wróblewski Z., Umysły zwierząt: między naiwnym antropomorfizmem a dogmatycznym antroponegacjonizmem [Animal Minds: between naive anthropomorphism and dogmatic anthropodenial] // Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies, 2/2016, 83-95.
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Prawa autorskie (c) 2022 Etnografia Polska