Bezpieczeństwo, rywalizacja, wyjątkowość. Uprawianie brazylijskiego jiu-jitsu przez mieszkańców Warszawy (studium przypadku)
mosiężna rzeźba głowy byka na tle wieżowca
PDF

Słowa kluczowe

Sport
sporty walki
brazylijskie jiu-jitsu
praktyki ciała
rekreacja
Polska

Jak cytować

Górski, K. (2022). Bezpieczeństwo, rywalizacja, wyjątkowość. Uprawianie brazylijskiego jiu-jitsu przez mieszkańców Warszawy (studium przypadku). Etnografia Polska, 66(1-2), 189–205. https://doi.org/10.23858/EP66.2022.3137

Abstrakt

The article discusses the results of the ethnographic research conducted from 2016 to 2019 in a Brazilian jiu-jitsu club in Warsaw. I establish the conclusion that practicing Brazilian jiu-jitsu among people from the club is connected with the control over health and professional career, and is a foundation of their positive image. People from club set martial art a specific “place” in their lives. During the conducted in-depth interviews, my interlocutors rhetorically created the exceptionality of that martial art and so the exceptionality of those who trained it.

https://doi.org/10.23858/EP66.2022.3137
PDF

Bibliografia

Abramson Corey M., Modzelewski Darren 2011, Caged Morality: Moral Worlds, Subculture and Stratification Among Middle-Class Cage Fighters, Qualitative Socjology, vol. 34, s. 143–175.

Bourdieu Pierre 2005, Dystynkcja: społeczna krytyka władzy sądzenia, tłum. P. Biłos, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Bourdieu Pierre, Wacquant Loïc 2001, Zaproszenie do socjologii refleksyjnej, tłum. A. Sawisz, Oficyna Naukowa, Warszawa.

Channon Alex, Matthews Christopher 2015, Approaching the Gendered Phenomenon of Women Warriors, w: A. Channon, M. Christopher (red.), Global Perspectives on Women in Combat Sports: Women Warriors around the World, Palgrave Macmillan, Basingstoke, s. 1–25.

Crossley Nick 2006, In the Gym: Motives, Meaning and Moral Careers, Body & Society, vol. 12 (3), s. 23–50.

Darmas Marcin 2019, Na dystans. Rozważania socjologiczne o boksie, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Dunning Eric 2001, Sport Matters: Sociological Studies of Sport, Violence and Civilization, Routledge, London–New York.

Elias Norbert, Dunning Eric 2008, Quest for Excitement. Sport and Leisure in the Civilising Process, Basil Blackwell, Oxford.

Foucault Michel 2000, Techniki siebie, w: Historia. Filozofia. Polityka. Wybór pism, tłum. D. Leszczyński, L. Rasiński, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa–Wrocław, s. 247–276.

Garcia Raul, Spencer Dale 2013, Introduction: Carnal Ethnography as Path to Embodied Knowledge, w: R. S. Garcia, D. Spencer (red.), Fighting Scholars. Habitus and Ethnographies of Martial Arts and Combat Sports, Anthem Press, London–New York–Delhi, s. 1–19.

Goffman Erving 2006, Rytuał interakcyjny, tłum. A. Szulżycka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Green Kyle 2016, Tales from the Mat: Narrating Men and Meaning Making in the Mixed Martial Arts Gym, Journal of Contemporary Ethnography, vol. 45, nr 4, s. 1–32.

Haggard Lois, Williams Daniel 1992, Identity Affirmation through Leisure Activities: Leisure Symbols of the Self, Journal of Leisure Research, vol. 24, nr 1, s. 1–18.

Howe Dawid 2001, An Ethnography of Pain and Injury in Professional Rugby Union: The Case of Pontypridd RFC, International Review for the Sociology of Sport, vol. 36, nr 3, s. 289–303.

Howe David 2005, Sport, Professionalism and Pain. Ethnographies od Injury and Risk, Routledge, Taylor & Francis Group, London–New York.

Huizinga Johan 2007, Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury, tłum. M. Kurecka, W. Wirpsza, Aletheia, Warszawa.

Jacyno Małgorzata 2007, Kultura indywidualizmu, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.

Jennings George 2019, Ethnography in Martial Arts Studies, https://www.academia.edu/35720934/Ethnography_in_Martial_Arts_Studies [dostęp: 16.06.2022].

Layland Eric, Hill Brian, Nelson Larry 2018, Freedom to Explore the Self: How Emerging Adults Use Leisure to Develop Identity, The Journal of Positive Psychology, vol. 12, nr 1, s. 78–91.

Lenartowicz Michał 2012a, Klasowe uwarunkowania sportu z perspektywy teoretycznej Pierre’a Bourdieu, Kultura i Społeczeństwo, nr 3, s. 51–74.

Lenartowicz Michał 2012b, Klasowe uwarunkowania sportu z perspektywy teorii Pierre’a Bourdieu, Akademia Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego, Warszawa.

Lenartowicz Michał, Dobrzycki Adrian, Michał Jasny 2022, Let’s Face It: Its Not a Healthy Sport: Perceived Health Status and Experience of Injury Among Polish Professional Mixed Martial Arts Athletes, International Review for the Sociology of Sport, s. 1–19.

Mokrzan Michał 2019, Klasa, kultura i coaching w dobie późnego kapitalizmu, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.

Nixon Howard 1993, Accepting the Risk of Pain and Injury in Sport: Mediated Cultural Influences on Playing Hurt, Sociology of Sport Journal, nr 10, s. 183–196.

Organista Natalia, Lenartowicz Michał 2019, Klasa społeczna a poziom i zróżnicowanie rodzinnej aktywności sportowo-rekreacyjnej. Wyniki badań jakościowych, Przegląd Socjologii Jakościowej, t. 15, nr 3, s. 116–135.

Sassatelli Roberta 2010, Fitness Culture. Gyms and the Commercialisation of Discipline and Fun, Palgrave Macmillan, New York.

Simmel Georg 2005, Socjologia, tłum. M. Łukasiewicz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Shilling Chris 2005, The Body in Culture, Technology & Society, Sage Publications, London–Thousand Oaks–Delhi.

Shilling Chris 2010, Socjologia ciała, tłum. M. Skowrońska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Spencer Dale 2012, Narratives of Despair and Loss: Injury and Masculinity in the Sport of Mixed Martial Arts, Qualitative Research in Sport, Exercise and Health, vol. 4, nr 1, s. 117–137.

Stebbins Robert 2009, Serious Leisure and Work, Sociology Compass, vol. 3, nr 5, s. 764–774.

Sundgen Jack Thomas 2021, Fight the Biopower! Mixed Martial Arts as Resistance, International Review for the Sociology of Sport, vol. 57, nr 4, s. 879–898.

Wacquant Loïc 2004, Body & Soul: Notebooks of an Apprentice Boxer, Oxford University Press, New York.

Wieczorkiewicz Anna 2007, Lustro i skalpel, w: W. Godzic, M. Żakowski (red.), Gadżety popkultury. Społeczne życie przedmiotów, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, s. 65–94.

Wierciński Hubert 2015, Rak. Antropologiczne studium praktyk i narracji, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Prawa autorskie (c) 2022 Etnografia Polska